background preloader

Historia

Facebook Twitter

SOL Nova

Särpräglad keramik visar stenålderskrigares väg från Ukraina till Skandinavien | forskning.se. Dagens europeiska genetik är ett resultat av att migrerande herdar från Yamnaya-kulturen mötte stenåldersjordbrukare i norra och östra Europa. I en tidigare studie har professor Kristian Kristiansen från Göteborgs universitet och professor Eske Willerslev från Centrum för GeoGenetics vid Köpenhamns universitet tillsammans med sina forskargrupper visat att de stora demografiska förändringar som skedde under första delen av bronsåldern var en följd av massiva förflyttningar av Yamnaya-kulturen från Pontisk-kaspiska stäppen i dagens Ukraina till neolitiska Europa.

Nu kan Kristiansen och Willerslev avslöja en mer detaljerad bild av mekanismen bakom den framväxande kulturen som kallas snörkeramiska kulturen, nämligen resultatet av mötet mellan Yamnaya-folket och den neolitiska kulturen. Övervägande andel män Dessa stenålderssamhällen byggde på jordbruk och är kända för sina kollektiva begravningsritualer i stora stenkammare, så kallade megaliter. Utgrävning avslöjar stenålderns jordbruk | forskning.se.

Under flera år har forskare från Göteborgs universitet genomfört arkeologiska undersökningar av stenåldersboplatserna i Karleby. Projektet handlar om hur det tidiga jordbruket organiserades, de olika sätt människor på stenåldern försörjde sig på, hur landskapet var organiserat och vilka samhällen som kunde byggas upp. Under två veckor ska ett 40-tal arkeologistudenter fortsätta utgrävningen av boplats Karleby utanför Falköping. Detta för att finna svar på hur jordbruket såg ut för 5 000 år sedan. Platsen som undersöks ingår i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Neolithic Lifeways och fokuserar på bosättningar, ekonomi och system för utbyte. − Hur odlade de? Genom detta kan forskare och studenter dra slutsatser kring hur jordbruket var uppbyggt, vad ekonomin vilade på samt få en inblick i grundförutsättningarna för det neolitiska samhällets uppbyggnad.

Kungen invigde museum i vikingahjälm. Det nya museet Vikingaliv på Djurgården har invigts och kungaparet var på plats. – Historien är rörlig materia. Genom forskning och ny teknik gör vi ständigt nya upptäckter om vårt förflutna, sa kungen i sitt tal. I dag öppnar museet Vikingaliv för allmänheten, ett museum som på 2 000 kvadratmeter helt är tillägnat vikingatiden. På fredagen gjorde kungaparet entré för invigningen av Vikingaliv. – Historien är rörlig materia. Genom forskning och ny teknik gör vi ständigt nya upptäckter om vårt förflutna. Men innan han klippte bandet och höll sitt tal passade kungen själv på att prova på vikingalivet och tog på sig en vikingahjälm. Rekonstruerad vikingaman genom DNA-teknik Museet vill visa livet som viking utifrån olika perspektiv med fakta och de senaste upptäckterna.

Förutom utställningar och filmer finns även en rekonstruktion av en viking i naturlig storlek som gjorts med hjälp av DNA-teknik. – Jag vill ge en eloge till er som på olika sätt hjälpt till att förverkliga detta museum. Digitalisering säkrar skriftskatten i Mali | forskning.se. Hela staden Djenne, belägen i mellersta Mali vid Nigerflodens inlandsdelta, är en levande historisk relik. Moskén är världens största lerbyggnad och hela staden är byggd i en lerarkitektur med tvåtusenåriga anor. I biblioteket pågår ett digitaliseringsprojekt finansierat av British Librarys ”Endangered archives project”. Stadens historia görs tillgänglig för omvärlden och förhoppningsvis säkras även manuskriptens fortlevnad. Historien om hur Timbuktus hundratusentals manuskript räddades undan islamisterna under kriget 2012 är berömd världen över. Men även systerstaden, det mindre kända Djenne, har en lång historia med koranskolor och ett intellektuellt kulturliv som producerade och samlade in mängder av manuskript från 1300-talet och framåt.

Det är en levande del av historien, koranskolorna finns kvar och det produceras fortfarande nya manuskript. Svenska Sophie Sarin, historiker och sedan tio år hotellägande Djennebo, är den som dragit igång räddningsaktionen. Press - UR. Big History Project. Kina ändrar i historieböcker: spås leda till ansträngda relationer med Japan. Kriget har länge kallats det åttaåriga motståndskriget i Kina och det syftar på den konflikt som pågick mellan länderna innan och under andra världskriget.

Oftast sätts början till incidenten vid Marco Polo-bron i närheten av Peking 1937 då strider bröt ut mellan de ockuperande japanska styrkorna och kinesisk militär vid staden Wanping. Men nu vill Kinas president Xi Jinpings regering att man i stället daterar krigets utbrott till hösten 1931 då den japanska armén invaderade och ockuperade Manchuriet i nordöstra Kina. Kriget ska således numera kalla det fjortonåriga motståndskriget mot japansk aggression. Xi Jinping har de senaste åren försökt betona kommunisternas kamp under andra världskriget, men tidigare har man inte talat så mycket om tiden innan 1937 då kommunisterna utkämpade ett inbördeskrig mot nationlisterna som leddes av Chiang Kai-shek. – Kinesiska ledare har en kalla kriget-mentalitet, sade han till The New York Times.

Bästa webbsidorna för historialektioner. Rome Reborn "Rome Reborn är ett internationellt initiativ vars mål är att skapa digitala 3D-modeller som belyser den urbana utvecklingen i det antika Rom från den första bosättningen i den sena bronsåldern (ca 1000 f.Kr.) till avfolkning av staden i tidig medeltid (ca . 550). "I "Gallery" kan du se bl a filmer av Antikens Rom i 3D-format. Här är en av dem: Visste du att Världskulturmuseerna har skapat en egyptenwebb för barn? British Pathé British Pathé har lagt upp 85 000 historiska filmer på YouTube. Arkivet - som sträcker sig från 1896 till 1976- innehåller filmer av några utav de viktigaste ögonblicken från de senaste 100 åren.

World Digital Library Här kan du upptäcka, studera och njuta av kulturskatter och viktiga historiska dokument. Geacron Här kan du se hur världen såg ut för ett visst år. Här är en karta på James Cooks resa år 1776 Här är år 1500 Orbis Google maps för Antikens Rom. David Christian: Universums historia på 18 minuter. Suecia antiqua et hodierna. Start - Gender and Work - Uppsala universitet. The Black Death. Google Arts & Culture. Human Family Tree.