background preloader

Historia

Facebook Twitter

Särpräglad keramik visar stenålderskrigares väg från Ukraina till Skandinavien. Dagens europeiska genetik är ett resultat av att migrerande herdar från Yamnaya-kulturen mötte stenåldersjordbrukare i norra och östra Europa.

Särpräglad keramik visar stenålderskrigares väg från Ukraina till Skandinavien

I en tidigare studie har professor Kristian Kristiansen från Göteborgs universitet och professor Eske Willerslev från Centrum för GeoGenetics vid Köpenhamns universitet tillsammans med sina forskargrupper visat att de stora demografiska förändringar som skedde under första delen av bronsåldern var en följd av massiva förflyttningar av Yamnaya-kulturen från Pontisk-kaspiska stäppen i dagens Ukraina till neolitiska Europa. Nu kan Kristiansen och Willerslev avslöja en mer detaljerad bild av mekanismen bakom den framväxande kulturen som kallas snörkeramiska kulturen, nämligen resultatet av mötet mellan Yamnaya-folket och den neolitiska kulturen.

Övervägande andel män Dessa stenålderssamhällen byggde på jordbruk och är kända för sina kollektiva begravningsritualer i stora stenkammare, så kallade megaliter. Utgrävning avslöjar stenålderns jordbruk. Under flera år har forskare från Göteborgs universitet genomfört arkeologiska undersökningar av stenåldersboplatserna i Karleby.

Utgrävning avslöjar stenålderns jordbruk

Projektet handlar om hur det tidiga jordbruket organiserades, de olika sätt människor på stenåldern försörjde sig på, hur landskapet var organiserat och vilka samhällen som kunde byggas upp. Under två veckor ska ett 40-tal arkeologistudenter fortsätta utgrävningen av boplats Karleby utanför Falköping. Detta för att finna svar på hur jordbruket såg ut för 5 000 år sedan. Kungen invigde museum i vikingahjälm. Det nya museet Vikingaliv på Djurgården har invigts och kungaparet var på plats. – Historien är rörlig materia.

Kungen invigde museum i vikingahjälm

Genom forskning och ny teknik gör vi ständigt nya upptäckter om vårt förflutna, sa kungen i sitt tal. I dag öppnar museet Vikingaliv för allmänheten, ett museum som på 2 000 kvadratmeter helt är tillägnat vikingatiden. På fredagen gjorde kungaparet entré för invigningen av Vikingaliv. Digitalisering säkrar skriftskatten i Mali. Hela staden Djenne, belägen i mellersta Mali vid Nigerflodens inlandsdelta, är en levande historisk relik.

Digitalisering säkrar skriftskatten i Mali

Moskén är världens största lerbyggnad och hela staden är byggd i en lerarkitektur med tvåtusenåriga anor. I biblioteket pågår ett digitaliseringsprojekt finansierat av British Librarys ”Endangered archives project”. Stadens historia görs tillgänglig för omvärlden och förhoppningsvis säkras även manuskriptens fortlevnad. Historien om hur Timbuktus hundratusentals manuskript räddades undan islamisterna under kriget 2012 är berömd världen över. Press - UR. Big History Project. Kina ändrar i historieböcker: spås leda till ansträngda relationer med Japan. Kriget har länge kallats det åttaåriga motståndskriget i Kina och det syftar på den konflikt som pågick mellan länderna innan och under andra världskriget.

Kina ändrar i historieböcker: spås leda till ansträngda relationer med Japan

Oftast sätts början till incidenten vid Marco Polo-bron i närheten av Peking 1937 då strider bröt ut mellan de ockuperande japanska styrkorna och kinesisk militär vid staden Wanping. Men nu vill Kinas president Xi Jinpings regering att man i stället daterar krigets utbrott till hösten 1931 då den japanska armén invaderade och ockuperade Manchuriet i nordöstra Kina. Bästa webbsidorna för historialektioner.

Rome Reborn "Rome Reborn är ett internationellt initiativ vars mål är att skapa digitala 3D-modeller som belyser den urbana utvecklingen i det antika Rom från den första bosättningen i den sena bronsåldern (ca 1000 f.Kr.) till avfolkning av staden i tidig medeltid (ca . 550).

Bästa webbsidorna för historialektioner

"I "Gallery" kan du se bl a filmer av Antikens Rom i 3D-format. David Christian: Universums historia på 18 minuter. Suecia antiqua et hodierna. Start - Gender and Work - Uppsala universitet. The Black Death. Google Arts & Culture. Human Family Tree.