background preloader

Franska revolutionen

Franska revolutionen
Riksdagen För att råda bot på det stora underskottet i statskassan lät kungen sammankalla landets riksdag, generalständerna, 1789. Han gav i uppdrag åt sin finansminister att övertyga ständerna om att nya skatter måste till för rädda situationen och väntade sig en snabb affär, men ständerna hade inte varit sammankallade på 175 år och många inom tredje ståndet beslutade sig för att ta tillfället i akt för att försöka åstadkomma en förändring. Röstförfarandet var så att varje stånd hade en röst och därigenom kunde de två frälsestånden motverka lagförslag som berövade dem deras privilegier. Det tredje ståndet krävde i stället att en förändring skulle komma till stånd, så att varje deputerad - varje ledamot - skulle få sin röst. Frälsestånden hade kungens öra, så regenten motsatte sig detta förslag. Stormningen av Bastiljen När underrättelsen om nationalförsamlingen nådde allmänhetens öron uppstod för makten svårkontrollerbar glädje och kungen samlade sina trupper utanför Versailles. Related: