background preloader

Www.religionsfroknarna.se

Www.religionsfroknarna.se
Related:  Jämför religioner

Religion Världsreligionernas geografiska utbredning. Icke-religiösa dominerar i många områden men visas inte på kartan. Världsreligionernas fördelning per land. De huvudsakliga religiösa grupperna som andelar av världens befolkning år 2005 enligt Encyclopaedia Britannica. Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning, t.ex. om gudar, andar, transcendenta själar (teism) eller andra övernaturliga fenomen. Symbolik, myter, riter och traditioner hör till religionens kännemärken. Etymologi[redigera | redigera wikitext] Ordet har sitt ursprung i latinets religio, "gudsdyrkan", "gudsfruktan", "respekt för det heliga"; och har en omdiskuterad historia.[3] Betydelsen såsom en form av trossystem finns belagd från 1300-talet. Definition genom beskrivning av religionens olika funktioner[redigera | redigera wikitext] Riter, myter och traditioner (dop, bröllop, begravningar, gudstjänster, heliga skrifter) är religionens yttre uttrycksformer Skapelseberättelser eller ultimata förklaringar

Rika filantroper skänker allt mer | Näringsliv | SvD ”Den som dör rik, dör i skam.” Det är den förre ABB-chefen Percy Barnevik som i en intervju citerar den amerikanske superkapitalisten JP Morgan. Innan han dog skänkte han sina pengar till välgörenhet. Kanske vill Barnevik med sitt livsprojekt Hand in Hand bli jämförd med JP Morgan, eller polera upp bilden av sig själv, eller så vill han, likt många andra, göra skillnad. I ansvarstagandet och hållbarhetens namn sköljer en våg av givmildhet över hela Europa. I höstas meddelade Q-Med-grundaren Bengt Ågerup att han ska skänka pengar för att hjälpa kvinnor i Tanzania. – En global givarkultur växer fram bland världens rikaste familjer, med förväntan att de inte längre bara ska vara generösa, utan också personligt involverade. Välgörenhet har funnits i hundratals år och traditionella filantroper har donerat pengar efter avslutade karriärer, i slutet av livet, likt JP Morgan. – De vill inte bara skänka, utan göra skillnad i en specifik fråga. – Visst är vi på rätt väg. – Vi har gjort vår del.

Världsreligionernas etik – Mikaels Skola De fem stora religionerna har alla etiska uttryck. De tre abrahamitiska religionerna har stora likheter medan buddhismen och hinduismen skiljer sig åt på ett mycket tydligt vis. Judisk etik Människan är skapad med möjlighet att välja mellan gott och ont. Judendomens etik härstammar ur de heliga skrifterna och blir god om den överensstämmer med gudomlig lag och guds vilja. Den judiska etiken bygger också på idén om relationen mellan människa och Gud. Tio guds bud enligt judendom Tro på GudFörbud mot otillbörlig tillbedjanFörbud mot att ingå ederAtt högtidlighålla helgade dagarRespekt för föräldrar och lärareFörbud mot mordFörbud mot äktenskapsbrottFörbud mot stöldFörbud mot falskt vittnesbördFörbud mot girighet Kristen etik Med Jesus kom en ny syn på etik som i vissa stycken kolliderar med det judiska. Tio guds bud enligt den svenska bibelöversättningen. Muslimsk etik Inom islam finns såväl världsliga religiösa regler att följa. Buddhistisk etik Hinduistisk etik Den gyllene regeln Uppgift:

Lätta fakta om världsreligionernas matregler Judarna följer Gamla testamentets bestämmelser angående mat. Gamla testamentet tillåter alla vegetariska livsmedel för människan, men man får inte äta vilket kött som helst - bara köttet från vissa växtätande djur. Reglerna är mycket klara. Det är dock inte på grund av hygieniska skäl (exempelvis trikinfaran), som de flesta tror, utan på grund av bråk mellan de nomadiserande israeliterna och bofasta bönder för ca 5000 år sedan. Djur skall slaktas på ett visst sätt om rättrogna judar skall äta köttet. Innan köttet tillreds skall det läggas i saltvatten för att fullständigt befrias från blod. Tillåten mat kallar judarna för kosher och förbjuden mat för treif. Man får inte blanda kött och mjölk. www.islamguiden.com Profeten Muhammad (saw) sade: "Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru." [Tirmidi] Profeten Muhammad (saw)sade: "Allah den högste har uppenbarat för mig att ni måste vara artiga och hjärtliga mot varandra, så att ingen av er ska bete sig överlägset mot den andre, och på så vis kränka denne." [Muslim] Profeten (saw) sa: "Vid Honom som håller min själ i Sin Hand, ni kommer inte in i Paradiset förän ni har eeman (tro), och ni kommer inte få eeman förrän ni älskar varandra. Ska jag inte berätta för er något som om ni gör det kommer ni att älska varandra? Allahs sändebud (saw) sa: ”Allah kommer att fatta om jorden på Uppståndelsedagen och kommer att rulla upp himlarna med Sin högra hand, sedan kommer han att säga, ’Jag är Kungen, var är kungarna på Jorden?” [Bukhari} Profeten Muhammad (saw) sade: "Jag kom bara för att få människornas att fullkomna sitt goda uppförande" (Koranen 5:5)

Hadith Upphov och betydelse[redigera | redigera wikitext] De hadith som nedtecknades på 700-talet av sekundär- eller tredjehands-källor, som fått informationen direkt av åhörare som var närvarande och iakttog Muhammeds (som avled 632) agerande, och att dessa skrivare även namnger primärkällan eller -källorna, betraktas de som ytterst viktiga av såväl troende som av alla islamiska rättsskolor (madhab). Särskilt tillförlitliga anses en hadith vara om det inte finns någon skillnad mellan flera primärkällors, det vill säga närvarandes, upplevelse och tolkning av det som utspelade sig när Muhammed tog ställning till en viss fråga eller situation.[4] Det finns liknande tidsglapp i flertalet religioner, inte minst i kristendomen, men författarna till Nya testamentets böcker och brev hänvisar inte explicit till specifika primärkällor som umgåtts med och känt Jesus. Falska hadither[redigera | redigera wikitext] Att vissa hadith var förfalskningar kände man till redan från början.

FN:s allmänna förklaring Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och att "göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden". FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA: Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan, Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna, Artikel 111. 2. Artikel 131. 2. Artikel 141. 2. 2. 2. 3.

Sälja min dotter som slav – Rickard Söderberg Religionens historia har styrts upp av makthungriga, pengakåta, destruktiva, stockkonservativa, exkluderande, kvinnohatande, vetenskapsfientliga gubbar. Jag har tagit ställning för kärleken som tema på vissa av mina skivor, när jag snackar i TV, i radio och i tidningar, för när religiösa människor över hela världens sedan väljer hat framför kärlek, och dissar kärleken till min man (bara för att jag själv är man) – då rinner min bägare över. Det var vid ett av dessa tillfällen som jag ramlade över en amerikansk text som ifrågasatte religion, och kände genast igen mej. Åren gick och jag glömde bort att jag skrivit texten. Den veckan ställde jag in allt och fick möjligheten att delta i den viktiga debatten om religion vs tro i både tidningar, radio och TV. Det var startskottet. Jag har fått, och får fortfarande, många ”svar” på artikeln. För i dessa frågor finns ingen objektiv sanning – och framför allt ingen sanning som man kan mäta andra än sig själv efter. På förekommen anledning Ok. Hej.

Kärleksbudskapet – den ”gyllene regel” som förenar religionerna! – Sverige är inte världens navel! Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12, Bibel 2000) Det som förenar religionerna är bland annat den gyllene regeln, kärleksbudskapet. Gör inte mot andra, det som inte ni vill att de ska göra mot er. Gör mot andra som ni vill att de ska göra mot er! Den gyllene regeln kombineras ofta i religionerna med idén om det unika och STORA människovärdet. I den här artikeln ska vi titta på kärleksbudet. Återigen visar kärleksbudet vilket gemensamt arv som finns hos mänskligheten som helhet, bortom de etniska, religiösa och kulturella skillnaderna. Och det är ett vackert och värdefullt arv! Islam Abu Hamza Anas ibn Malik, profetens Muhammeds medhjälpare, berättade att profeten sa: Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv. Martin Luther King ”Kärleken är den enda kraft som förmår att förvandla en fiende till en vän.” Judendom Hinduismen Buddism

Islams vardag och högtider | Frostaskolan lär religion Att leva som en muslim har några viktiga regler som man ska följa. Man följer Koranens regler om hur man klär sig, vad man äter och dricker, och hur man ska uppföra sig. Det står t.ex att man ska vara anständigt klädd och det gäller för både män och kvinnor. Muslimer bör därför bära bylsiga kläder och inga kläder som sitter tajt. Men muslimer bestämmer själva hur de vill tolka uttrycket ”anständigt klädd”, och kvinnorna väljer själva om de vill bära en sjal som döljer håret eller inte. Bilden föreställer baklava Äktenskap Enligt Koranen är äktenskap något som Gud rekommenderar. Men de flesta muslimska män tycker inte det. Vid bröllopsvigseln skriver brudparet ett kontrakt som innehåller bland annat vad kvinnan ska få vid skilsmässa och hur mycket hon får i brudgåva. Begravning När någon har dött så måste begravningen ske inom 24 timmar. Ramadan Ramadan är den helige fastemånaden. Id al-Fitr Id al-Adha

Kinesisk astrologi Den traditionelle kinesiske astronomen hade att förse kejsaren med förutsägelser i allehanda spörsmål av vikt för rikets styrelse. För det ändamålet lät Kublai Khan uppföra vad som i dag kallas Pekings antika observatorium. Historia och tradition[redigera | redigera wikitext] Enligt en tradition instiftades den kinesiska zodiaken av kejsaren Qin Shi Huangdi (259 - 210 f.Kr.). Bland befolkningen var tron på Buddha och på astrologi stark. Därför lät kejsaren förena de två livsåskådningarna. Dessa tolv djur kopplas sedan till ett element för varje år. De tolv kinesiska zodiakdjuren[redigera | redigera wikitext] De fem elementen[redigera | redigera wikitext] Metall (kinesiska: 金, pinyin: jīn)Trä (kinesiska: 木, pinyin: mù)Vatten (kinesiska: 水, pinyin: shuǐ)Eld (kinesiska: 火, pinyin: huǒ)Jord (kinesiska: 土, pinyin: tǔ). Externa länkar[redigera | redigera wikitext] Wikimedia Commons har media som rör Kinesisk astrologi.

Buddhismen | Religion Enligt Buddha kan människan befria sig från kretsloppet av återfödelse genom att avsäga sig alla begär. Buddhismen har växt fram ur hinduismen Buddhismen har sina rötter i hinduismen. Det var först efter Buddhas död som buddhismen blev en självständig religion. Buddhismen är fortfarande en ganska stor religion i Indien, men de flesta av dess anhängare finns idag i Sydostasien i till exempel Thailand, Burma, Sri Lanka, Kina, Japan och Sydkorea. Buddhas liv Enligt traditionen grundades buddhismen av Siddharta Gautama, en fursteson som levde i norra Indien på 400-talet f.Kr. Siddharta växte upp i ekonomiskt överflöd i en trygg tillvaro innanför palatsets murar där han senare gifte sig och fick en son. Siddharta insåg efter ett tag att lyxen inte gav honom någon tillfredsställelse. Han studerade hinduiska skrifter under berömda guruer (vishetslärare) och lärde sig yoga för att därigenom kunna finna sanningen. Efter åratal av strävan och meditation lyckades han till slut nå målet.

Related: