background preloader

SKOLA Nationalencyklopedin

SKOLA Nationalencyklopedin

Här pluggar du matematik! – Matteboken Ämne - Engelska (Gymnasieskolan) Kommentar i pdf Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för engelska språk 5–7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom de kurser de studerar. Progressionen mellan kurser i ett ämne kan uttryckas dels i det centrala innehållet, dels i kunskapskraven. I kunskapskraven används ett begränsat antal progressionsuttryck, dvs. uttryck som på ett enhetligt sätt beskriver kunskapsnivåer för olika betygssteg. Kunskapskraven anger språkfärdighet på olika betygsnivåer genom att kombinera flera uttryck. Nedan kommenteras progressionsuttryck som är specifika för engelska. Förstå talad och skriven engelska Elevens förståelse gäller talad och skriven engelska i olika genrer. Huvudsakligt innehåll innebär en övergripande, ytlig förståelse av vad det talade språket, texten eller framställningen handlar om i sin helhet, dess mest påtagliga budskap. Tydliga detaljer är detaljer som är lätta att uppfatta, som framstår klart.

El subjuntivo (konjunktiv) | Spanskísimo Konjunktiv är ofta svårt att förstå för svenskar, eftersom vi använder det så lite. (Exempel på presens konjunktiv på svenska är leve, vare, varde. Exempel på imperfekt konjunktiv är vore, ginge, finge.) Här kommer några förklaringar till när man använder konjunktiv på spanska. Till att börja med – konjunktiv är ett modus, ett sätt att se på hur ett verb utförs. Det förekommer i vissa sammanhang, som oftast har med osäkerhet, önskningar, förhoppningar, oviss framtid eller vilja att göra. Konjunktiv förekommer för det mesta efter ett uttryck som styr konjunktiv. quiero que (vill att)espero que (hoppas att)no creo que (tror inte att)deseo que (önskar att)prefiero que (föredrar att)es posible que (det är möjligt att)es probable que (det är troligt att)es necesario que (det är viktigt att)quizás (kanske)cuando (när (men det styr bara konjunktiv när det handlar om framtid))para que (för att) Det finns många fler uttryck av detta slag – se en grammatikbok för att lära dig mer! Me gusta:

Mathway | Math Problem Solver How to use songs in the English language classroom What makes for a successful song-based lesson? Adam Simpson, second-time winner of the British Council’s Teaching English blog award for his post on conditionals (written with Paul Mains), explains. One of the big problems we all face, whether teaching English to children or adults, is maintaining learners’ interest throughout our lessons. Planning for the use of songs in class The process of selecting a song is one of the most difficult aspects of using music in a lesson. Carefully examine what it is you want your class to learn in the lesson Is this going to be a lesson focusing on vocabulary, grammar, pronunciation, or a particular topic? Think about the language level of your class The language level of your class will determine not only which songs you can use, but also what other activities – such as games or written exercises – you will use to develop the lesson. How old are your learners? Are there any specific cultural issues regarding the make-up of your class? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

webbovningar.nok.se/session/5f7d64f1879bc265fcdb5d462b38c19a/p1227 Caminando 4 webbövningar Projektledare: Camilla Bengtsson Projektgrupp: Malin Fogelström, Camilla Bengtsson © 2012 Natur & Kultur, Stockholm 9789127423787 Tekniska förutsättningar • Internetuppkoppling • IE version 8.0 eller senare/Firefox 13.0 eller senare/ Safari 5 eller senare/Chrome 24 eller senare • Högtalare • Mikrofon (för att spela in tal) • Adobe Flash Player (för att spela in tal) Produkten är anpassad för upplösningen 1024x619 och fungerar på PC och Mac. Fungerar även för iPad 2 och senare/iPhone 4 och senare (gäller Safari, dock ej möjligt att spela in tal). Underhåll och drift Natur & Kultur ansvarar för att produkten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott p g a tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som Natur & Kultur inte kan råda över. Förlaget ansvarar inte för någon form av teknisk support till licenstagaren.

Welcome to EFL 24 7 A free community for all teachers and students. Teachers Join our community with thousands of colleagues from more than 100 countriesDownload hundreds of printable grammar exercises, news activities, themes, etc.Share EFL/ESL worksheets and other activities at all levelsCreate and share interactive web exercises Students Access hundreds of worksheets and other activities for students of English as a second or foreign language Learn how our site works New Members List of our latest memberef Recent Forum PostingsLatest posts in our forum Recently Shared FilesLatest shared files

Ejercicios de español

Related: