background preloader

SKOLA Nationalencyklopedin

SKOLA Nationalencyklopedin

Här pluggar du matematik! – Matteboken El subjuntivo (konjunktiv) | Spanskísimo Konjunktiv är ofta svårt att förstå för svenskar, eftersom vi använder det så lite. (Exempel på presens konjunktiv på svenska är leve, vare, varde. Exempel på imperfekt konjunktiv är vore, ginge, finge.) Här kommer några förklaringar till när man använder konjunktiv på spanska. Till att börja med – konjunktiv är ett modus, ett sätt att se på hur ett verb utförs. Det förekommer i vissa sammanhang, som oftast har med osäkerhet, önskningar, förhoppningar, oviss framtid eller vilja att göra. Konjunktiv förekommer för det mesta efter ett uttryck som styr konjunktiv. quiero que (vill att)espero que (hoppas att)no creo que (tror inte att)deseo que (önskar att)prefiero que (föredrar att)es posible que (det är möjligt att)es probable que (det är troligt att)es necesario que (det är viktigt att)quizás (kanske)cuando (när (men det styr bara konjunktiv när det handlar om framtid))para que (för att) Det finns många fler uttryck av detta slag – se en grammatikbok för att lära dig mer! Me gusta:

Mathway | Math Problem Solver webbovningar.nok.se/session/5f7d64f1879bc265fcdb5d462b38c19a/p1227 Caminando 4 webbövningar Projektledare: Camilla Bengtsson Projektgrupp: Malin Fogelström, Camilla Bengtsson © 2012 Natur & Kultur, Stockholm 9789127423787 Tekniska förutsättningar • Internetuppkoppling • IE version 8.0 eller senare/Firefox 13.0 eller senare/ Safari 5 eller senare/Chrome 24 eller senare • Högtalare • Mikrofon (för att spela in tal) • Adobe Flash Player (för att spela in tal) Produkten är anpassad för upplösningen 1024x619 och fungerar på PC och Mac. Fungerar även för iPad 2 och senare/iPhone 4 och senare (gäller Safari, dock ej möjligt att spela in tal). Underhåll och drift Natur & Kultur ansvarar för att produkten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott p g a tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som Natur & Kultur inte kan råda över. Förlaget ansvarar inte för någon form av teknisk support till licenstagaren.

Ejercicios de español

Related: