background preloader

Skolbiblistans Boktipswiki - home

Skolbiblistans Boktipswiki - home

Svenska klassiker som e-bok och epub Online Daisy Player Hur jobbar man med Reading to Learn? | MoD Reading to Learn (R2L) är en utveckling av genrepedagogiken och skapades för att ge eleverna mer stöttning och mer explicit undervisning. Det som är speciellt för det här undervisningssättet är att läraren upprättar stödstrukturer för att få eleverna upp på högre och högre nivåer. Här ger jag inte någon längre introduktion, det går att läsa mer på den australiensiska hemsidan Istället ska jag prata om hur man går till väga när man undervisar. Vilket text ska jag jobba med? Till att börja med väljer man en text. Innan undervisning – bearbetning av texten Sedan behöver man bearbeta texten. Arbetssättet heter Reading to Learn eftersom man går från läsandet av texter till att skriva gemensamt och avslutar med att eleverna skriver självständigt. Stycke för stycke-läsning Planering: Innan undervisning bearbetar man texten genom att ta ut viktiga begrepp och ord som man tror att eleverna inte kan. Några slutord

Boktips För några år sedan bad jag svensklärarna i mitt nätverk om boktips. Jag ville ha 30 titlar till en helklass. Här är de förslag som kom in. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Barnböcker på höstlovet - så får du ditt barn att läsa och här är DN:s bästa barnboktips 3-6 år 1. Författare: Anna-Clara Tidholm2. Titel: Vem kan räkna alla stjärnor?3. 1. 1. 1. 6-9 år 1. 1. 1. 1. 9-12 år 1. 1. 1. 1. 12-15 år 1. 1. 1. 1. Unga vuxna 1. 1. 1. 1.

Mångfald av uttryckssätt – för elever med grav språkstörning | Språkutvecklarna På Nyhemskolan i centrala Halmstad finns sedan 2005 en kommunövergripande språkprofil, där elever med grava språkstörningar kan söka en plats. Eleverna med språkstörning går tillsammans med normalspråkiga elever i ganska stora klasser, men har stöd av en ansvarspedagog i klassrummet. Utöver ansvarspedagogen får eleverna tillgång till olika former av AKK. Exempelvis så har samtliga elever och lärare på skolan fortbildning i TAKK varje vecka, och hela skolan använder sig av liknande bildscheman och bildmaterial för att stötta undervisningen. Barnen som får en plats i språkprofilen åker taxi till och från skolan, och har kvar sin plats i språkprofilen så länge behovet kvarstår. Syftet med projektet är att erbjuda eleverna med grav språkstörning möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, inte bara verbalt utan även genom kroppen och estetiska uttryck. Metod för projektet är att använda drama, slöjd, konst, bild, musik, rytmik m.m. för att utveckla och stärka skolans pedagogik.

Ljudböcker på Youtube? Ja! Du vet väl om att du kan hitta ljudböcker för barn och unga på Youtube? Inlästa, animerade eller textade. På svenska finns det mest ljudböcker men på engelska finns det ett otal både ljudböcker men även upplästa böcker som är textade för medföljning. Detta är en skatt som många inte känner till, visste du? Saknar du böcker? På svenska? Sök på barnbok svenska eller ljudbok så får du upp olika förslag På engelska? Sök på English talking books, Childrens audiobook, Childrens storybook, Childrens animated books för att hitta ett antal förslag Hörförståelse på engelska Vill du göra egna ljudböcker? Vill du samla dina Youtube-klipp för att lättare hitta tillbaka finns en bra tjänst som heter plistapp.com där du kan göra olika listor att dela med dig av Här är en lista jag gjort: Korta.nu gör länkar korta och begripliga Relaterade Låna gratis e-böcker till iPads Vill du låna e-böcker gratis från ditt biblioteket? I "Allmänt"

Läs- och skrivprojekt med utgångspunkt från Kulor i hjärtat Kulor i hjärtat av Cilla Neumann är en mycket tacksam bok att jobba med i svenska. Dels för att den är elevnära, den är lagom lång att läsa på en lektion då den innehåller många noveller, och att den är lätt att knyta ihop med skrivuppgifter där man kan träna på olika kunskapskrap från det centrala innehållet. Jag fick tips på boken av min kompis Nina som också är svensklärare (och biträdande rektor), och de har arbetat med detta projekt på deras skola. Ni känner väl till Malin Larssons blogg Vi ses i skolan och även flippat klassrum? De jobbar på samma skola nämligen och där finns elevexempel att härma om man lyssnar på hennes länkade Youtube-klipp när det kommer till skrivuppgifterna. Här har ni en LPP! Hur har jag då arbetat? Högläst, diskuterat innehåll och använt elevexempel för att tydligöra uppgiften Jag har högläst novellerna och undertiden har vi tillämpat läsförståelsestrategierna. Skrivuppgifter kopplat till specifikt centralt innehåll och använt kamratbedömning Framtiden?

Att hjälpa elever att hitta en bok Idag hade vi bibliotek på schemat. Så här inledde jag den stunden, ett tips jag fått av Anne-Marie Körling. Jag plockade på mig lika många böcker som jag har elever. Vi satt oss i en ring och jag tog en bok ur högen.

Related: