background preloader

Hitta fria texter

Hitta fria texter
I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Filippa Mannerheim närmare på några textarkiv som du och dina elever kan ha användning av. Många av texterna är helt fria att använda, medan andra fortfarande är skyddade av upphovsrätt. Filippa beskriver de olika arkiven, hur texterna får användas och ger också några praktiska tips på användning. Wikipedia Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på nätet som skapas av sina användare. Alla kan skriva och redigera artiklarna och alla ändringar som görs listas på förstasidan under rubriken Senaste ändringarna, vilket innebär att den som vill kan följa dem och kontrollera vad som händer med dem. All text på Wikipedia ligger under Creative Commons-licensen CC-BY-SA, vilket betyder att du får använda och sprida materialet fritt, även kommersiellt, utan att fråga om lov. Det allra bästa sättet att få sina elever att förstå Wikipedia rent källkritiskt är att jobba aktivt mot och med uppslagsverket i sin egen ämnesundervisning. Related:  petradahlqvist

Veckans uppgift – Israel/Palestina konflikten Jag tänkte guida er genom veckan som varit för att ni ska få en större förståelse för hur jag praktiskt arbetar i mitt Flippade Klassrum. Förra veckan tittade de på flippar hemma. Jag började med att lägga ut en flipp (9 min) men eleverna såg att det var flera delar i serien och efterfrågade de andra delarna också. Så jag la ut alla delar på so-bloggen. Flipparna och hur uppgiften såg ut kan ni läsa här. I skolan arbetade sen eleverna utifrån begrepp och namn som jag plockat ut från flipparna. Så här såg begreppskorten ut: Eleverna fick tid på lektionen att i basgruppen samla in mer kunskap, skapa större förståelse, fråga varandra, ta del av det andra hade lärt sig av flipparna, diskutera med kompisarna och ta reda på hur de tänkte kring konflikten mellan Israel och Palestina. Eleverna hjälpte varandra med förklaringar till namnen/begreppen Några grupper gjorde egna mindmaps med de olika sidornas perspektiv för att förtydliga de båda sidornas roll i konflikten

Lyrik + prosa = perfekt kombo | enligt O Jag tycker så mycket om Sonya Sones böcker där lyrik och prosa blandas. Där humor och allvar får plats. Enstaka dikter är fina, men helheten blir fantastisk. Kanske är To be perfectly honest inte hennes bästa, men jag hade riktigt kul när jag läste den. Huvudpersonen Colette har lite svårt att hålla sig till sanningen. Den historia som kanske låter mest som en lögn visar sig dock vara sann. Sommaren blir inte som Colette har tänkt sig. Det fascinerande med Sones böcker är hur hon med få ord kan måla så tydliga bilder. Har du inte upptäckt Sonya Sones ännu är det definitivt dags. (Visited 7 time, 2 visit today) Läs också:

.facebook_-921862844 .facebook_-450032076 .facebook_-2103439524 Educational Technology and Mobile Learning: The Best Two Web Tools To Safely Text Parents and Students March 30, 2014 Integrating technology in your classroom teaching should not only be limited to instructional activities to enhance students learning but should also be used to open up new venues to connect the classroom to its immediate community and engage other parties in the learning taking place inside the four walls. One of these parties are parents. One way to engage parents and keep them in the know of their kids learning is through exchanging text messages with them using services that do not reveal personal phone numbers or any other contact information. Below are two of the best services that teachers can use to send individual or group messages to parents. 1-ClassDojo's messaging service This is a new service ClassDojo launched a few days ago to enable teachers to communicate with parents through text messages. 2- Remind 101 Remind 101 is another wonderful web tool that teachers can use to send text messages to a small group of parents. Other options to try include:

Klassrumsregler | Mitt öppna klassrum Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster Ljudkort från Canva De finns här som pdf – Ljudnivåer – om du vill skriva ut dem!

Språket i alla ämnen Jag och min kollega Maria Lachan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt. Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna Det kan till exempel vara att kunna: • Värdera • Beskriva • Samtala om • Resonera • Reflektera • Analysera • Lösa problem • Genomföra • Utvärdera • Tolka • Sammanställa • Använda begrepp • Kommunicera • Ge respons • Motivera • Se sammanhang • Presentera • Jämföra • Redogöra • Dra slutsatser • Planera För att eleverna ska klara av de språkliga kraven behöver vi i skolan undervisa explicit även om dem. Här finns det ännu mer information, t ex litteraturtips, från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Tired of Teaching “Elements of Plot”? A New, Fun Approach! | Ms. G's Room 30 Are you tired of beginning each school year with the same ol’ “Elements of Plot” lesson? The initial vocabulary and concepts related to “Plot” can be kind of “dry” and “boring”, especially if you’re a student in grades 7th-10th! You know what I’m talking about because we’ve all been there ;) I took some time (well, quite a bit of time!) designing a new way to introduce the “elements of plot” to my ninth grade English students! Typical Plot Mountain New Plot Roller Coaster Download FREE Plot Roller Coaster PDF Inspired by the graphic organizer shown above, I went on to create a PREZI presentation, student note-taking packet and two intertactive activities to use this year as I teach this standard (RL 7-10.3). As you can see, I’ve incorporated “Plot” Task cards into one of the activities in this bundle! If you’re one of those teachers that has taught the same “elements of plot” lesson over and over (just like me!) Like this: Like Loading...

Creating New Table Seats Using Puzzle Pieces Happening today in Cathy’s classroom: My student teachers had a great idea for my classroom today that I thought I would share! Our students were in need of new table seats. My student teachers created the groups and then put student names on a large piece of construction paper. Each name on the paper was written in the same color. Because we have six tables, there were six papers, each written with a different color of marker. Thanks Kellie Wood, Amanda Rush & Joel Larrison!

Bedömningstekniker som synliggör lärandet Här kommer några förslag på bedömningstekniker som synliggör lärandet. Bidra gärna med dina bästa tips i Idébanken. No hands up! Ett effektivt sätt att synliggöra lärandet är att ta bort handuppräcknings-systemet vid de tillfällen när det är läraren som ställer frågor, och arbeta istället med frågetekniker och gruppövningar som involverar alla elever i diskussionen, inte bara de elever som väljer att delta i handuppräckningen. Det handlar om att sända signalen att elevens bidrag till diskussionen är en viktig del av den kollektiva lärprocess som sker i gruppen. Flygande bedömning Flygande bedömning (On The Fly Assessment) är olika sätt att snabbt stämma av och fånga hur eleverna har uppfattat korta genomgångar och viktiga moment i undervisningen. Ett mycket effektivt och enkelt sätt att göra Flygande bedömningar på är med hjälp av någon form av mentometerknappar. Öppna frågor Förse gruppen med en gemensam öppen, problembaserad fråga som de får reflektera kring, gärna två och två.

.facebook 1411070194328

Related: