background preloader

Boken "Om Sverige" på flera språk

Boken "Om Sverige" på flera språk

http://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-Om-Sverige-p%C3%A5-flera-spr%C3%A5k.aspx

Related:  SvA och nyanländaNyanländas lärande

Lättare att söka mångspråkig litteratur på nydesignad webbplats - Stockholms stadsbibliotek Internationella biblioteket har en ny webbplats. Adressen är densamma som tidigare, interbib.se, men webbplatsen har fått en bättre funktionalitet och ny design. På nya interbib.se går det att söka och reservera titlar ur hela Internationella bibliotekets bestånd, vilket i dagsläget är 200 000 böcker på fler än 100 olika språk. Ny design gör det lättare att navigera och att hitta information om biblioteket. Skolministeriet: De nyanlända och skolan Hur bra är den svenska skolan på att möta nyanlända elever? Får eleverna den undervisning de har rätt till? Och har det någon betydelse på vilken skola och i vilken kommun de hamnar? Vi tittar närmare på vad som möter de barn och ungdomar som nya i landet slussas in i skolan.

Kunskap, inspiration och stöd i arbetet med nyanlända elever I samband med att Stockholms stads kommunala grundskolor inför nya rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever har Pedagog Stockholm i samarbete med Språkforskningsinstitutet tagit fram stödmaterial för skolledare och lärare. Materialet består av artiklar, filmer och dokument och är tänkt att erbjuda inspiration och praktiskt stöd i implementeringen av rutinerna. Allt material finns på Pedagog Stockholm. På den här sidan hittar du länkar till alla delar av materialet.

Inspelade föreläsningar om IKT och flerspråkighet Nätverket Flerspråkighet i Norden (FLIN) anordnade webbsänd nordisk konferens om IKT och flerspråkighet i Norden i Oslo 20-21 oktober 2014. Flera av föreläsningarna kan nu ses i efterhand. Medlemmar i nätverket Flerspråkighet i Norden Inspelningar från konferensen Inspelningarna från konferensen är uppdelade i olika filmer. I den första filmen finns följande föreläsningar: Nya förslag till ändring i skollagen för nyanlända elever En definition av nyanländ ska införas. Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas.

Studiehandledning på modersmål – en bro mellan två språk och kulturer Studiehandledning på modersmål är viktigt både för ämneskunskaperna och för att få hjälp att förstå sociala regler. Studiehandledning kan behövas för att förstå alltifrån hur skolan är organiserad till reaktioner från kompisar. Nyanlända elever som inte kan följa undervisningen på svenska har rätt att få studiehandledning på modersmålet enligt kapitel 5 i skolförordningen. Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska hejsvenska.se Den här sidan är från Komvux Malmö Södervärn och är för nybörjare. Man väljer vilket tema man vill arbeta med men gången inom varje tema är bestämd och man måste klara av ett moment innan man går vidare till nästa. Nu finns möjligheten att installera hejsvenska.se på datorer för användning utan internet.Windows versionen

NC kommenterar lagändringsförslag för nyanlända elever Kommentarer i korthet NC välkomnar regeringens proposition. Vi ställer oss positiva till förslagen om införandet av definitionen av begreppet "nyanländ", om en obligatorisk bedömning/kartläggning, om krav på årskursplacering samt till möjligheten till förberedelseklass och möjlighet till stöd utan åtgärdsprogram. Däremot menar vi att det är olyckligt att barn som anländer i nära anslutning till ordinarie skolstart inte automatiskt omfattas av definitionen. Vi anser också att det är mycket olyckligt att nyanlända gymnasielever inte omfattas av obligatoriet om bedömning/kartläggning.

Minibladet Sydsvenskan Lyssna Skicka in egen veckans fråga Skicka in förslag till veckans fråga och gärna några olika svarsalternativ. Vad tycker du själv? Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg.

Related: