background preloader

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk?
Bedömningsstöd Det finns nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3, 6 och för skolår 9. Proven är obligatoriska och är avsedda att vara ett stöd för läraren inför betygssättningen. Förutom nationella prov finns Nya Språket lyfter, ett stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk som kan användas för grundskolans årskurs 1-6. Materialet kan laddas ner eller beställas via blankett på Skolverkets webbplats: Nya språket lyfter! För årskurs 6-9 finns kartläggningsmaterialet Språket på väg för den som vill kartlägga elevernas språkutveckling. Europeisk språkportfolio Ett annat användbart pedagogiskt verktyg är Europeisk språkportfolio, ESP, som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Performansanalys och bedömning För att bedöma andraspråkselevers språkbehärskning kan man med hjälp av s.k. performansanalys (språkutvecklingsanalys) av elevers fria produktion i alla ämnen, göra en allsidig bedömning.

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-finns-det-f%C3%B6r-tester-i-svenska-som-andraspr%C3%A5k-1.82189

Related:  Svenska som andraspråkSpecialundervisningSVAsvenska som andra språkOm SvA

Sammansatta ord frågesport - vetgirig.nu Just nu 81 spelare online 222 076 frågor 28 871 medlemmar 7 416 ämnen Bilderna är till hjälp! Låt dina vänner på facebook veta att du gillar detta ämne: Använd denna frågesport på din egen websida genom att lägga in följande HTML-kod:Anmäl dig till en kurs i ämnet. Att bygga ett ordförråd Här är deras evidensbaserade förslag och grund till gemensamma mål och metoder: 1. Vad innebär det att kunna ett ord? Precis som jag beskrev i ett tidigare inlägg så kan man kunna ord olika “djupt”. Detta synsätt är något som man bör ta med i både utredning och åtgärder. En skala från “jag har aldrig sett ordet förut” till “jag har sett ordet förut” till “jag har en känsla kring vad ordet betyder” till slutligen “jag vet precis vad ordet betyder” kan användas för att elever själva ska kunna utvärdera sin kunskap och för att sätta mål.

Ett språkhus för nyanlända Kompetens – Vad är det? Hur hänger det ihop med formativt arbete? Hur hänger det ihop med nyanlända? Jag har nu tänkt försöka sammanstråla dessa tre frågor utifrån ett pyttelitet häfte om Kompetens, som jag läste när jag studerade Skoledarskap på Uppsala Universitet. Häftet jag pratar om heter just Kompetens – Vad är det? och är skrivet av författaren och konsulten Kerstin Keen (fil.Dr. i historia och tidigare universitetslärare, riksdagsledamot och utbildningschef inom Volvokoncernen.

In Print - Symbolbruket In Print är layoutprogrammet för dig som vill skapa olika slags material för utskrift med bild- och symbolstöd. Programmet kan användas inom en mängd olika verksamheter där man vill använda material med symboler och bildstöd. I In Print ingår förutom symbolbasen Widgitsymboler med ca 13.000 symboler också en uppsättning med 1500 bilder och fotografier. Du kan också enkelt lägga till och använda dina egna bilder, fotografier och andra bildbaser (ritade tecken, pictogram och bliss). Widgitsymboler som ingår kan användas i både färg och svartvitt. Textkort Här har vi samlat textkort som du kan använda när du jobbar med bland annat kortöglor, sammansatta ord, bildspråk och rim. Du kan skriva ut materialet. Kortöglor eller loop-kort Loop-korten består av två delar, en fråga och ett svar.

Spel-Ett Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli. Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Det kan användas både hemma och i skolan. Spel-Ett är gratis tillgängligt via internet. Fokus på språk lyfter alla elever För mer än tio år sedan började Sveaskolan i Örebro ta emot nyanlända elever direkt i reguljär klass och inte i introduktionsklass. Att inte särskilja elever som är svaga i svenska gör att språket stärks i alla ämnen. Sveaskolan arbetar aktivt för att förverkliga ett inkluderande förhållningssätt.

Boken – Välkomna Hit! Välkomna Hit – arabiskaVälkomna Hit – dariVälkomna Hit – engelskaVälkomna Hit – svenska Med boken Välkomna Hit kan människor som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället. I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om såväl dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, men även hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn. Att komma till ett nytt land kan vara tufft och kännas läskigt. Segregation och utanförskap ökar på grund av okunskap.

Svenska som andra språk - Verb Grundnivå Lexin Animationsteman (Tema Modersmål, Skolverket) Vardagliga verb indelade i 15 teman. De studernade kan slå upp verbet, se hur det är skrivet, höra hur det låter och se en animation.

Related:  Kartläggning + inskrivningssamtal