background preloader

Nyanlända

Facebook Twitter

Lära svenska. Jag vill bli en gentleman 1 augusti kl 11:03 - Tendens – kortdokumentärer. Mixade språk hjälper eleverna lära. I den arabiska språkgruppen sitter tre elever från Irak, Jemen respektive Somalia.

Mixade språk hjälper eleverna lära

De hamnar snabbt i en diskussion på arabiska. Trots att de talar olika dialekter förstår de varandra bra. Ibland dyker det upp svenska begrepp som ”gud” och ”himmel”, och frågorna läses på svenska. 12 Ways to Support ESL Students in the Mainstream Classroom. You have a new student, and he speaks no English.

12 Ways to Support ESL Students in the Mainstream Classroom

His family has just moved to your town from Japan, and though he receives English as a Second Language (ESL) support, he will also be sitting in your room every day to give him more exposure to his new language. How can you be a good teacher to someone who barely understands you? According to the National Center for Education Statistics, an average of 9 percent of students in U.S. public schools are English Language Learners (ELLs); that number is closer to 14 percent in cities. Although many of these students start off in high-intensity, whole-day English programs, most are integrated into mainstream classrooms within a year, well before their English language skills would be considered proficient. How prepared are you to teach these students? Below, three ESL teachers tell us what they know about the things regular classroom teachers can do to improve instruction for ELL students.

MellanAvslagochUtvisning. Handbok. Undervisa nyanlända. Gupea 2077 40821 1. Untitled. Det handlar om ett 30-tal elever från olika länder i flera världsdelar, som studerar på Herrgårdsgymnasiets språkintroduktionsprogram.

untitled

Några av eleverna har varit i Sverige i två år medan andra kom hit för fem månader sedan. Gemensamt är deras strävan efter att lära sig ett nytt språk – svenska – för att underlätta sin vardag och möjligheter på arbetsmarknaden. – Vi kommer från olika bakgrunder och många av oss har svåra och tragiska erfarenheter med oss. Att lära sig läsa, prata och skriva svenska är nödvändigt för oss, förklarar Issam som är en av eleverna.

Skämtet blev allvar När de kom till sin språklärare David Öhman fick de tidigt en skrivuppgift i klassrummet – att berätta något om sig själva och sitt liv. . – Skämtet togs snart på allvar och vi beslutade oss för att gemensamt ge ut en bok. Boken heter Minnen och innehåller både fiktiva och självupplevda berättelser, dikter och foton. ”De vuxna kunde inte skydda oss” Den heta augustiluften dallrade.

”De vuxna kunde inte skydda oss”

Medan 6-åriga Danjin och hans kompisar ägnade dagarna åt fotboll, satt de vuxna klistrade framför nyhetssändningarna. Året var 1992. Forvo: uttalslexikonet. Världens alla ord uttalade av modersmålstalare. Studiehandledning - home. Welcome to Swedish4thai.com. Dubbla språk i skolan bra för nyanlända. Vilka språk som ska användas i undervisningen är en stor fråga i Malmö.

Dubbla språk i skolan bra för nyanlända

Nästan hälften av stadens grundskoleelever, 46 procent, talar ett annat språk än svenska hemma. På Rosengårdsskolan har de allra flesta elever ett annat modersmål. Där jobbade NO- och matematikläraren Annika Karlsson i tjugo år. Hon märkte att lärarna ofta anpassade sin undervisningssvenska på ett problematiskt sätt. – Vi lärare hade en tendens att förenkla språket.

Annika Karlsson blev intresserad av ett försök med flerspråkig NO-undervisning i klasser där elever fick använda sitt modersmål arabiska som ett extra verktyg. En fjärdeklass som tidigare fått flerspråkig undervisning blev Annika Karlssons fokus när hon på Malmö stads bekostnad fick en tjänst som licentiand i didaktik vid Malmö högskola. . – När eleverna också får använda sitt modersmål kan de gå djupare in i ämnet och förklara mer detaljerat. Man måste inte vara superhjälte för att undervisa nyanlända elever. När Skolinspektionens dag arrangerades i Stockholm den 17 november var en av punkterna på programmet nyanlända elever.

Man måste inte vara superhjälte för att undervisa nyanlända elever

I sin granskning har inspektionen tagit fasta på vad som krävs av skolor och lärare som tar emot nyanlända elever. Även utbildningsminister Gustav Fridolin valde i sitt öppningsanförande att nämna nyanlända elever. Gustav Fridolin talade om bland annat ojämlikheten i skolan. Drygt 13 procent av eleverna går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet samtidigt som föräldrarnas utbildningsbakgrund får allt större betydelse för hur det går i skolan. När Gustav Fridolin redogjorde för hur han vill uppnå en jämlik skola talade han bland annat om att det finns en bred politisk enighet kring insatser som riktar sig mot exempelvis nyanlända elever. – Vi måste se till att det blir en tidig kartläggning och tydliga insatser så att man snabbt kan komma in i en klass som motsvarar de förutsättningar man har. Lärande med modersmålet som grund. ”Lyssnar på underbar debatt i somaliska språkklassen på Navets skola i Örebro” stod att läsa på facebook igår förmiddag.

Lärande med modersmålet som grund

Vi hade studiebesök från Gävle och klassen jobbade med ett moraliskt dilemma. Det var verkligen en fantastisk diskussion och lektion, men det jag särskilt vill fokusera på i detta inlägg är hur eleverna använder sitt modersmål i lärandet. Vi anser ju nämligen att modersmålet är viktigt som grund för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Och vår övertygelse om modersmålets betydelse är inte tagit i luften, utan något som är allmänt vedertaget i forskningen. Monica Axelsson hänvisar exempelvis i ”Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle” från 2014, s 556, till Thomas och Collier och hon skriver ”… konstaterar forskare att ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på förstaspråket, desto snabbare kommer hon att göra framsteg i andraspråket. Vem gjorde mest fel? Checklista_nyanl%C3%A4nda.pdf.