background preloader

Forvo: uttalslexikonet. Världens alla ord uttalade av modersmålstalare

Forvo: uttalslexikonet. Världens alla ord uttalade av modersmålstalare

http://sv.forvo.com/

Related:  Språkpronunciation, dialects and accentsNyanländaundervisning

”De vuxna kunde inte skydda oss” Den heta augustiluften dallrade. Medan 6-åriga Danjin och hans kompisar ägnade dagarna åt fotboll, satt de vuxna klistrade framför nyhetssändningarna. Året var 1992. Okända soldater hade dykt upp i deras hemstad Derventa, i norra Bosnien. Presentera online Visste du att du helt gratis kan göra en kort presentation online? Det passar lika bra för dig som är elev och ska redovisa ett arbete, som för dig som är lärare och vill göra en introduktion till ett arbetsområde eller en kort presentation inom ditt ämne. Det är inte särskilt svårt. Även du som aldrig publicerat något på nätet förut kan vara igång på en halvtimme.

Lexin Välkommen till Lexin på nätet! Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Lärande med modersmålet som grund ”Lyssnar på underbar debatt i somaliska språkklassen på Navets skola i Örebro” stod att läsa på facebook igår förmiddag. Vi hade studiebesök från Gävle och klassen jobbade med ett moraliskt dilemma. Det var verkligen en fantastisk diskussion och lektion, men det jag särskilt vill fokusera på i detta inlägg är hur eleverna använder sitt modersmål i lärandet. Vi anser ju nämligen att modersmålet är viktigt som grund för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Och vår övertygelse om modersmålets betydelse är inte tagit i luften, utan något som är allmänt vedertaget i forskningen. Monica Axelsson hänvisar exempelvis i ”Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle” från 2014, s 556, till Thomas och Collier och hon skriver ”… konstaterar forskare att ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på förstaspråket, desto snabbare kommer hon att göra framsteg i andraspråket.

Nordiska museet - Webbutställningar Här finns Nordiska museets webbplatser för skolan. Olika ämnen behandlas och resurserna ser olika ut. Ibland kompletterar de en bok eller en utställning, ibland är de faktarum där du kan lära dig mer. Man måste inte vara superhjälte för att undervisa nyanlända elever När Skolinspektionens dag arrangerades i Stockholm den 17 november var en av punkterna på programmet nyanlända elever. I sin granskning har inspektionen tagit fasta på vad som krävs av skolor och lärare som tar emot nyanlända elever. Även utbildningsminister Gustav Fridolin valde i sitt öppningsanförande att nämna nyanlända elever.

Språkutvecklande arbete med begrepp Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO! Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort.

Språklag (2009:600) Svensk författningssamling 2009:2009:600 - Riksdagen Lagens innehåll och syfte 1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang.

untitled Det handlar om ett 30-tal elever från olika länder i flera världsdelar, som studerar på Herrgårdsgymnasiets språkintroduktionsprogram. Några av eleverna har varit i Sverige i två år medan andra kom hit för fem månader sedan. Gemensamt är deras strävan efter att lära sig ett nytt språk – svenska – för att underlätta sin vardag och möjligheter på arbetsmarknaden.

Related: