background preloader

STÄRK-SPRÅKET-STÄRK-LÄRANDET-skolan.pdf

STÄRK-SPRÅKET-STÄRK-LÄRANDET-skolan.pdf

Stärkt språk och lärande med Gibbons För att möta elevernas behov och ge dem en bra skolundervisning och fritidsverksamhet pågår ett språk- och kunskapsutvecklande arbete för skolans pedagoger på Vällingbyskolan. Det leds av förstelärare Camilla Lundberg. - Språket är nyckeln till framgång i skolan och den här dagen är till för att stärka oss på området, säger skolans rektor Göran Skogsberg till skolans pedagoger som samlats i matsalen för en språk- och kunskapsutvecklande studiedag. Precis som så många andra skolor idag har Vällingbyskolan flera elever med ett annat modersmål än svenska och även en förberedelseklass för nyanlända. Med på studiedagen är Kristina Ansaldo och Birgitta Thorander från Språkforskningsinstitutet för att föreläsa och hålla workshop. Läraren - elevens stöttande bygnadsställning - Alla ni som sitter här har kunskaper från ert yrkesliv som lärare och från ert privatliv som ni tar med er in i professionen när ni arbetar med språkutveckling. På powerpointbilden bakom Birgitta syns en byggnadsställning.

Related: