background preloader

På begäran: #flipsv och #GAFE för yngre elever i samarbete med @SwensonAnna L...

På begäran: #flipsv och #GAFE för yngre elever i samarbete med @SwensonAnna L...
Vi hade en planerad hangout idag, @sarabruun3, jag och ett helt gäng som hänger på twitter och ventilerar, planerar, delar och delar och delar. Till mångas glädje. Frågan kom hur vi i de yngre åren använder Google Apps for Education – förkortat GAFE. Vad gör vi? Vilken nytta har vi av de olika funktionerna? @Askeback bloggade om 10 anledningar att använda Google och det är en bra början. En plats att samla dokument och arbeten från olika appar i iPaden. Skapa en blogg. Svenska: Läs din faktatext varje dag – flera gånger Texten finns här: Matte: Se filmen om läxan här: Matteläxa repetition additionRepetera addition på Det finns många, många fler användningsområden. Dela, dela, dela…. /Susanne

Kan bedömning bidra till att göra läraryrket mer professionellt? | Mattesnille Vi har fått ett nytt resultat från Pisa och debatten har rasat hårt över de sjunkande resultaten och jag kommer inte att ge mig in i den diskussionen men en sak som har slagit mig är somliga lärares inställning i denna fråga. Många lärare tycker att de inte har rätt förutsättningar för att utföra sitt yrke och att huvudmannen inte tar sitt ansvar. Det är ganska sällan som lärare ställer sig upp och säger: Det här kan vi göra för att höja resultaten i svensk skola! För mig låter det här som att många lärare inte tycker att man har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och att man inte har förtroende från huvudmannen eller från allmänheten att fritt utöva sitt yrke. kunskapsgrund för att kunna utöva yrketgemensamt yrkesspråkkollektiv autonomi för yrkesutövarnayrkesetik för utövarna av yrketcertifiering eller kontroll över vem som kan utöva yrket Vad vill jag nu säga med det här? <a href=" Our Poll</a> Publicerat i Uncategorized

Kollegialt lärande - att arbeta tillsammans ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl. Ett misstag många lärare gör är att de fokuserar på det som är lätt att mäta. Det som är lätt att mäta är inte alltid det som är viktigast och därmed inte heller det som bör bedömas. Några av Christian Lundahls råd för ett mer effektivt bedömningsarbete är att formulera prov med färre frågor, låta eleverna bedöma varandra samt ge kollektiv återkoppling. 1. Istället för att göra ett prov med 30-40 frågor kan du göra ett prov med 5 frågor som du tar tid på dig att formulera och som du tror kan ge dig en bra bild av hur förståelsen ser ut bland eleverna och vad som kan vara mer problematiskt. 2. För att undvika att återkopplingen kommer för sent efter ett prov kanske du inte heller behöver ge återkoppling på alla frågor utan en fyllig återkoppling på några av frågorna. 3. Ge återkoppling vid rätt tidpunkt – Grunden för en bra återkoppling är timing, säger Christian. 1. 2. 3.

Anne-Marie Körling En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor | Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter. Öpedagogen | Min pedagogiska reflektionsplats om digitalt lärande och annat i skolvärlden

Related: