background preloader

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du. De såg dem eller dem såg de? Brukar du också trilla dit och skriva fel lite för ofta när det kommer till de och dem? LÄS MER: Folkpartiet vill satsa på stavning efter eget stavningshaveriDet här klippet, av universitetslektorn Maia Andréasson vid Göteborgs universitet, från augusti i fjol förklarar så pedagogiskt att ingen inte kan förstå. Och här är delar av redaktionens bästa tips: 1. Vi = två bokstäver = De Oss = tre bokstäver = Dem 2. "Känner du jag?" "Känner du mig?" 3. Exempel: De sprang ikapp katten – Hon sprang ikapp katten. Exempel: Skurken letade efter dem – Skurken letade efter henne. App lär dig skillnaden Som om varken tipsen eller videon vore nog så finns det även en app som lär dig skilja på de och dem. LÄS MER: Var och vart – kan du skillnaden?

Verktygslåda Finns både som app och webbresurs: Elever kan skriva tillsammans, göra presentationer, spara mappar efter ämne, lärare eller klasser. Digital portfolio och samarbetsytor. Gratis lärplattform där elevers resultat blir färgerna grön, gul och röd och där de kan göra om tills alla resultat är gröna. Digital tankekarta för att bygga upp elevers förförståelse. Låt eleverna spela in radioprogram. Lägg in era filmer, presentationer etc på elevernas arbeten eller dina lektioner så är det lätt att länka därifrån till bloggen eller er lärplattform. Bloggverktyg synliggör lärande, kollaborativt lärande, elever lär av varandra. Informationssök och lärpaket kopplat till pedagogisk planering, filmer och faktatexter. Finns som app: Skolstil: Skriv text och lyssna på textuppläsning. Dragon dictation: Elever spelar in sin röst och det de säger blir text. Appar: iMovie

Vad du vill Nominalfraser - NP Vi har redan konstaterat att en fras består av ett huvudord och eventuellt en eller flera bestämningar. När ett substantiv (eller pronomen) är huvudord i en fras, kallas frasennominalfras. I litteraturen förkortas nominalfrasen NP efter engelskans Noun Phrase. Nominalfrasen är en viktig del av satsen, där den kan inta olika funktioner såsom subjekt, objekt m m. Speciellt med NP är att den kan byggas ut på olika sätt med många olika bestämningar till huvudordet. I följande tabell finner du exempel på NP:n med olika attribut.Själva huvudordet är markerat med fetstil och attributen omarkerade: Attributtyper Nominalfraser Vi ser att bestämningarna ibland är framförställda huvudordet som i en liten kattKalles kaviar och ibland efterställda huvudordet som i trädet därbortadamen med hundenkatter med rivet skinn Placeringen av bestämningen varierar med typ av attribut; adjektiv- och genitivattribut är framförställda medan prepositionsattribut m fl är efterställda huvudordet. . . 1.

untitled Responsark berättelse.doc Responsark krönika.doc

Related: