background preloader

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Kartlegging av språklige ferdigheter på norsk og morsmål Lærere: Linda Andersen, Sevim Gözet og Elisabeth Futsæter SolbergFjell skole, Drammen Lengd: 8.46 Last ned: film / infoark Filmen viser leseopplæring og kartlegging av leseferdigheter på norsk og morsmål. Leseopplæringen er sammenlignende (kontrastiv). Norsktimene på Fjell skole er delt slik at elevene med norsk som morsmål har leseopplæring for seg mens de minoritetsspråklige elevene får leseopplæring i grunnleggende norsk og morsmål på samme tid. I lese- og skriveopplæringen starter en med språklyder som har felles lyd og bokstav. Når det gjelder kartlegging av lese- og skriveferdigheter, er det viktig å legge vekt på at en kartlegging ikke er en eksamen, men et redskap for skolen til å sette inn ekstra tiltak der det trengs. Underveis i opplæringen kartlegges elevenes lesing både i norsk og på morsmålet. Fjell skole bruker også kartleggingsprøver som er laget for å fange opp elever som av forskjellige årsaker strever med lesing og skriving.

texttyper Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande. En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett . . Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext . Denna typ av text handlar om att framhäva sig själv som bäst lämpad för ett visst arbete. En nyhetsartikel följer ofta ett mönster med rubrik och ingress som har till uppgift att sammanfatta artikeln. Ordet blogg kommer från engelskans 'weblog' som betyder webbjournal eller personlig och öppen dagbok på webben. En text som drivs aven tes, ett ställningstagande. Mer info om: Text som påtalar och förmedlar känslor och väcker åtanke. Berättande text.

Nyanlända i Lappland | Språkintroduktion i Sorsele Parallell lese- og skriveopplæring Kontaktlærere Rukhsana Arshad og Ada Jynge Tøyen skole, Oslo Det er mye som tyder på at barn og unge lettest knekker lesekoden når de bruker et språk de mestrer muntlig, det vil si morsmålet. På Tøyen skole tar de konsekvensen av dette. Svært mange av elevene får derfor leseopplæring på morsmålet i tillegg til leseopplæring på norsk. Når elevene får mulighet til å knytte ord de forstår til arbeidet med å finne grafem og fonem som korresponderer, vil de lettere knekke lesekoden og ikke minst vil de forstå at lesing er en jakt etter mening. Skolen har ansatt flere lærere med den nødvendige språkkompetansen, så rundt halve lærerpersonalet er tospråklige. I filmen følger vi begynnende lese-og skriveopplæringen i norsk og urdu. Parallell lese-og skriveopplæring i norsk og på morsmål krever godt samarbeid mellom lærerne. Der språklydene er ulike, fokuserer lærerne på dette, og elevene deltar i en sammenlikning mellom språkene. Spørsmål til diskusjon Ressurser Nettstedet Tema morsmål

Ett halvt ark papper Svenska som Andraspråk - En lärares blogg om svenska som andraspråk och integration. Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Länka i så fall till dina videos eller blogginlägg under respektive digitalt verktyg. LyssnaLäsSkrivSamtalaTala

Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du. De såg dem eller dem såg de? Brukar du också trilla dit och skriva fel lite för ofta när det kommer till de och dem? LÄS MER: Folkpartiet vill satsa på stavning efter eget stavningshaveriDet här klippet, av universitetslektorn Maia Andréasson vid Göteborgs universitet, från augusti i fjol förklarar så pedagogiskt att ingen inte kan förstå. Och här är delar av redaktionens bästa tips: 1. Vi = två bokstäver = De Oss = tre bokstäver = Dem 2. "Känner du jag?" "Känner du mig?" 3. Exempel: De sprang ikapp katten – Hon sprang ikapp katten. Exempel: Skurken letade efter dem – Skurken letade efter henne. App lär dig skillnaden Som om varken tipsen eller videon vore nog så finns det även en app som lär dig skilja på de och dem. LÄS MER: Var och vart – kan du skillnaden?

Related: