background preloader

– om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning

– om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning
Related:  Blogs/ Skolutveckling

Men har ni inga klaner – hur gör ni då? | Navets språkklass Frågan ställdes av en elev igår när vi talade om ämnet samhällskunskap. Vilken bra fråga! Viktig fråga! Hur skulle jag följa upp detta? Först bad jag eleven att komma ihåg frågan till ett lite senare tillfälle, men ändrade mig snabbt. Intressant för mig – men bra för eleverna? Vilken intressant lektion vi fick, vilken elevaktivitet och vad mycket jag fick lära mig. Till vänster är de anteckningar som jag gjorde under lektionen. SO-undervisningen startar – kartläggning Tillbaka till lektionsstarten, ja tillbaka till dagen före. Ni som känner till kunskapskraven i geografi för årskurs 9 märker att eleverna faktiskt tillsammans har täckt in det mesta av detta, om än naturligtvis mycket kortfattat. När jag startar SO-undervisningen med nyanlända elever fokuserar jag huvudsakligen på geografi och samhällskunskap. Men har ni inga klaner? Nu blev det rejäl fart i klassrummet, alla elever var aktiva! Det jämförande perspektivet utvecklar /Suzanne

Åk 4-6 | Läslyftet Samla inspiration om serier Att arbeta med serier Skapande aktiviteter – visa hur texter tolkas i kreativa former Monstret – skapa en filmtrailer (ta kort från Monstret, bilder från nätet, stillbilder). Automatiskt elevinflytande! Fula ankungen – ingångar ”Hur många lingon finns det i världen”, All that we share och Africa for Norway. Tonsätta dikter som eleverna själva skrivit. Kejsarens nya kläder – ingång Laleh ”Bara vara mig själv”. Brott och straff – göra en seriestrip om åtta bilder av ett kapitel. Skapa en nytt omslag till en bok, novell eller saga. Träffa en karaktär ur boken – en bild med titel och pratbubblor. Förslag: Skapa en filmtrailer av bilder och texter i presentationsprogram (KeyNote eller Google Presentation) Planera för att nå avancerad läsförståelse – till tis v 16 Välj en aktuell text (helst skönlitterär) eller en text som du vill skapa undervisning om/kring (t ex Astrid Lindgren eller en saga) och planera utifrån de fem inringade aspekterna. Planera till v 13 Boktipset! 6.

Ny i svenska skolan 1. Tips för uttal för SVA/SFI genom sång | annakarinbengtsson 1.Ge eleverna en sångtext Välkommen hit 2. 3.Läs i kör 4. lyssna på sången på ipad 5. sjung sången ihop 6. Like this: Like Loading... Differentierad undervisning istället för individanpassningar – några exempel för kollegiala reflektioner | specialpedagogen Vi har ett gruppuppdrag i skolan men allt tal om individanpassningar gör att man kan förledas att tro att bara vi individualiserar mer så klarar vi fler elever. Denna tanke tolkas, upplever jag, som att vi ska individanpassa för varje elev eller så fort en elev verkar ha svårt att lära sig något eller bete sig som man bör i skolsammanhang. Eller varför inte när föräldrar eller tex BUP kräver det? Eftersom studier visar att alla elever någon gång under sin skoltid kommer att hamna i skolsvårigheter kan individanpassningar krävas rätt ofta, kanske varje dag och i varje klass. Ibland gör man anpassningar för att eleven ska kunna göra det som läraren tänker att klassen ska göra, ibland gör man anpassningar som innebär att eleven gör något helt annat än det klassen gör. Vad säger forskningen om individualisering? Vilka effekter ger individualiserad undervisning? utdrag från Visible Learnings interaktiva effektlista Se blogginlägget om det relationella och det kategoriska perspektivet Läs mer:

Svenska För Invandrare kurs C och D En dag i parken- träna svenska och läsförståelse med bilder! Vi har jobbat med ord och begrepp utifrån årstider och vad man kan göra respektive årstid. Det här inlägget utgår från en illustration föreställande en sommardag i parken. Jag arbetade med den här illustrationen med nyanlända elever på Välkomsten strax innan sommarlovet i slutet på vårterminen 2015. Illustrationen är från läromedlet Tala svenska direkt. Läromedlet Tala svenska direkt är ett läromedel för muntlig inlärning i svenska som andraspråk. Det är ett läromedel som jag har med mig från min tid som lärare på SFI. Så här är uppgiften upplagd: Gemensam bildpromenadArbete i par, slå upp ord i de färdiga fraserna.Koppla ihop fraser med rätt person/personer på bilden.Utveckla fraserna till meningar genom att sätta rätt pronomen framför frasen. Förutom att träna på svenska har eleverna fått vara aktiva genom en uppgift som kräver att eleverna använder översättningsverktyg som hjälp. Gemensam bildpromenad Bilden finns speglad på den interaktiva tavlan. Eleverna får listan med fraserna.

Lernstübchen: mein Arbeitsplan für die erste Klasse er lag als Orientierung oft auf meinem Schreibtisch, war aber nur eine Richtschnur und wurde nicht akribisch eingehalten... auf Wunsch stelle ich ihn hier zur Ansicht noch einmal zur Verfügung LG Gille hier die Ansicht SFI-läraren Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Att arbeta för en gemensam förståelse för bedömning och betyg utifrån Lgr11. Program 8.30 Inledning och information om dagen 9.00 Kaffe och frukt 9.15 Arbete i ämnesgrupper med uppgift 1 ”När vet vi att en elev kan?” 10.00 Arbete i ämnesgrupp med uppgift 2, ”Bedömning – Vad gäller?” 12:00 Lunch 13.00 Arbete i ämnesgrupp med uppgift 3, ”Planera för bedömning” 15.00 Kaffe och kaka 15.15 Skolkonferens Inför konferensen ska ni se filmen Betyg – så funkar det! Uppgift 1 (9.15-10) Läs och diskutera ett autentiskt bedömningsdilemma Hej Idag på so-konferensen fastnade vi i en mkt intressant diskussion. Lärare som väljer att bedöma denna text kommer självklart kunna sätta höga betyg! Vilket sätt tycker ni är det rätta?

SKRIVPROCESSEN – Poster by Annika Sjödahl Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling. Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. LyssnaLäsSkrivSamtalaTala Digitala informationstavlor för nyanlända Som IKT-pedagog på Skoldatateket försöker man tillgodose TILLGÄNGLIGHET i alla möjliga situationer. När man stöter på en ny applikation så tänker man, hur kan den här appen komma till nytta? I detta exempel ska vi para ihop 2 appar, nämligen Inprint som är ett bildstödsprogram med ofantligt många bilder och appen Aurasma som låter dig snabbt tagga bilder och låter dessa få liv i en länkad fil, t.ex en film. Aurasma används i många olika sammanhang, t.ex. på museer där man riktar appen mot konstverket och en film startar och man kan få mer information. Aurasma är en gratisapp som finns till iPad/iPhone och Android. Andra kommuner / enheter kan använda samma typ av digitala anslagstavlor utan att "fel" informationsfilm startar, tack vare att man följer olika kanaler på appen. Jag ska försöka hålla er uppdaterade om projektet.

Related: