background preloader

Nyanlända

Facebook Twitter

Blogg - veronicasundervisning.simplesite.com. 17. sep, 2016 Vi har precis börjat läsa Harriet Beecher Stowes klassiker Onkel Toms stuga i en bearbetad version av Maj Bylock.

Blogg - veronicasundervisning.simplesite.com

Den passar perfekt för mina elever som läser svenska som andraspråk. Syftet med att läsa boken är att eleverna skall få möjlighet att möta skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. Ett annat syfte med att läsa boken är att belysa de mänskliga rättigheterna och att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, hudfärg, religion osv. Detta arbete utförs i ett samarbete med SO-ämnet. För att eleverna skulle få en bra förförståelse fick de innan själva läsningen en sammanfattning på bokens innehåll på sitt eget språk. När jag introducerar boken för mina elever brukar jag starta lektionen med att säga till dem att vi tillsammans skall göra en resa. Jag förklarar sedan att vi inte ska göra en riktig resa utan en resa i bokens värld. Snabbstart i svenska för nyanlända - UR Skola. SO - Undervisa nyanlända.

Nyanlända elever och betyg. Nedladdning. Om nedladdningen Längst ner på sidan finns länken till nedladdningen.

Nedladdning

Du får ladda ner materialet för egen användning i din undervisning och du får dela med dig till dina kollegor. Kommersiell användning, dvs alla former av försäljning av materialet, är dock inte tillåten. Om innehållet Materialet är uppbyggt kring olika teman som finns för nedladdning i separata pdf-dokument. Det första pdf-dokumentet är dock ett förord där du kan läsa mer om vår tanke om materialet, hur vi tänkte det skulle användas mm. De olika tema-pdf:erna heter t.ex. 02.

Varje tema-pdf inleds med text om mål för temat och förslag på olika övningar. Därefter kommer rubriken ”Se bifogade övningar och OH-underlag”. Efter detta följer själva ”kopieringsunderlagen”, dvs de sidor som du kan kopiera för din undervisning. Efter de temabaserade pdf:erna finns fem pdf:er om olika grammatiska fenomen och övningar: substantiv, adjektiv, verb, pronomen och ordföljd.

Läs detta först! Om användning i undervisningen Ladda ner här! Learning Swedish. Click here to create an account: Join this course If you already have an account, please login.

Learning Swedish

You are not logged in. You are logged in. Welcome to Learning Swedish – a free language course! Learning Swedish is a free online course in Swedish for beginners with material for self-study for adult learners. In the course you will meet Nathalie from France and her friends who are studying at a Swedish university. Learning Swedish has been developed by the Swedish Institute and partners. We would love to hear your feedback and ideas! Interested in teacher support? Start - Bedömningsportalen. För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper.

Start - Bedömningsportalen

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Läs mer om materialet genom att välja Handledning i vänstermenyn.

Skriva en gemensam instruktion. SO - Undervisa nyanlända. Matematik - Undervisa nyanlända. Matematikundervisning på olika språk Övningar, förklaringar och instruktionsfilmer på arabiskaengelskaspanskaryskasomaliskapolskapersiskasomaliska Ett webbaserat läromedel i matematik med uppgifter på olika nivåer.

Matematik - Undervisa nyanlända

Eleven får kontinuerlig återkoppling och läraren kan ge uppdrag och ha översikt. Finns på arabiska, somaliska, polska, norska, danska, svenska, engelska och snart även dari, pashto och tigrinja. Översatta matteprov Vi kommer efterhand att samla översatta matteprov i skolans nätverk (T-data). Problemlösning Kommer snart: Några av problemlösningsuppgifterna från Skolverkets Problembanken översatta till arabiska och persiska! Interactive teaching Clock digital,analogue,telling time & angles. Introduction The clock for learning time has movable hands.

Interactive teaching Clock digital,analogue,telling time & angles

It has three main modes, the first demonstrates how to tell the time using an analogue clock. The second mode uses the the clock hands as a way of learning angles. The third mode uses the clock as a way to help understand fractions. The clocked can be altered to change colors and its overall styling. Common Controls.