background preloader

Kikora.se

Kikora.se
Related:  Matematik - intressanta grejerMatteData

How can we measure teaching and learning in mathematics? by Maria Andersen on Prezi Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Som stöd för bedömning i ämnet matematik finns två skriftliga kommentarmaterial till kunskapskraven. Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Till kommentarmaterialet till kunskapskraven del 2 finns dessutom två filmer med tillhörande diskussionsunderlag. Kommentarmaterial till kunskapskraven del 1 Del 1 är inriktad på: • förmågan att använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp, samt • förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Ladda ner materialet Kommentarmaterialen finns endast som pdf och går inte att beställa. Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 1 Kommentarmaterial till kunskapskraven del 2 Del 2 är inriktad på: • förmågan att föra och följa resonemang. Till den här delen finns stöd i form av två filmer och ett diskussionsunderlag. Ladda ner materialen Kommentarmaterialet och diskussionsunderlaget finns endast som pdf och går inte att beställa. Se filmen

Online-aktiviteter och spel i matematik Sidor med mattespel, (tack Ulrika Ryan i Södra Sandby för tips och inspiration)CoolmathArcademicskillbuildersPrimarygamesNLVMKunskapsstjärnanWinzellGyldendalBBC NumbertimeSudoku onlineURBBC education TAL OCH RÄKNING Hitta par som hör ihop, bra med bråktal, procent Klicka på alla bråk i blandad form, sedan de som är lika med eller större/mindre än 1 och en halv, bra och rolig träning om bråktal. Klicka på par av bråktal som tillsammans blir 1 Ordna decimaltalen i storleksordning Träna multiplikationstabellen (enkel funktion, bra!) GEOMETRI Arbeta med trianglar På UR finns massor av fakta om vinklar, trianglar, fyrhörningar, omkrets och area. På Matte-Eva kan du klicka på olika övningar:Uppskatta vinkel: Här får man gissa/uppskatta vinklars storlek, och så får man veta hur nära man kom. Spetsiga, räta och trubbiga vinklar Vinkelsumma På denna sida finns en triangel som du kan ta tag i spetsarna på och dra till önskat utseende. Här kan du ”göra barn”. TIDTräna klockan

Det kan du göra med en 3D-skrivare | Gränslöst digitalt lärande Vad kan egentligen en SO-lärare göra med en 3D-skrivare? De flesta förknippar nog 3D-skrivare med teknikämnet eller med estetiska ämnen. Men faktum är att vi har uppskattat skolans skrivare väldigt mycket och har hittat flera användningsområden för den. Det senaste jag skrev ut var en pussel-karta över Europa. Vi har letat efter något liknande att köpa, till elever som har svårt att lära sig kartan, men inte hittat något. Här är varje land en bit (utom Ryssland som består av flera bitar) och på baksidan har jag skrivit landets namn så att de fungerar som flash-cards. Jobba med modeller i geografin Om jag hade jobbat på mellanstadiet hade jag skrivit ut länder som topografiska kartor och låtit eleverna färgsätta dem efter naturförhållanden. Entreprenöriellt lärande När vi förra året arbetade med Operation dagsverke så hade vi en designtävling i skolan. I år hoppas vi att eleverna själva kan rita förslag på hängen i något 3D-program.

How Japanese Kids Learn To Multiply – Amazing, No Need to Learn Japanese Thank you to everyone who has shared this post! Before we discuss this great method of multiplying numbers, if you are after a great power point slide show to use in the classroom to improve times tables and multiplication skills then you will find this useful. If you enjoyed using the resource above then make sure to check out the games and tricks available to help develop, practice and learn times tables skills. I came across this method though a Japanese friend and it shows how Japanese pupils learn to multiply in maths lessons at a young age. The great thing is that you do not need to learn Japanese to master this method, all you need to do is to be able to draw and count lines and dots. The Japanese method has proven very popular from the retweets and the feedback I have received from fellow practitioners. How Japanese Kids Learn to Multiply Video Tutorial A good way to introduce this starter is to put up a map of the world and get learners to point out Japan on the map.

Mitt Flippade Klassrum | WSQ – praktiska tips efter #Flipcon En utav föreläsningarna jag var på i Pittsburgh hölls av Crystal Kirch, en matematiklärare från Kalifornien, som berättade om hur hon använde sig av WSQing i klassrummet som ett led i att utveckla det flippade klassrummet mot flippat lärande. Crystal är en oerhört karismatisk kvinna, med stor utstrålning, engagemang och hon inspirerade mig inför kommande termin. Tänkte här dela med mig av det som jag tar med mig från hennes föreläsning. Så vad står WSQ för? Watch – Eleverna tittar på flippen hemma. Summary – Crystal låter eleverna sammanfatta flippen direkt efter att de sett den. I mitt flippade klassrum har jag hittills mest låtit eleverna dela med sig i helklass, just för att jag ska kunna fånga upp saker som fler elever har frågor kring, undrar över eller är osäkra om de uppfattat korrekt. Question - Här kommer den delen som jag verkligen fastnade för. Tänk hur det ser ut i det traditionella klassrummet. Vi måste skapa klassrum där frågorna är i fokus! Lärarens uppgift då?

Matte är roligt! Math is fun Här finns flera mattespel för dig som vill öva på addition, subtraktion, division, multiplikation, geometri m.m. Cool Math Spela spel och lära sig matte Gogo mathgames Här hittar du fler mattespel Matific Här finns en annan mattespelsajt där du kan hitta många roliga mattespel. Ett annat inlägg Andra förslag Cool mathgamesLearninggames for kids Zcooly Gruvan på App Store C är det nya godkänt? | Att bli lärare Det finns många svårigheter med kunskapsbedömning. En del av dem är av ren praktisk natur (som tidsbrist), en del är sådant som man behöver träna sig för att bli bra på (som att skapa bra uppgifter), och en del kräver att man har bra kunskaper om styrdokument (som vad som ska bedömas). Och så finns det svårigheter som verkar olösliga. Ett problem med kunskapsbedömning som följt med mig från de första kurserna jag undervisade är hur man ska behandla kunskap som (endast) uppvisas tidigt i kursen. Kunskaper ska bedömas löpande under kursens gång.Man ska ha en positiv syn i kunskapsbedömning, och räkna förtjänster snarare än straffa brister.Betyg ska sättas på de kunskaper som eleven har i slutet av kursen. I en perfekt värld medför de här punkterna inget problem, men i den verkliga världen tappar elever bort kunskaper. Det verkar olösligt, och när jag reflekterat kring det här problemet tidigare har jag till och med kallat det ”tidsparadoxen”. ”Vad är det eleven visat, egentligen?” Men.

När siffrorna bråkar: Dyskalkyli - så funkar det Barn med dyskalkyli beskrivs ofta som stökiga och bökiga, säger Brian Butterworth, professor i kognitiv neuropsykologi. De gömmer sig ofta i rollen som besvärliga elever för att den är lättare att hantera än att säga att man inte kan. Men beteendet är självförstärkande. Barnen får dåligt självförtroende och behöver en hel del stöd av lärare och föräldrar för att kunna prestera lika bra som andra barn. Men först måste problemen upptäckas. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Zcooly Raketen på App Store Geometriarbetet forsätter med stort engagemang Eleverna i mina två fyror är nu mitt uppe i arbetet med geometri enligt följande planering som jag tidigare berättat om: Engagemanget är fortfarande stort och det bästa är att uppgifterna verkligen utmanar alla elever på deras nivå. De som tycker att det är svårt väljer lite enklare figurer att beskriva och jämföra. De som vill utmana sig väljer lite svårare och de beskriver också mer noggrant och exakt. Min bok om geometri Framsidan Titel Min bok om geometriDitt mönsterDitt namn och din klass Insidan på framsidan Text som beskriver ditt mönster Uppdrag 1 Välj tre olika geometriska figurer.Lägg in en bild på figuren, skriv vad den heter och beskriv den med hjälp av matematiska begrepp som hörn, sida, parallell, rät vinkel. Uppdrag 2 Välj två figurer och jämför dem. Uppdrag 3 Du ska programmera i Hopscotch så att din figur ritar olika gemometriska figurer. KvadratRektangelRombParallellogramTriangelRätvinklig triangelLiksidig triangelLikbent triangelFemhörning (pentagon)Sexhörning (hexagon)

Related: