background preloader

Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik

http://www.digitalasparet.se/

Related:  Svenska

Pernillas Humfryblogg: svenska åk 8 Bokrecension - Arbetsgång Här är en arbetsgång som du kan följa när du skriver en bokrecension. 1. Presentera bokens titel och författarens namn. 2. Lpp för nyanländ elev I facebookgruppen Svenska som andraspråk har det den senaste tiden diskuterats hur vi gör med LPP:er till våra nyanlända elever. Jag tänkte här dela med mig av ett exempel. Just nu har jag en elev som kom till Sverige precis till terminsstarten. Han är ensam om sitt modersmål ungerska på skolan och vi har tyvärr varken modersmålslärare eller studiehandledning till honom. Då är det fantastiskt med översättningsappar, Google bilder och inte minst allt fint material som finns på UR.

Hjältar, skurkar och sagolänkar I folksagor dyker samma sorts figurer upp i historia efter historia. På det viset är sagorna ganska enformiga. Ulf Palmenfelt är professor vid Uppsala universitet och på Gotland. Fakta om Förintelsen - Film Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen. I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske? Filmen redogör för nazisternas strävan att identifiera Europas judar, frånta dem deras mänskliga rättigheter, samla dem i ghetton och koncentrationsläger från vilka de senare deporterades till förintelseläger. Filmen tar även upp den antisemitiska propagandan och situationen i Europa under mellankrigstiden.

Lilla Aktuellt (Du har väl inte missat vår sändningstid? Kl 10 i svtplay - och kl 14.30 i Barnkanalen) Kriminella gäng I Sverige, precis som i alla världens länder, finns kriminella gäng. Rätt röst hjälper dig nå fram – konsten att tala inför grupp Rösten avslöjar om du är glad eller ledsen, uttråkad eller engagerad. Hur du låter hänger också ihop med självförtroendet och självbilden. Rösten är ditt hörbara jag, som talpedagogen och logonomen Yvonne Lebenberg uttrycker det. Hon arbetar inte enbart med rösten, utan även med talet, tanken, känslan och kroppen, förklarar hon. För om du vill nå fram och låta trovärdig handlar det inte bara om hur du låter. Det kroppen visar måste stämma överens med orden och tonfallet.

Note to self – den allra första tiden med nyanlända Nästa vecka tar jag och min kollega Kerstin emot fem nya elever i Hjärtat. För att de ska få en så bra start som möjligt i skolan, så påminner jag mig själv om följande: Prata, prata, prata Jag vill att de nya eleverna ska kunna presentera sig själva redan första dagen. De ska kunna berätta vad de heter, hur gamla de är och gärna något mer, kanske vilka språk de talar. Det är viktigt att de går hem från skolan och känner att de har lärt sig något och att de har lyckats. I Tvärtom-världen /erviluca I landet Gufgalien syr dom fast alla pojkars penisar i pungen varvid dom fäster hela paketet bakåt, mot rumpan. Detta görs när pojkarna är ungefär 4-5 år – ofta utan bedövning: Flera män håller i pojken, varvid en man utför ingreppet. Ett litet hål behöver också borras in i penisen, i mitten av den, för att urinen ska kunna komma ut. När pojken blir äldre, och gifts bort, sprättas alltihop upp, för att han ska kunna ha samlag med sin fru, och för att de ska kunna göra barn. Om han inte lyckas genomföra ett samlag och/eller befrukta sin fru, kan det hända att han blir uppeldad, eller att någon i kvinnans släkt slänger syra på honom. Detta för att han är Ej Funktionsduglig.

Språkutvecklarna Tidigare i vintras skrev jag ett inlägg kring Skolverkets resonemang gällande dyslektiska elevers rätt att använda alternativa hjälpmedel/verktyg vid genomförandet av de nationella proven i åk 3 och 6. Debatten har sedan dess fortgått och är än mer aktuell idag när vi är mitt upp i genomförandet av dessa prov. Återigen blir likvärdighetsproblematiken mellan de svenska klassrummen, skolorna och kommunerna tydligt. Elever med svår dyslexi behandlas olika vid nationella prov beroende på vilken skola de går i. Detta väcker stark kritik och ifrågasätts av lärare, skolledare och forskare, bl a Monica Reichenberg. TV4 har nyligen, inför skapandet av sin reportageserie, genomfört en undersökning där de frågade 325 skolor hur de har valt att agera vid genomförandet.

Analysera artiklar kring näthat Publicerad: 13 februari 2013 Tema: Demokrati Tidsåtgång Introduktionen tar en knapp lektion, beroende på diskussionsviljan i gruppen/klassen. Varje uppföljning tar minst en lektion. Väl förberett och med lärarens noggranna instruktioner kan varje uppföljning göras på en lektion men vill man verkligen fördjupa sig i något, inte minst insändarskrivande bör det ske över mer än en lektion och med någon tid mellan lektionerna. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling. Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå. Sekvensbilderna kan även användas i modersmålsundervisningen, kartläggning och undervisning i moderna språk. Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass?

Läsa och skriva Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling.

Related:  sfi