background preloader

Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 1: Öva ord och uttal med karaoke

Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 1: Öva ord och uttal med karaoke

http://www.youtube.com/watch?v=-tBArThryTs

Related:  AUsgezeichnet DeutschLektionstipsSpeakNyanlända

Step into German - For Teachers - Goethe-Institut  In their free time, your students listen to music, watch movies, play sports. Why not make their personal interests part of your German classroom? Why not work with teaching materials that focus on German music, film and soccer? Stafettskrivning Idag har min lärarstudent Sofia lett skrivpassen i klassen. Hon hade valt ut en dikt som jag tyvärr inte vet vad den heter eller vem som skrivit den. Den hade hon klippt itu sats för sats. I dikten är det egentligen komman mellan satserna men vi gjorde nu om dem till meningar. Detta gjorde vi eftersom vi nu i åk 1 övar på att inleda meningarna med stor bokstav och att avsluta med punkt och vi på detta sätt fick flera meningar att öva på. Meningarna numrerade hon och satte upp på olika ställen i vårt grupprum.

How to Improve Your English Pronunciation to Talk Like a Native “What?” “Can you say that again?” How many times do you hear this when you’re speaking? Tio tips för en inkluderande skolstart Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: How to Hack Your Brain and Memorize Anything, According to Expert Mattias Ribbing The highest-grossing films of 2015 star James Bond, a man in an iron suit, a man stuck on Mars, a tyrannosaurus rex and the fictive emotions in our head — but almost no Latinos. Aside from supporting roles by Michelle Rodriguez in Furious 7, Oscar Isaac in Star Wars: The Force Awakens and Jennifer Lopez and Ryan Guzman's lead roles in The Boy Next Door, very few mainstream films featured Latino actors. Even worse, of the four performances mentioned above, only one actor, Rodriguez, actually portrayed an explicitly Latino character. Yes, there were few Latino roles this year, but there were even fewer Latino-themed mainstream films.

En dag i parken- träna svenska och läsförståelse med bilder! Vi har jobbat med ord och begrepp utifrån årstider och vad man kan göra respektive årstid. Det här inlägget handlar utgår från en illustration föreställande en sommardag i parken. Jag arbetade med den här illustrationen med nyanlända elever på Välkomsten strax innan sommarlovet i slutet på vårterminen 2015. Illustrationen är från läromedlet Tala svenska direkt. Läromedlet Tala svenska direkt är ett läromedel för muntlig inlärning i svenska som andraspråk. Det är ett läromedel som jag har med mig från min tid som lärare på SFI. Pronunciation Pronunciation Lessons Intonation - Intonation is the rising and falling sounds of the voice when speaking. Intonation (Part 2) - Phrasing - In addition to the intonation of a statement, there is another aspect of speech that indicates meaning -- phrasing. Intonation (Part 3) - Contrast - Once the intonation of new information is established, you'll soon notice that there is a pattern that breaks that flow. When you want to emphasize one thing over another, you reflect this contrast with pitch change. Intonation (Part 4) - In any language, there are areas of overlap, where one category has a great deal in common with a different category.

Här är 20 största språken i Sverige Arabiska håller på att gå om finska som näst största språk i Sverige. Persiska, polska och somaliska är andra språk som ökar snabbt. Det är några av de viktigaste trenderna bland de språk som talas i landet. Steps - Materialien für DaF - A-Level  - Goethe-Institut  Day-To-Day-Matters Debattenkarten (PDF-Datei, 85 kB) Geschichten erzählen (PDF-Datei, 92 kB) Språkutvecklande So-undervisning med hjälp av rollspel. – Förstelärarbloggen Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon arbetar språkutvecklande med rollspel i So-ämnena. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att arbeta språkutvecklande i So-ämnena. Ett sätt att göra det är att integrera rollspel i undervisningen.

101 Persuasive Essay and Speech Topics 101 Persuasive Essay Topics By: Mr. Morton Whether you are a student in need of a persuasive essay topic, or a teacher looking to assign a persuasive essay, this list of 101 persuasive essay topics is a great resource. I taxed my brain to create this huge list of persuasive essay topics relevant to today’s society, but I believe it was worth the effort. Additionally, any of these topics could be applied to a persuasive speech project as well. I appreciate any and all comments or feedback.

Dessa insatser behövs för nyanlända elever En ny rapport från Skolverket visar hur invandringen påverkat resultaten i PISA och gymnasiebehörigheten. En mindre men inte obetydlig del av resultatförsämringen sedan den första PISA-undersökningen år 2000 kan förklaras med en ökad andel elever med utländsk bakgrund. Efter 2006 har invandringens betydelse för resultatutvecklingen i PISA ökat. Rapporten visar också att den försämrade gymnasiebehörigheten under senare år till största delen beror på att fler elever invandrat efter skolstart. How to learn a new language: 7 tips from TED Translators Knowing more than one language is great for your brain. But what’s the best way to learn? TED’s Open Translation Project volunteers share 7 tips: Get real.

Kreativ presentation på flera språk! När man jobbar med nyanlända är en vanlig övning att man får träna på att presentera sig. Det gemensamma för eleverna är att de är nya i Sverige och behöver träna på att presentera sig på svenska. Den här övningen är skapad utifrån inspiration av en bild på ett pyssel som jag såg på Pinterest. Övningen jag skriver om här är en enkel övning som uppskattas av elever och även lärare som jag har delat med mig till. Filerna finns bifogade om man vill använda sig av samma material, se längst ner i inlägget. Arbetsgång

Related: