background preloader

Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 1: Öva ord och uttal med karaoke

Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 1: Öva ord och uttal med karaoke
Related:  LektionstipsSpeak

Stafettskrivning Idag har min lärarstudent Sofia lett skrivpassen i klassen. Hon hade valt ut en dikt som jag tyvärr inte vet vad den heter eller vem som skrivit den. Den hade hon klippt itu sats för sats. I dikten är det egentligen komman mellan satserna men vi gjorde nu om dem till meningar. Detta gjorde vi eftersom vi nu i åk 1 övar på att inleda meningarna med stor bokstav och att avsluta med punkt och vi på detta sätt fick flera meningar att öva på. Meningarna numrerade hon och satte upp på olika ställen i vårt grupprum. Hon inledde lektionen med att läsa igenom dikten på Smartboarden tillsammans med eleverna. Eleverna fick sedan gå till iPadsen tillsammans med sin skrivkompis och turas om att skriva varannan mening. Imorgon kommer de att få rita bilder till dikten som de skrev idag.

BusyTeacher.org It’s only natural. After all, they are trying to talk in a language they are still working on learning. Still, silence can be deadly in the ESL classroom for your students and you. When you want to get your students to speak up, try one of these fun and simple games to get them talking in class. 1This is How We RollYou can use this simple game as a get to know you at the start of school or later as a get to know you better activity. Speaking doesn’t have to be forced or boring when it comes to ESL class. Barnboksprat – en blogg om barnböcker Sfipaddan | Digitala arbetssätt med iPads på SFI En dag i parken- träna svenska och läsförståelse med bilder! Vi har jobbat med ord och begrepp utifrån årstider och vad man kan göra respektive årstid. Det här inlägget handlar utgår från en illustration föreställande en sommardag i parken. Jag arbetade med den här illustrationen med nyanlända elever på Välkomsten strax innan sommarlovet i slutet på vårterminen 2015. Illustrationen är från läromedlet Tala svenska direkt. Läromedlet Tala svenska direkt är ett läromedel för muntlig inlärning i svenska som andraspråk. Det är ett läromedel som jag har med mig från min tid som lärare på SFI. Så här är uppgiften upplagd: Gemensam bildpromenadArbete i par, slå upp ord i de färdiga fraserna.Koppla ihop fraser med rätt person/personer på bilden.Utveckla fraserna till meningar genom att sätta rätt pronomen framför frasen. Förutom att träna på svenska har eleverna fått vara aktiva genom en uppgift som kräver att eleverna använder översättningsverktyg som hjälp. Gemensam bildpromenad Bilden finns speglad på den interaktiva tavlan. Skriv fråga Sommariparken (2)

How to Improve Your English Pronunciation to Talk Like a Native “What?” “Can you say that again?” How many times do you hear this when you’re speaking? Learning to pronounce English words correctly can be one of the hardest parts of learning English. The English language has some sounds that your native language might not, so you will have to learn how to make completely new sounds. Plus, English vowels make it really tricky to know how to say a word. Ah! So that’s why we have eight tips for you, to help you pronounce English words better. 1. Before you learn how to speak, you’ll need to learn how to listen. There are many guides to get you started in learning to listen. The pronunciation practice at Many Things is really slick, especially its huge selection of lessons on minimal pairs. When you want to listen to authentic English instead of pronunciation exercises, you can watch videos on FluentU. Every word comes with an in-context definition, image, audio and example sentences, so you have enough support to make native English accessible to you. 2.

Svenska som andraspråk kursplan Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. Centralt innehåll I årskurs 1-3 I årskurs 1-3 Läsa och skriva Tala, lyssna och samtala Språkbruk

Ny i svenska skolan Språkutvecklande So-undervisning med hjälp av rollspel. – Förstelärarbloggen Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon arbetar språkutvecklande med rollspel i So-ämnena. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att arbeta språkutvecklande i So-ämnena. Ett sätt att göra det är att integrera rollspel i undervisningen. Efter genomgång av förmågan klipper jag alltid ut massor med lappar med ämnesord. De få sedan 20 minuter på sig att hitta på ett rollspel. Efter att eleverna har spelat upp rollspelet, diskuterar vi tillsammans i klassen om vad de upplevde. Jag spelar alltid in alla rollspel med iMovie, ett fantastiskt enkelt verktyg för eleverna att dokumentera sina arbeten och göra egna filmer med. Förra terminen arbetade vi med rollspel i ämnet geografi. ”Tidigare var det flera ord som jag inte kunde använda för att de var för svåra. Att tänka på när du arbetar med rollspel: Tvinga aldrig någon att spela teater som inte vill.

Pronunciation Pronunciation Lessons Intonation - Intonation is the rising and falling sounds of the voice when speaking. Intonation (Part 2) - Phrasing - In addition to the intonation of a statement, there is another aspect of speech that indicates meaning -- phrasing. Intonation (Part 3) - Contrast - Once the intonation of new information is established, you'll soon notice that there is a pattern that breaks that flow. When you want to emphasize one thing over another, you reflect this contrast with pitch change. Intonation (Part 4) - In any language, there are areas of overlap, where one category has a great deal in common with a different category. Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen. Lärarhandledning Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Nya språket lyfter! Studiehandledning (ej reviderad 2016) Till materialet finns också en studiehandledning som kan användas i lärargrupper av olika slag. Studiehandledningen är inte reviderad utifrån kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 som gäller från 1 juli 2016, men kan i stora delar fortfarande användas vid lärares samtal om bedömning av elevers läs- och skrivutveckling. Studiehandledning till Nya språket lyfter! Beställ eller ladda ned materialet Du kan beställa bedömningsstödet Nya språket lyfter! Beställ bedömningsstöd (86 kB) Lärarhandledningen OBS!

Malins flippade Svenska | Det ska vara roligt att lära sig svenska! Kreativ presentation på flera språk! När man jobbar med nyanlända är en vanlig övning att man får träna på att presentera sig. Det gemensamma för eleverna är att de är nya i Sverige och behöver träna på att presentera sig på svenska. Den här övningen är skapad utifrån inspiration av en bild på ett pyssel som jag såg på Pinterest. Övningen jag skriver om här är en enkel övning som uppskattas av elever och även lärare som jag har delat med mig till. Filerna finns bifogade om man vill använda sig av samma material, se längst ner i inlägget. Arbetsgång Övningen som jag beskriver här är upplagd från att gå från det muntliga till det skriftliga och tar cirka tre lektioner: Gemensam talövning.Gemensam och individuell skriftlig övning.Läsa instruktioner och för att skapa din personliga presentation.Presentera dig på flera språk utifrån skriftlig presentation.Gemensamma samtal om hur ordföljden blir på svenska jämfört med de språk som finns representerade i klassen.Jobba med verben i instruktionen, digital lucktext på instruktionen.

101 Persuasive Essay and Speech Topics | Ereading Worksheets 101 Persuasive Essay Topics By: Mr. Morton Whether you are a student in need of a persuasive essay topic, or a teacher looking to assign a persuasive essay, this list of 101 persuasive essay topics is a great resource. I taxed my brain to create this huge list of persuasive essay topics relevant to today’s society, but I believe it was worth the effort. Additionally, any of these topics could be applied to a persuasive speech project as well. I appreciate any and all comments or feedback. Download this list in RTF formatDownload this list in PDF format Should students be allowed to have phones in elementary and high schools? Looking For Something Else?

Related: