background preloader

Mikaels Skola – Mikael Bruér – SO-lärare år 7-9

Mikaels Skola – Mikael Bruér – SO-lärare år 7-9
Related:  So-ämnenevelinaborgenso

Politik & ideologier - hur styrs Sverige? - SO med Johanna Vi lever i samhällen där vi måste samarbeta och hålla samman på olika sätt för att få bra och väl fungerande samhällen. Det gäller så väl i samhällen nära oss, så kallade närsamhällen som t.ex. familjen, skolan och kommunen, som i mer avlägsna och större världssamhällen, som t.ex. EU eller FN. För att fatta beslut i frågor som berör många människor behövs politik. I detta arbetsområde kommer du att få sätta dig in i just begrepp som samhälle, politik, ideologi och jämföra olika styrelsesätt och hur Sverige styrs. Vad har vi gjort & vad ska vi göra: V. 35 (25-30 augusti) Presentation av mig och ämnenaUtdelning av materialUpprättande av trygghetsreglerLÄXA: läsa och titta igenom s. 1-5 i texthäftet inför lektionen v. 36 V. 36 (1-7 september) Gemensam läsning och diskussion kring s. 1-2 i texthäftetDiskussion kring "Vad är politik?" "Samhälle, politik & styrelsesätt": "Politiska ideologier": Se bildkällor till genomgångsfilmerna i filerna nedan. V. 37 (8-14 september) V. 39 (22-28 september)

Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. På den här sidan hittar du alla filmer och skolinstruktioner, månad för månad. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar. Kontaktpersoner: Kerstin Jönsson. Januari: Konst och kultur Februari: Mode Mars: Energi och klimat Maj: Kärlek

En ask med godbitar ~ Kilskrift Det finns så mycket man kan göra med digitala verktyg. Här ska ni få något riktigt konkreta tips inom framför allt mina egna ämnen i SO. Men det går samtidigt bra att använda även i andra ämnen. Det viktiga är att inte stanna upp vid första tanken utan gå ett steg till. Dessutom så är det här bara en liten liten andel av vad som finns där ute! Vi börjar på hemmaplan. Metropolitan Museum of Art har mycket konst. Anne Frank Huis är också en fantastisk plats att besöka. En bok online som kan ge studier om London och i engelska en ytterligare en dimension finns på sajten Tales of London. Hur kan man inte älska kartor?

Frågor och svar dataskyddsförordningen för skolan Svar När dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 har alla personuppgiftsansvariga (nämnderna i kommunerna) skyldighet att se till att föra ett register över all behandling av personuppgifter som sker under dess ansvar och som omfattas av dataskyddsförordningen, en så kallad registerförteckning. Med behandling av personuppgifter avses åtgärder eller en kombination av åtgärder som berör personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om det utförs automatiserat eller inte (insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning/ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring). Obs! Med manuellt register menas uppgifter som är ordnade enligt särskilda kriterier (det vill säga någon dator har aldrig använts vid insamlandet). Mall, instruktioner och webbsändning hittas under punkt 4

Digital stöd en Inkluderande lärmijö | Ledningochstimulans | Sverige Livsfrågor Svårt att hitta andlig vägledning Kyrkan fungerar i regel inte längre som vägledare i etiska frågor och kan av den orsaken inte heller svara på våra livsfrågor. De flesta av oss har därför inte några religiösa vägledande normer att falla tillbaka på utan måste istället hela tiden avgöra själva vad som är rätt och fel i olika situationer. De tidigare kyrkliga och mera entydiga normsystem har idag ersatts av en moralisk och värdemässig mångfald där vi själva förutsätts att skapa vår egen livsåskådning som överstämmer med vår bild av verkligheten. Denna förändring har att göra med att familjemönstren har förändrats. Individualism har blivit ett svenskt ideal Ungdomarna i Sverige uppfostras till självständighet där oberoende av andra människor har blivit ett ideal. Svårt att få en överblick i samhällets informationsflöde Kommunikationssamhällets ständiga och kaotiska informationsflöde medför att vi ofta söker efter stabilitet i vår fragmenterade tillvaro. Vi är alla sökare Vad ska vi tro på?

Världens Häftigaste Podcast | Lysande lagom - LYS förlag Vad är svårt och konstigt med att leva i Sverige och att lära sig svenska som vuxen? Lysande lagom är en podcast om språk och kultur där Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux pratar om språkliga och kulturella företeelser som både chockar och underhåller. Är svenskar konflikträdda och blyga? Vi reder ut allt detta och mer, varje onsdag, sommar och jul! Klicka på avsnitten här eller sök efter Lysande lagom i din favoritapp. Fältstudier i geografi Klostrens organisation Tillbaka Munkklostren leddes av en abbot och nunneklostren av en abbedissa. Till sin hjälp hade de en prior respektive priorinna. En del av munkarna var prästvigda. De fick leda mässan, döpa, konfirmera, viga, ta emot bikt och begrava. Nunneklostren besöktes dagligen av prästvigda munkar eller predikarebröder (se "tiggarordnar") som förrättade mässan tillsammans med dem. I klostren fanns det också lekbröder eller leksystrar. Innan man fick bli munk eller nunna skulle man gå en viss prövotid i klostret. Många munkar och nunnor var duktiga på olika praktiska arbeten.

Related:  Bloggarannabrynas1978