background preloader

Mikaels Skola – Mikael Bruér – SO-lärare år 7-9

Mikaels Skola – Mikael Bruér – SO-lärare år 7-9

http://mikaelsskola.se/

Related:  So-ämnenevelinaborgen

Politik & ideologier - hur styrs Sverige? - SO med Johanna Vi lever i samhällen där vi måste samarbeta och hålla samman på olika sätt för att få bra och väl fungerande samhällen. Det gäller så väl i samhällen nära oss, så kallade närsamhällen som t.ex. familjen, skolan och kommunen, som i mer avlägsna och större världssamhällen, som t.ex. EU eller FN. För att fatta beslut i frågor som berör många människor behövs politik. Petra Krantz Lindgren: Tips för mer konstruktiva samtal mellan pedagoger och föräldrar Jag möter ofta både föräldrar och pedagoger som säger ungefär så här efter gemensamma möten i skolans och förskolans värld: – Hon lyssnade inte på vad jag sa!– Han gick i försvar med en gång.– Jag tror inte ens hon försökte förstå vad jag menade. Det är ledsamt, eftersom möten mellan föräldrar och pedagoger vanligen handlar om barn som på något sätt mår dåligt eller är i behov av stöd.

Livsfrågor Svårt att hitta andlig vägledning Kyrkan fungerar i regel inte längre som vägledare i etiska frågor och kan av den orsaken inte heller svara på våra livsfrågor. De flesta av oss har därför inte några religiösa vägledande normer att falla tillbaka på utan måste istället hela tiden avgöra själva vad som är rätt och fel i olika situationer. Låt stå! Visuellt stöd: en nyckel till framgång Stödtecken - en sorts visuellt stöd I resten av mitt inlägg tänkte jag diskutera användningen av en sorts visuellt stöd: stödtecken eller TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). TAKK är relativt vanligt i förskolan, i språkklasser/språkskolor och i särskolan, men enligt min erfarenhet lite ovanligare i “vanliga” grundskolan. När en pedagog använder TAKK innebär det att tecken görs för centrala ord och begrepp samtidigt som man pratar. Det gör att eleven får ett visuellt stöd till betydelsen, och gör också ofta att taltempot sänks hos den som talar och tecknar, vilket också ger mer tid till språklig bearbetning.

Klostrens organisation Tillbaka Munkklostren leddes av en abbot och nunneklostren av en abbedissa. Till sin hjälp hade de en prior respektive priorinna. En del av munkarna var prästvigda. De fick leda mässan, döpa, konfirmera, viga, ta emot bikt och begrava. Nunneklostren besöktes dagligen av prästvigda munkar eller predikarebröder (se "tiggarordnar") som förrättade mässan tillsammans med dem. Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar – Specialpedagog på gymnasiet “Hur ska det vara möjligt att ha koll på alla elevers extra anpassningar?” En fråga som de allra flesta specialpedagoger någon gång fått. På många sätt en berättigad fråga. På gymnasiet är klasserna ofta stora, varje lärare har vanligtvis flera olika kurser och träffar ett stort antal elever varje vecka.

Första världskriget – Mikaels Skola I arbetsområdet Första världskriget tar vi upp de bakomliggande orsakerna till att det utbryter ett världskrig, kopplat till 1800-talets och det tidiga 1900-talets imperialism, nationalism, industrialisering och allianssystem. Fokus ligger på utvecklingslinjerna. Varför uppstod ett krig? Hur förlöpte det och vad blev konsekvenserna? Första veckorna i skolan Ny termin och både lärare och elevers förväntningar når nya höjder. Är det här terminen då du vågar prova det där nya spännande du tänkt på under sommaren? Skolan är en fantastisk plats för lärande och utveckling.

Förhandsvisa cirkel - Globalisering - Lärcirkelverktyget Allt vi gör påverkar människor, djur och natur runt om i världen! Idag finns det i princip inga samhällen som är helt isolerade från andra. Vi lever i en global värld där vi människor blir allt mer beroende av varandra. Saker som för bara några årtionden tillbaka uppfattades som exotiska, känns idag självklara. Man skulle nästan kunna säga att vi har världen i våra hem.

Att förbereda ett läsår - Karin bygger undervisning Maj är avslutningstider och planeringstider varje år. Det är inte bara en tid för avslut utan även en tid för uppstart. Ett nytt läsår startar i augusti.

Related: