background preloader

Mikaels Skola – Mikael Bruér – SO-lärare år 7-9

Mikaels Skola – Mikael Bruér – SO-lärare år 7-9

http://mikaelsskola.se/

Related:  So-ämnenbloggar

Första världskriget – Mikaels Skola I arbetsområdet Första världskriget tar vi upp de bakomliggande orsakerna till att det utbryter ett världskrig, kopplat till 1800-talets och det tidiga 1900-talets imperialism, nationalism, industrialisering och allianssystem. Fokus ligger på utvecklingslinjerna. Varför uppstod ett krig? Hur förlöpte det och vad blev konsekvenserna? Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. På den här sidan hittar du alla filmer och skolinstruktioner, månad för månad. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt.

Livsfrågor Svårt att hitta andlig vägledning Kyrkan fungerar i regel inte längre som vägledare i etiska frågor och kan av den orsaken inte heller svara på våra livsfrågor. De flesta av oss har därför inte några religiösa vägledande normer att falla tillbaka på utan måste istället hela tiden avgöra själva vad som är rätt och fel i olika situationer. Inspiration och kunskap för SO-intresserade Förhandsvisa cirkel - Globalisering - Lärcirkelverktyget Allt vi gör påverkar människor, djur och natur runt om i världen! Idag finns det i princip inga samhällen som är helt isolerade från andra. Vi lever i en global värld där vi människor blir allt mer beroende av varandra. Saker som för bara några årtionden tillbaka uppfattades som exotiska, känns idag självklara. Man skulle nästan kunna säga att vi har världen i våra hem.

Världens Häftigaste Politik & ideologier - hur styrs Sverige? - SO med Johanna Vi lever i samhällen där vi måste samarbeta och hålla samman på olika sätt för att få bra och väl fungerande samhällen. Det gäller så väl i samhällen nära oss, så kallade närsamhällen som t.ex. familjen, skolan och kommunen, som i mer avlägsna och större världssamhällen, som t.ex. EU eller FN. För att fatta beslut i frågor som berör många människor behövs politik. Första världskriget/ Självärdering

Related: