background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Lärarnas Riksförbunds bloggare tycker och tänker om skolan - LRbloggar. Svenska som andraspråk. Två pedagoger - ett klassrum. Venit in mentem « En gymnasielärare kommer att tänka på… Patricia Diaz – www.patriciadiaz.se. Om svenska och digitala verktyg.

Pernilla's English Classroom. #flippatklassrum. I svenska och engelska. SaraBruun. Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen.