background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

HumPodd – Aktuell forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Hur stöttar vi elever med talrädsla? Vi vet vem de är.

Hur stöttar vi elever med talrädsla?

Vi känner igen dem. De tysta eleverna. Lärarnas Riksförbunds bloggare tycker och tänker om skolan - LRbloggar. Svenska som andraspråk. Två pedagoger - ett klassrum. Venit in mentem « En gymnasielärare kommer att tänka på… Patricia Diaz – www.patriciadiaz.se. Om svenska och digitala verktyg. Pernilla's English Classroom. #flippatklassrum. I svenska och engelska. SaraBruun. Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen.