background preloader

Bloggar

Facebook Twitter

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Pang! Startskottet går, eleverna slänger sig i vattnet och är på väg. Efter några minuter ser du resultatet; snabbsimmarna springer glädjestrålande upp ur vågorna, efter en stund kommer en hel hög ungdomar som klarat av uppgiften och ytterligare lite senare hasar sig några trötta upp på stranden. Nu är jag ju inte simlärare, men väl språklärare med många år i yrket och jag känner igen att elever får uppgifter där vi på förhand kan förutspå resultatet. Tänk om det med små medel trots allt går att påverka resultatet i rätt riktning?

Under vårterminen skulle min 7:a och jag syssla med temat Sagor som avslutas med att eleven får i uppgift att skriva sin egen saga. Free for All: NYPL Enhances Public Domain Collections For Sharing and Reuse. Today we are proud to announce that out-of-copyright materials in NYPL Digital Collections are now available as high-resolution downloads.

Free for All: NYPL Enhances Public Domain Collections For Sharing and Reuse

No permission required, no hoops to jump through: just go forth and reuse! The release of more than 180,000 digitized items represents both a simplification and an enhancement of digital access to a trove of unique and rare materials: a removal of administration fees and processes from public domain content, and also improvements to interfaces — popular and technical — to the digital assets themselves. Online users of the NYPL Digital Collections website will find more prominent download links and filters highlighting restriction-free content; while more technically inclined users will also benefit from updates to the Digital Collections API enabling bulk use and analysis, as well as data exports and utilities posted to NYPL's GitHub account.

We've made it easier than ever to search, browse, and download public domain items in Digital Collections. T4Vux Häsleholm. Gareth's Short Story Blog. Plats nr nio känns som att vinna på Lotto ~ Kilskrift. Bloggar för Pedagog Stockholm. Varannan pedagogisk hette det, och japp, jag har läst Christina Löfving, Itmammans bok ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen” och jag fastnade lite ivrigt på det hon skriver om respons och en ide jag har.

Bloggar för Pedagog Stockholm

Respons som leder framåt under hela arbetets gång är viktigt för alla elever. Den som varje dag arbetar utan att mötas av annat än ointresse blir inte motiverad att anstränga sig, vi behöver alla respons, både positiv och konstruktiv respons Inte bara ett bra! Eller fint jobbat! Utan, det här var intressant, jag undrar hur du gjorde när du fick reda på det. Kan du föresten se om du kan ta reda på om… Pedagogen visar intresse. Respons kan leda till en inre motivation.

Grindtorpsskolans Lärcenter. Skola 2011 - skolutveckling i Höörs kommun. Lifelong Learning Web: Login to the site. Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summ... Flippat lärande - fyra pelare ~ Kilskrift. För ungefär två veckor sedan så gick Flipped Learning Network ut med en nu definition av flippad lärande.

Flippat lärande - fyra pelare ~ Kilskrift

Med tanke på alla de missuppfattningar som finns kring flippat så kan det vara bra att den största organisationen runt flippat lärande ger lite fler riktlinjer att hålla sig till. Om man vill uttrycka sig enkelt så kan man säga att det flippade klassrummet går ut på att göra förberedande skolarbete hemma och läxan i skolan. Att definiera flippat på det sättet är emellertid just upplagt för just de här missuppfattningarna. För det första behöver vi skilja på flippat klassrum och flippat lärande. Det kan tyckas vara samma sak, men om vi reder ut begreppen lite blir det tydligare att det faktiskt finns en skillnad.

F - Flexibel inläningsmiljöL - Lärandekultur i förändringI - Innehåll med meningP - Professionella lärare Flexibel inlärningsmiljö innebär att det i klassrummet finns gott om utrymme och tid för kollaborativt lärande.