background preloader

Ped. bloggar

Facebook Twitter

Hate PD? Try Voluntary Piloting. Guest post by Krista Taylor.

Hate PD? Try Voluntary Piloting.

Getting Real about Differentiation – CACE. This past year, I was privileged to attend the Association for Middle Level Education conference.

Getting Real about Differentiation – CACE

This is a huge, national conference in which thousands of educators interested in teaching young adolescents come together to share ideas and strategies and stories of life in the middle. One of the best sessions I had the chance to attend was on formative assessment, summative judgment, and descriptive feedback presented by Rick Wormeli. In the session, Rick shared this cartoon, which I had seen before:

Skolans bedömningar leder bort och inte hem. Så då var det dags att ta bladet från munnen.

Skolans bedömningar leder bort och inte hem

Jag är inte längre en tjänsteman som ska genomföra fattade beslut, utan kan som medborgare tala från hjärtat. Mitt lärarliv. Tvärgruppsarbete gör alla aktiva – Fröken Jingfors. Det är svårt att få till bra grupparbeten där alla elever bidrar och visar vad de kan.

Tvärgruppsarbete gör alla aktiva – Fröken Jingfors

Jag jobbar ofta med tvärgrupper som ett sätt att göra alla i en grupp aktiva. Man kan göra det på många olika sätt både som en snabb klassrums aktivitet eller som slutredovisning av ett större arbetsområde. En tvärgrupp är en grupp som består av medlemmar från olika andra grupper. Vad nöjesfältet kan lära oss om lärande och litteracitet. Sällan har jag sett mina barn så engagerade och motiverade som vid det årliga besöket på Liseberg.

Vad nöjesfältet kan lära oss om lärande och litteracitet

Efter att den dryga tusenlappen i inträde och åk-pass betalats rusar ungarna vilda och entusiastiska in i parken. Där kan de sedan stanna till stängningsdags och då får man dra dem därifrån. Som pedagog är det inte utan att man reflekterar över den enorma skillnaden mellan barnens motivation inför ett besök på nöjesfältet och en skoldag. Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig…

Publicerad av: Sten Svensson måndag, maj 30, 2016 · Lämna en kommentar I forskningen diskuteras förekomsten av ”pseudo-formativ bedömning”, ett sätt att arbeta som påminner om formativ bedömning, men som inte är formativ bedömning ”på riktigt”. skriver Anders Jönsson.

Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig…

(red) ”Äkta” formativ bedömning. Den stora utmaningen att inte prata betyg – Hård och Kideborn. Vi, som så många andra, arbetar väldigt mycket med formativ bedömning på vår skola.

Den stora utmaningen att inte prata betyg – Hård och Kideborn.

PISA - Measuring student success around the world. Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning. Introduction There is no blogpost of mine which does not mention Working Memory (WM) at some point.

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning

In search of classroom answers. Lättare lärande- Digitala pedagog-hacks. Alla vill vi ha upp energin i klassrummet vid den här tiden på året.

Lättare lärande- Digitala pedagog-hacks

Kahoot! Har blivit ett omåttligt populärt verktyg för att göra snabba, lustfyllda kunskapsquiz och exittickets, även i svenska skolan. Kahoot! Är ett gratisverktyg som kan användas både för att starta upp och avsluta ett kunskapsområde, men också som ett kul inslag på en fest eller konferens. Verktyget består av tre olika delar: Diskussion, quiz och enkät, vilka är tänkta att användas pedagogiskt olika: Discussion består av en enda fråga där man anger ett antal svarsalternativ.

Det finns en uppsjö av användarproducerade quizzer på en mängd olika språk. Var tog gloslistan vägen? (1): Varför nämns inte vokabulär i ämnesplanen för engelska? For too long, second language teaching has been dominated by an emphasis on communication, but accurate communication depends largely on an extensive knowledge of vocabulary.

Var tog gloslistan vägen? (1): Varför nämns inte vokabulär i ämnesplanen för engelska?

A good curriculum is based on student needs, and vocabulary knowledge is high on student priority lists. - Keith Folse (2004) Alla engelsklärare tycker såklart att det är viktigt med ord. I den här bloggserien kommer jag försöka utreda vad som har hänt med didaktiken kring ordinlärning, men också hur man skulle kunna arbeta istället. I den här första inledande delen kan det dock vara värt att stanna upp en stund och fundera på varför - de så viktiga - orden har hamnat i baksätet i svensk och internationell andraspråksundervisning.

En bra lektion. Principles of Effective Teaching. Teachers are always being offered lists of principles, axioms, tenets, precepts – the magic beans of teaching. We’re desperate to make sense of it all – to make something very complicated, simple and easy to grasp. Whether it’s the #5minplan series from @TeacherToolkit or something like my own Lesson Observation Checklist, there’s a demand for handy ready-reckoners of one form or another. This diagram from Andy Tharby and Shaun Allison’s Every Lesson Counts, is a rare example of where this has been done well – not least because they’ve got a whole chapter in the book to support each of the ideas summed up neatly here: The work by Barak Rosenshine, compiling ten golden nuggets from research, is another good example.

Helpfully, there’s a fair degree of overlap. This week I encountered two more lists. Another was by James Ko for CfBT: Effective Teaching: A review of research and evidence. With all these lists flying around, I thought I’d write my own set of principles. 1. 2. Why AfL might be wrong, and what to do about it. Planning to be great. The new year is well underway at Durrington High School. 50 Resources For Teaching With Bloom's Taxonomy - Bloom’s for Kindergarten: Simple suggestions for applying the taxonomy to kindergarten-level children. Stödstruktur och språkutveckling i kursen svenska 2.

I våras tog jag över en klass som var halvvägs igenom kursen svenska 2. Eleverna går andra året på gymnasiet och i den här kursen ställs det krav på att de ska kunna skriva utredande text. Detta brukar vara en utmaning för många elever. Den utredande texten ska vara objektiv, saklig och språket precist. Ofta upplever elever texterna som tråkiga att läsa och svåra att skriva. Jag har ofta varit besviken på att våra bataljer med denna texttyp i klassrummet inte gett önskat resultat i elevernas slutprodukter.

Bedöma elevtexter med färgmarkeringar - Svenska. 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån.