background preloader

Evelinaborgen

Facebook Twitter

Förmågor - Förtydligande av olika nivåer i betygskriterierna för SO-ämnena ECA Du beskriver enkla samband. Du beskriver förhållandevis komplexa samband. - ppt ladda ner. Skolverket nyanlända. Förstå kunskapskraven: Resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska. Förstå kunskapskraven: Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap. Pluggkoden: Strategier för minnet. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Hur funkar terminsbetyg? Hur ska provbetyget förhålla sig till betyget? Hur funkar betyg och nationella prov för nyanlända elever? Hur sätter lärare betyg?

Betyg - Så funkar det! Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. Världens Konflikter: Israel-Palestina (del 1 av 3) Vsauce. VICE News. Inspiration och kunskap för SO-intresserade.