background preloader

Startsida - Brottsrummet

Startsida - Brottsrummet

http://www.brottsrummet.se/sv/startsida

Related:  SamhällskunskapSamhällskunskap

Utsatt för brott - Brottsrummet Ungdomar är en utsatt grupp för till exempel nättrakasserier, mobilstöld, rån och gatuvåld. En Brå-undersökning från 2013 där skolelever i årskurs nio berättat om sina erfarenheter visar att en tredjedel av alla niondeklassare har blivit bestulna, en femtedel har utsatts för våld och en tiondel har blivit hotade. Brottsoffer Folkrätten: Folkmord Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet?

Miljömål - lärarhandledningar under skola De svenska miljömålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Att undervisa med koppling till olika miljömål är ett sätt att få in miljödelen i undervisningen om hållbar utveckling. Här hittar du lektionsupplägg om miljömålen; ett för varje miljökvalitetsmål och ett upplägg vardera för generationsmålet och själva miljömålssystemet.

Samhällskunskap Man kan dömas för brott när man fyllt 15 Innan man är 15 år kan man inte dömas för brott. Men även om man är under 15 år kan man begå brott och polisen kan ingripa. Om polisen upptäcker att någon som är under 15 år begått ett brott kontaktar man föräldrarna och socialtjänsten.

Vi har känt på de nya pengarna I oktober kommer fyra nya sedlar. Nukunskap.se har varit på Riksbanken och kollat på dem. Ida, tolv år, ryckte in som extra reporter. I filmen läser hon pytteliten text på ett par sedlar. För att läsa text på resten av sedlarna behövs förstoringsglas. Folkrätt - Sakpol.se Som namnet antyder så består folkrätten av lagar som reglerar relationerna mellan folk, till skillnad från inomstatliga lagar som enbart gäller för en stats medborgare. Även om begreppet folk används så är det stater och dess regeringar, inte människor, som är de huvudsakliga subjekten för lagarna. Folkrätten är den offentliga delen av internationell rätt, som även innefattar internationell privaträtt.

Bästa webbsidorna för historialektioner Rome Reborn "Rome Reborn är ett internationellt initiativ vars mål är att skapa digitala 3D-modeller som belyser den urbana utvecklingen i det antika Rom från den första bosättningen i den sena bronsåldern (ca 1000 f.Kr.) till avfolkning av staden i tidig medeltid (ca . 550)."I "Gallery" kan du se bl a filmer av Antikens Rom i 3D-format. Här är en av dem: Visste du att Världskulturmuseerna har skapat en egyptenwebb för barn? På Världskulturmuseernas webbplats kan du ladda ner världen Faraonien till Minecraft, besöka en egyptisk by, pyssla, lösa klurigheter och lära dig mer om Egypten genom tiderna.

SVT Pejl - Stöld och snatteri i Karlskoga kommun Stöld och snatteri är när en person utan tillstånd tar något som tillhör någon annan med avsikten att behålla det och gärningen innebär skada för offret. Mer om Stöld och snatteri Straffet för stöld är fängelse i högst två år. Stölden kan bedömas som ringa på grund av omständigheterna eller om värdet på det stulna anses vara lågt. Då döms man istället för snatteri och straffet är då böter eller fängelse i högst sex månader. Ungefär 15 000 personer döms för snatteri varje år.

Related:  Samhällskunskap