background preloader

Startsida

Startsida
Related:  Samhällskunskap

Instagramdom dyrt för förälder Skadeståndskravet i det uppmärksammade Instagram-målet i Göteborg är nu fastställt. Och det slår hårt mot den yngre flickans mamma, som nu måste betala 150.000 kronor. Mamman blir så kallat ”solidariskt betalningsansvarig” för det skadestånd som flickan dömts att betala. Två flickor, då 15 och 16 år, dömdes i juni i fjol i Göteborgs tingsrätt för grovt förtal till ungdomstjänst och ungdomsvård. Mamman har sagt att hon inte har kunnat förhindra dottern att begå brott, och att hon inte har råd att betala. Ångrade sig Vårdnadshavare ska betala för vissa typer av skador som barn orsakar genom brott. Det var i december 2012 som det blev upplopp utanför Plusgymnasiet i Göteborg där hundratals arga ungdomar samlats efter att ett Instagram-konto som de nu dömda flickorna startat, hängde ut unga tjejer som slampor. Den då 15-åriga flickan skrev efter domen ett öppet brev i Göteborgsposten att hon ångrar brottet. Hoppades på avskräckande effekt – Man är inte helt anonym på nätet.

Utsatt för brott - Brottsrummet Ungdomar är en utsatt grupp för till exempel nättrakasserier, mobilstöld, rån och gatuvåld. En Brå-undersökning från 2013 där skolelever i årskurs nio berättat om sina erfarenheter visar att en tredjedel av alla niondeklassare har blivit bestulna, en femtedel har utsatts för våld och en tiondel har blivit hotade. Brottsoffer De som begår brott mot unga är ofta andra ungdomar. Det är lika vanligt att flickor som pojkar blir bestulna eller hotas, men pojkar råkar oftare ut för våld. Men även många barn utsätts för brott hemma. Nätet är också en vanlig plats att bli hånad och hotad på. Du kan läsa mer om ungas rättigheter vid brott på Brottsoffermyndighetens webbplats för unga: jagvillveta.se Viktigt att polisanmäla Det är bra att polisanmäla ett brott så fort som möjligt, det underlättar ofta för att hitta bevis. Polisen är alltid skyldig att ta emot din anmälan. Stöd och hjälp När man blivit utsatt för ett brott kan man må väldigt dåligt. Ersättning för utsatta

Straff i Sverige | Se straffsatserna för flera vanliga brott BOJ - Brottsofferjouren Påföljd för brott i Sverige De påföljder för brott som används i svensk rätt är enligt 1 kap 3 § brottsbalken straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.[1] Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter, villkorlig dom och skyddstillsyn.[2][3] Övriga påföljder får tillämpas trots att de inte är nämnda i bestämmelserna om de särskilda brotten.[4] När någon döms för flera brott, skall rätten döma till gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet.[5] Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.[6] Ålder och påföljder[redigera | redigera wikitext] För brott som någon begått innan han eller hon fyllt arton år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Några exempel på domar där gärningsmännens ålder tagits i beaktande är: Fotnoter[redigera | redigera wikitext] Se även[redigera | redigera wikitext] Straff

De stora frågorna Fick en så härlig kommentar på min blogg igår, så här skrev ”Lisa”: ”Hej! Jag har ganska nyligen hittat din blogg och jag vill säga till dig att du står helt klart i en klass för sig! Jag läser med vördnad och beundran hur du planerar och genomför. Framförallt blir jag så glad när jag får frågor av er som läser bloggen. ”De stora frågorna” är ett begrepp som jag plockat från Göran Svanelid och Big5. Förmågorna som lyfts fram i kunskapskraven är de förmågor som ingår i Big5. På samma sätt som förmågorna synliggör kunskapskraven så hjälper de stora frågorna till med att synliggöra det centrala innehållet för eleven. Många talar om att det finns en motsättning mellan ”förmågetänk” och centralt innehåll/fakta, men jag tänker tvärtom! När jag sätter mig och gör en planering inför ett nytt arbetsområde så går jag igenom det centrala innehållet. Vi i SO gruppen på Östergårdsskolan har tillsammans arbetat fram en grovplanering inför terminsstart, med arbetsområdet ”Valet är ditt”. Lycka till :)

Statsbudgetens inkomster - Ekonomifakta Senast uppdaterad: 2018-04-16 av Fredrik Carlgren Publicerad: 2018-04-16 Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper. Utveckling av statsbudgetens inkomster mdkr Källa: ESV Uppgifter för 2016 samt 2017 är preliminära. Statsbudgetens inkomster omfattar åtta olika inkomsthuvudgrupper: SkatterInkomster av statens verksamhetInkomster av försåld egendomÅterbetalning av lånKalkylmässiga inkomster m.m. från Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemetUtgifter som redovisas som krediteringar på skattekontot. Alla dessa grupper utom skatterna, ligger under posten övriga inkomster då dessa jämfört med är små. Under varje inkomsthuvudgrupp ingår flera mindre inkomstgrupper. Statsbudgetens inkomster 2017 Utfall/prognos 2017, miljarder kronor Preliminära siffror.

Film; Människors olika förutsättningar Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi. Men denna gång handlar det inte om att lära sig städer, länder, bergarter eller om olika vulkaner, nej denna gång ska vi lära oss mer om människors olika förutsättningar i världen vi lever i. Varför är förutsättningarna så olika? Vad innebär det att leva i ett ”rikt” land? Ta del av planeringen innan kursen startar. Planeringen hittar ni här: Människors olika förutsättningar Hemma: * Titta på flippen nedan. * Skriv ner minst två tankar/funderingar/frågor/saker du reagerade på under tiden du tittar på flippen. I skolan: * Utifrån era tankar och funderingar bygger vi en tankekarta och skapar en förförståelse kring ämnet. * Vad vet vi redan innan kursen om rika och fattiga länder?

Related: