background preloader

Startsida

Startsida
Related:  Samhällskunskap

Instagramdom dyrt för förälder Skadeståndskravet i det uppmärksammade Instagram-målet i Göteborg är nu fastställt. Och det slår hårt mot den yngre flickans mamma, som nu måste betala 150.000 kronor. Mamman blir så kallat ”solidariskt betalningsansvarig” för det skadestånd som flickan dömts att betala. Två flickor, då 15 och 16 år, dömdes i juni i fjol i Göteborgs tingsrätt för grovt förtal till ungdomstjänst och ungdomsvård. Mamman har sagt att hon inte har kunnat förhindra dottern att begå brott, och att hon inte har råd att betala. Ångrade sig Vårdnadshavare ska betala för vissa typer av skador som barn orsakar genom brott. Det var i december 2012 som det blev upplopp utanför Plusgymnasiet i Göteborg där hundratals arga ungdomar samlats efter att ett Instagram-konto som de nu dömda flickorna startat, hängde ut unga tjejer som slampor. Den då 15-åriga flickan skrev efter domen ett öppet brev i Göteborgsposten att hon ångrar brottet. Hoppades på avskräckande effekt – Man är inte helt anonym på nätet.

Straff i Sverige | Se straffsatserna för flera vanliga brott Påföljd för brott i Sverige De påföljder för brott som används i svensk rätt är enligt 1 kap 3 § brottsbalken straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.[1] Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter, villkorlig dom och skyddstillsyn.[2][3] Övriga påföljder får tillämpas trots att de inte är nämnda i bestämmelserna om de särskilda brotten.[4] När någon döms för flera brott, skall rätten döma till gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet.[5] Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.[6] Ålder och påföljder[redigera | redigera wikitext] För brott som någon begått innan han eller hon fyllt arton år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Några exempel på domar där gärningsmännens ålder tagits i beaktande är: Fotnoter[redigera | redigera wikitext] Se även[redigera | redigera wikitext] Straff

Statsbudgetens inkomster - Ekonomifakta Senast uppdaterad: 2018-04-16 av Fredrik Carlgren Publicerad: 2018-04-16 Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper. Utveckling av statsbudgetens inkomster mdkr Källa: ESV Uppgifter för 2016 samt 2017 är preliminära. Statsbudgetens inkomster omfattar åtta olika inkomsthuvudgrupper: SkatterInkomster av statens verksamhetInkomster av försåld egendomÅterbetalning av lånKalkylmässiga inkomster m.m. från Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemetUtgifter som redovisas som krediteringar på skattekontot. Alla dessa grupper utom skatterna, ligger under posten övriga inkomster då dessa jämfört med är små. Under varje inkomsthuvudgrupp ingår flera mindre inkomstgrupper. Statsbudgetens inkomster 2017 Utfall/prognos 2017, miljarder kronor Preliminära siffror.

Vad är en bank? · Ekonomihandboken Alla banker lånar pengar från riksbanken. Det är orsaken till att denna faktiskt kan styra räntan. Men lever inte en bank på sina egna pengar? De som du och jag som löntagare satt in för att spara eller för att förvara tills räkningarna ska betalas? Nej. Det här är en djupt bedräglig bild av vad banker egentligen gör. Banker lånar inte ut dina insatta pengar. När någon, vi kallar honom person A, sätter in 500 kr i en bank så betyder det att banken ökat sitt värde med 500 kr. Banken har nu å ena sidan lånat ut 9 500 kr och samtidigt fått tillbaka samma summa. Om någon frågar banken vad den har för säkerhet för lånen så blir svaret att man ju fått in lika mycket pengar som man lånat ut. Banker kan helt enkelt öka mängden pengar genom att låna ut gång på gång. (Detta är givetvis synnerligen förenklat. Om du tycker att banker verkar vara en ganska skakig inrättning så har du rätt. Men har inte bankerna ett eget kapital i botten?

Arbetsgivaravgift - Ekonomifakta Senast uppdaterad: 2017-01-10 av Fredrik Carlgren Publicerad: 2006-03-07 Arbetsgivaravgift Källa: SOU 1977:91, Finansdepartementet (budgetpropositioner för åren 1981/82, 86/87 och 87/88) samt Skatteverket. T.o.m. 1981 togs inte hela arbetsgivaravgiften ut på hela lönesumman. Arbetsgivaravgiften infördes i Sverige år 1960 och skattesatsen, som tillämpas på den anställdes bruttolön, uppgick inledningsvis endast till några få procent. Arbetsgivaravgiften är av stor betydelse då den tillsammans med lönen och de avtalade sociala avgifterna avgör hur höga anställningskostnaderna blir. Mellan 2007 och 2016 var arbetsgivaravgiften nedsatt för ungdomar. Förutom de ändringar som gjorts i nedsättningarna för äldre och ungdomar har arbetsgivaravgiften inte förändrats särskilt mycket under senare år. Om du är egen företagare och bedriver verksamheten i enskild firma eller handelsbolag får du själv betala sociala avgifter i form av egenavgifter. Arbetsgivar- och egenavgifter 2017 Procent

Så fungerar lån | Hallå konsument - Konsumentverket Att låna pengar betyder att du ingår ett avtal med till exempel en bank. Avtalet går ut på att du lånar en summa pengar av banken och betalar tillbaka lånet med ränta. Du kanske vill låna till ett hus eller en bil. I stort sett alla lån kostar. Ränta När du lånar pengar måste du betala ränta. Räntan kan vara fast eller rörlig. Om räntan är rörlig följer priset marknaden och då kan räntan förändras. Det är oftast dyrare att ha fast ränta, men då vet du vad räntan kommer att kosta och kan ha bra koll på dina utgifter. Genom att titta på ett låns effektiva ränta är det möjligt att jämföra med andra lån. Andra avgifter Banken får ta ut avgifter för lån om banken har särskilda kostnader som är kopplade till lånet. Om du inte sköter dina betalningar kan du behöva betala påminnelse- och förseningsavgifter. Amortering Amortering är det belopp du ska betala tillbaka vid varje betalningstillfälle. Mer om konsumtionslån på webbplatsen konsumenternas.se

I Djursholm väljer de kommunala skolor Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk. Foto: Stefan Mattsson / AFTONBLADET / 4496 Djursholm ligger i Sveriges rikaste kommun. I Djursholm bor några av Sveriges mest förmögna personer. Enligt valsedeln röstar de blått och bör inte ha några ideologiska problem med vinstdriven välfärd. Men av någon anledning är en av deras större vårdcentraler just landstingsdriven och patienterna upplever att den vårdcentralen är bäst på både bemötande och delaktighet jämfört med andra i området. Sedan har vi förstås deras eftertraktade gymnasieskolor – kommunala Danderyds gymnasium och stiftelsedrivna Viktor Rydbergs Gymnasium. Känner sig själva Även om Djursholm med sin exklusiva omgivning lockar till sig riskkapitalister så verkar de inte lockas av den egna verksamheten när de själva väljer vård, skola och omsorg. Slog lönerekord Apropå Attendo så är den tidigare vd:n Henrik Borelius en av Djursholms mer kända invånare. Glappet har ökat

Related: