background preloader

Brottsrummet

Brottsrummet

http://www.brottsrummet.se/sv/startsida

Related:  SamhällskunskapSamhällskunskap

Folkrätten: Folkmord Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? Instagramdom dyrt för förälder Skadeståndskravet i det uppmärksammade Instagram-målet i Göteborg är nu fastställt. Och det slår hårt mot den yngre flickans mamma, som nu måste betala 150.000 kronor. Mamman blir så kallat ”solidariskt betalningsansvarig” för det skadestånd som flickan dömts att betala. Två flickor, då 15 och 16 år, dömdes i juni i fjol i Göteborgs tingsrätt för grovt förtal till ungdomstjänst och ungdomsvård.

Utsatt för brott - Brottsrummet Ungdomar är en utsatt grupp för till exempel nättrakasserier, mobilstöld, rån och gatuvåld. En Brå-undersökning från 2013 där skolelever i årskurs nio berättat om sina erfarenheter visar att en tredjedel av alla niondeklassare har blivit bestulna, en femtedel har utsatts för våld och en tiondel har blivit hotade. Brottsoffer De som begår brott mot unga är ofta andra ungdomar. Folkrätt - Sakpol.se Som namnet antyder så består folkrätten av lagar som reglerar relationerna mellan folk, till skillnad från inomstatliga lagar som enbart gäller för en stats medborgare. Även om begreppet folk används så är det stater och dess regeringar, inte människor, som är de huvudsakliga subjekten för lagarna. Folkrätten är den offentliga delen av internationell rätt, som även innefattar internationell privaträtt. Den folkrätt som tillämpas idag har sin grund i principen om staters suveränitet som växte fram under 1600-talet.

Påföljd för brott i Sverige De påföljder för brott som används i svensk rätt är enligt 1 kap 3 § brottsbalken straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.[1] Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter, villkorlig dom och skyddstillsyn.[2][3] Övriga påföljder får tillämpas trots att de inte är nämnda i bestämmelserna om de särskilda brotten.[4] När någon döms för flera brott, skall rätten döma till gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet.[5] Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.[6] Ålder och påföljder[redigera | redigera wikitext] För brott som någon begått innan han eller hon fyllt arton år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl.

8 Sidor - Socialdemokraterna Socialdemokraterna är Sveriges största parti. I valet 2014 fick de 31 procent av rösterna. Socialdemokraternas märke är en blomma, en röd ros. Stefan Löfven leder Socialdemokraterna sedan 2012. Vad är grejen med politiska partier? För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda.

Statsbudgetens inkomster - Ekonomifakta Senast uppdaterad: 2018-04-16 av Fredrik Carlgren Publicerad: 2018-04-16

Related: