background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

Diskriminering. Kränkande särbehandling – fiktiva exempel på situationer. Sign in - Google Accounts. Missbruk – många är drabbade – Missbrukare.se. Missbrukare – en stor gömd grupp Missbrukare finns i alla samhällsklasser och man kan oftast inte se vem det är som har problem.

Missbruk – många är drabbade – Missbrukare.se

I Sverige uppskattas det finnas ungefär 26 000 narkomaner och ungefär 300 000 alkoholister, men mörkertalet är stort. Dessutom finns det andra missbruksproblem såsom sexmissbruk, matmissbruk och spelmissbruk. Vad är ett missbruk? Missbruk är inte samma sak som beroende. När ett beroende blir ett missbruk påverkar det livet i den grad att man utsätter sig själv eller andra för fara, att man inte kan klara av sitt arbete eller förstör sin relation på grund av det. Man kan missbruka droger, substanser, alkohol, läkemedel, sex, spel, socker och shopping. Abstinens gör det svårt att sluta Om man inte får det man missbrukar eller är beroende av får man abstinens. Abstinens kan vara psykiskt då man får ett sug och känner sig orolig och har ångest om man inte får det man är beroende av.

Så fort du tar drogen igen kommer abstinensen att försvinna. Var finns hjälpen? Bill of Rights Institute. Bill of Rights - Bill of Rights Institute. Download a PDF of the Bill of Rights Click for free Documents of Freedom lesson on the Bill of Rights Click for free Voices of History lesson on the Bill of Rights The first 10 amendments to the Constitution make up the Bill of Rights.

Bill of Rights - Bill of Rights Institute

James Madison wrote the amendments, which list specific prohibitions on governmental power, in response to calls from several states for greater constitutional protection for individual liberties. For example, the Founders saw the ability to speak and worship freely as a natural right protected by the First Amendment. The Bill of Rights was strongly influenced by the Virginia Declaration of Rights, written by George Mason. One of the many points of contention between Federalists, who advocated a strong national government, and Anti-Federalists, who wanted power to remain with state and local governments, was the Constitution’s lack of a bill of rights that would place specific limits on government power. Madison, then a member of the U.S. Amendment I. Hur kan jag påverka? GW om Mordet på Olof Palme. HBTQ, NORMER & MAKT. Inkorgen (4) - lena.andersson - Orust Apps e-post. UNICEF_spel.

Kurs - Samhällskunskap (Grundskolan) Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen.

Kurs - Samhällskunskap (Grundskolan)

I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Centralt innehåll. Praktiskt kring skolvalet - Skolval 2014. I år kommer runt 1500 skolor anordna skolval.

Praktiskt kring skolvalet - Skolval 2014

För att resultatet ska vara jämförbart mellan skolorna är det viktigt att valen genomförs på samma sätt på alla skolor. Den här handledningen ger tydliga instruktioner för hur valet ska genomföras. Skolor som väljer att på ett betydande sätt frångå dessa instruktioner eller inte uppfyller de krav som anges sist i instruktionshäftet kan tyvärr inte delta i den nationella resultatsammanställningen. Www.detlevandevalet.se/wp-content/uploads/2014/03/Republiken-Skolan-–-Ett-rollspel-om-demokratifrågor-och-riksdagsvalet2.pdf. Www.detlevandevalet.se/wp-content/uploads/2014/03/Republiken-Skolan-–-Ett-rollspel-om-demokratifrågor-och-riksdagsvalet1.pdf. Droger och dilemman. FrågaChans.nu / Start. Www.suurimediaseikkailu.fi/se/index.html. Fängslad! Nobelpriskampen 2006. Kan folk bete sig hur som helst under krig?

Fängslad! Nobelpriskampen 2006

Nej, som tur är finns speciella lagar som rör mänskliga rättigheter under krig. Lagarna finns samlade i en mängd artiklar under de så kallade Genèvekonventionerna. Nästan alla länder i världen har skrivit under på att de ska följa de här lagarna. En av Röda Korsets uppgifter är att se till att alla länder verkligen gör det. Introduktion » Läs några korta sidor om Röda Korset och Genèvekonventionerna innan du börjar spela! Spela kunskapsspelet "Prisoners of War" Om kunskapsspelet: Kan du vara chef över ett krigsfångeläger utan att bryta mot de mänskliga rättigheterna?

Nobelpriskampen. Kids' Zone. PBS KIDS: The Democracy Project. Karta_01_msu_janne_loader. Rundvandring. Brottsfallet - Brottsrummet. Våld och hot i kärleksrelationer. President For A Day. UNHCR - Mot alla odds - Välj språk. Global Conflicts Portal. Rixdax.