background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

Sign in - Google Accounts. Missbruk – många är drabbade – Missbrukare.se. Missbrukare – en stor gömd grupp Missbrukare finns i alla samhällsklasser och man kan oftast inte se vem det är som har problem.

Missbruk – många är drabbade – Missbrukare.se

I Sverige uppskattas det finnas ungefär 26 000 narkomaner och ungefär 300 000 alkoholister, men mörkertalet är stort. Dessutom finns det andra missbruksproblem såsom sexmissbruk, matmissbruk och spelmissbruk. Vad är ett missbruk? Missbruk är inte samma sak som beroende. När ett beroende blir ett missbruk påverkar det livet i den grad att man utsätter sig själv eller andra för fara, att man inte kan klara av sitt arbete eller förstör sin relation på grund av det. Man kan missbruka droger, substanser, alkohol, läkemedel, sex, spel, socker och shopping. Abstinens gör det svårt att sluta Om man inte får det man missbrukar eller är beroende av får man abstinens. Abstinens kan vara psykiskt då man får ett sug och känner sig orolig och har ångest om man inte får det man är beroende av. Så fort du tar drogen igen kommer abstinensen att försvinna. Var finns hjälpen? Bill of Rights Institute. Bill of Rights - Bill of Rights Institute. Download a PDF of the Bill of Rights The first 10 amendments to the Constitution make up the Bill of Rights.

Bill of Rights - Bill of Rights Institute

Written by James Madison in response to calls from several states for greater constitutional protection for individual liberties, the Bill of Rights lists specific prohibitions on governmental power. The Virginia Declaration of Rights, written by George Mason, strongly influenced Madison. One of the many points of contention between Federalists and Anti-Federalists was the Constitution’s lack of a bill of rights that would place specific limits on government power. Federalists argued that the Constitution did not need a bill of rights, because the people and the states kept any powers not given to the federal government. Madison, then a member of the U.S. The House approved 17 amendments. Hur kan jag påverka? GW om Mordet på Olof Palme. HBTQ, NORMER & MAKT. Inkorgen (4) - lena.andersson - Orust Apps e-post.

UNICEF_spel. Kurs - Samhällskunskap (Grundskolan) Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen.

Kurs - Samhällskunskap (Grundskolan)

I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Centralt innehåll. Praktiskt kring skolvalet - Skolval 2014. I år kommer runt 1500 skolor anordna skolval.

Praktiskt kring skolvalet - Skolval 2014

För att resultatet ska vara jämförbart mellan skolorna är det viktigt att valen genomförs på samma sätt på alla skolor. Den här handledningen ger tydliga instruktioner för hur valet ska genomföras. Skolor som väljer att på ett betydande sätt frångå dessa instruktioner eller inte uppfyller de krav som anges sist i instruktionshäftet kan tyvärr inte delta i den nationella resultatsammanställningen.

Årskurs 6 och andra Skolval 2014 sammanställer valresultatet från årskurs 7–9 och gymnasiet. Kombinerade grund- och gymnasieskolor Om ni i samma anmälan har angett att ni ska arrangera val för både årskurs 7-9 och gymnasium måste dessa valsedlar hållas separerade under röstmottagning och rösträkning. För frågor kring detta, kontakta oss via info@skolval2014.se eller telefon: 070-723 04 98 eller 070-109 03 16. • Valsedlar • Valkuvert • Protokoll • Resultatformulär • Valurna.

Www.detlevandevalet.se/wp-content/uploads/2014/03/Republiken-Skolan-–-Ett-rollspel-om-demokratifrågor-och-riksdagsvalet2.pdf. Www.detlevandevalet.se/wp-content/uploads/2014/03/Republiken-Skolan-–-Ett-rollspel-om-demokratifrågor-och-riksdagsvalet1.pdf. Droger och dilemman. FrågaChans.nu / Start. Www.suurimediaseikkailu.fi/se/index.html. Fängslad! Nobelpriskampen 2006. Kan folk bete sig hur som helst under krig?

Fängslad! Nobelpriskampen 2006

Nej, som tur är finns speciella lagar som rör mänskliga rättigheter under krig. Lagarna finns samlade i en mängd artiklar under de så kallade Genèvekonventionerna. Nästan alla länder i världen har skrivit under på att de ska följa de här lagarna. En av Röda Korsets uppgifter är att se till att alla länder verkligen gör det. Introduktion » Läs några korta sidor om Röda Korset och Genèvekonventionerna innan du börjar spela! Spela kunskapsspelet "Prisoners of War" Om kunskapsspelet: Kan du vara chef över ett krigsfångeläger utan att bryta mot de mänskliga rättigheterna? Nobelpriskampen. Kids' Zone. PBS KIDS: The Democracy Project. PBS KIDS: The Democracy Project. Come play again later!

PBS KIDS: The Democracy Project

Come play again tomorrow! Karta_01_msu_janne_loader. Rundvandring. Brottsfallet - Brottsrummet. Våld och hot i kärleksrelationer. President For A Day. UNHCR - Mot alla odds - Välj språk. Global Conflicts Portal. Rixdax.