background preloader

Konsumentverket

Konsumentverket

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments The Central Intelligence Agency publishes and updates the online directory of Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments weekly. The directory is intended to be used primarily as a reference aid and includes as many governments of the world as is considered practical, some of them not officially recognized by the United States. Regimes with which the United States has no diplomatic exchanges are indicated by the initials NDE. Governments are listed in alphabetical order according to the most commonly used version of each country's name. NOTE: Although the head of the central bank is listed for each country, in most cases he or she is not a Cabinet member.

Hem- och konsumentkunskap | Louise Olsson What would happen if you didn’t drink water? - Mia Nacamulli If you found it surprising that human babies are so watery, you’ll be fascinated by this article outlining humans drying out as they age. We know that a portion of our daily water intake comes from food. So, how much water do different fruits and vegetables contain? This chart breaks it down, and here are the best fruits and vegetables for getting your H20. For additional information on hydration, check out this simple breakdown and the EPA guidelines on water. The Global Closet Calculator - A Lesson in Interdependence Geography Awareness Week starts on Sunday. One of the National Geographic resources for this year's Geography Awareness Week that I think is worth giving a good look is The Global Closet Calculator. The Global Closet Calculator is a two part interactive lesson on interdependence. The first part of The Global Closet Calculator asks students to identify the origins of objects from their closets at home. Students enter those items into the calculator to see a map of the origins of their closet items. Students can also see a map of the items entered by everyone using the Global Closet Calculator. The second part of the Global Closet Calculator asks students to make decisions about the manufacturing of MP3 players and jeans. Applications for EducationThe Global Closet Calculator could be a good lesson on interdependence for elementary school and possibly middle school students.

Diakoni - socialt arbete - Svenska kyrkan - Falun Diakonins symol Foto: Magnus Aronsson Ibland vänds vardagen i kaos, någon närstående blir sjuk eller dör, man mister fotfästet eller blir plötsligt ensam. Det kan finnas många anledningar till att man behöver en medmänniska att prata med och få råd och stöd ifrån. I Falun arbetar diakonerna i många olika sammanhang. Exempel på diakoni i Falun I vårdenPå Falu lasarett, i Sjukhuskyrkan, finns det diakoner för samtal och stöd åt patienter, personal och närstående. Bland sörjandeSorg är en naturlig del av livet, men kan ändå vara svår att hantera. Om du är ensam...Diakoner arbetar med olika sociala aktiviteter i församlingshem och på äldreboenden för att ge möjlighet för människor att mötas i nya sammanhang. Bland utsattaDiakoner arbetar också bland människor i särskilt utsatta livssituationer, som av olika anledningar fallit genom samhällets skyddsnät.

Globalarkivet Ung konsument - Startsida - Ung Konsument Gymnasiet | Kronofogden När man blir myndig får man helt nya möjligheter att sköta sin egen ekonomi. Man kan ta lån, skaffa abonnemang och många kommer snart att flytta hemifrån, med allt vad det innebär. Utan tillräckliga kunskaper om privatekonomi riskerar många unga att skuldsätta sig för lång tid framöver. Det vill vi undvika. Två undervisningsmaterial Kronofogden har tagit fram två undervisningsmaterial för gymnasiet, ett själva och ett tillsammans med Finansinspektionen och Konsumentverket. SkuldkollenBestår av filmer och lärarhandledning och fokuserar på pengar, skulder och vad som kan hända om man inte betalar.Koll på cashenBestår av filmer och lärarhandledning och ger mer övergripande kunskaper inom ämnet privatekonomi och konsumenträtt. Ingår i läroplanen Undervisning om privatekonomi och konsumenträtt ingår i läroplanen på gymnasieprogram inom samhällskunskap.

Skola På konsumentverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Vad är cookies och varför behövs de? Skolwebben Årskurs F-3 Skolmaterial anpassat till undervisning årskurs F-3. Hitta undervisningsmaterial Årskurs 4-6 Skolmaterial anpassat till undervisning årskurs 4-6. Hitta undervisningsmaterial Årskurs 7-9 Skolmaterial anpassat till undervisning årskurs 7-9. Hitta undervisningsmaterial Gymnasiet Skolmaterial anpassat för undervisning på gymnasiet. Hitta undervisningsmaterial Koll på pengarna Gratistidning om privatekonomi. Läs mer och beställ Publikationer Här hittar du läromedel och undervisningsmaterial. Till våra publikationer Nyhetsbrev Nyhetsbrev med inriktning mot konsumentfrågor i skolan. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Vuxna/SFI Skolmaterial anpassat för vuxenundervisning. Hitta undervisningsmaterial Ung konsument Vår webbplats om ungas konsumtion. Läs mer om ungkonsument.se Lektionsbanken En idébank för undervisning om konsumentfrågor. Läs mer om Lektionsbanken Kunskapsbank

Öppna riksdagen för idéer utifrån | Brännpunkt Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och bestämma. I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin. Samtidigt som de folkvalda arbetar för högtryck med att formulera kloka förslag om förändringar och förbättringar vet vi att många människor står utanför. På det kommunala planet finns i många kommuner ett särskilt institut för att ta emot förslag från medborgarna. ”Medborgarförslag” öppnar för att i princip varje mantalsskriven invånare i en kommun har motionsrätt. På nationell nivå, i Riksdagen, finns inget liknande. Ett sätt att minska klyftan mellan folk och folkvalda är att öppna den parlamentariska processen. gruppledare för Feministiskt initiativs (skugg)riksdagsgrupp F! F! F!

Related: