background preloader

Digital samhällskunskap

Facebook Twitter

The Dark Secret at the Heart of AI - MIT Technology Review. Log In - New York Times. Algoritmer - vardagens hemliga koder.

MIK

Nätkränkningar, integritet m.m. "Digital kunskap borde ingå i lärarnas kompetens" Martin Tallvid vid Göteborgs universitet forskar i sambandet mellan skolutveckling och IT.

"Digital kunskap borde ingå i lärarnas kompetens"

Han har följt en skola i Falkenberg som delat ut en dator per elev. Är det pedagogiskt belagt att det är positivt att dela ut läsplattor till förskolebarn och elever i grundskolan? – Frågan är för komplicerad för ett enkelt svar. Det man har kunnat se är att man inte lyckas särskilt bra om datorer och surfplattor delas ut utan att det finns en väl genomtänkt tanke bakom. Då sitter eleverna och spelar och leker istället. Vad har det resulterat i? – Negativa konsekvenser är framför allt att surfplattor och datorer blir distraktionsfaktorer. Kraftfull teknik kräver starka lärare. I januari 1966 begav sig en svensk delegation över Atlanten.

Kraftfull teknik kräver starka lärare

Gruppen bestod av myndighetspersoner och skolledare, och resan finansierades av statsmakterna. Dess syfte var att studera utbildning ”med speciell inriktning på datamaskinellt understödd undervisning”. I USA besökte sällskapet bland annat IBM:s forskningscenter, MIT i Boston och Stanforduniversitetet i Kalifornien. Kevin Slavin: How algorithms shape our world. Algoritmer. Roboten och människan ska bli vänner - Örebro universitet. Knight Foundation. Trump will have wider spying powers than anything J. Edgar Hoover ever imagined. President-elect Donald Trump is about to inherit the most powerful surveillance apparatus in history.

Trump will have wider spying powers than anything J. Edgar Hoover ever imagined

Combining unprecedented technological capabilities with a lax legal regime, his spying powers dwarf anything the notorious FBI director J. Edgar Hoover could have fathomed. Regeringsförslag: Läkare ska få se patienters recepthistorik. Under flera år har man diskuterat behovet av att läkare borde kunna se patienternas recepthistorik.

Regeringsförslag: Läkare ska få se patienters recepthistorik

Då skulle man vid nya receptförskrivningar kunna undvika att olika läkemedel förtar eller förstärker varandra. Likaså skulle man kunna se om patienten gått till olika läkare för att få flera narkotiska recept utskrivna. – Att förskrivarna saknar överblick över vilka läkemedel en patient har är i dag är ett stort problem, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Frågan om patienternas integritet har varit den svåraste uppgiften att knäcka. Fejknyheter. Fejknyheter forts. Brister i Säpos rutiner för integritet. Why it's dangerous to outsource our critical thinking to computers. The lack of transparency around the processes of Google’s search engine has been a preoccupation among scholars since the company began.

Why it's dangerous to outsource our critical thinking to computers

Long before Google expanded into self-driving cars, smartphones and ubiquitous email, the company was being asked to explain the principles and ideologies that determine how it presents information to us. And now, 10 years later, the impact of reckless, subjective and inflammatory misinformation served up on the web is being felt like never before in the digital era. Google responded to negative coverage this week by reluctantly acknowledging and then removing offensive autosuggest results for certain search results. Google, democracy and the truth about internet search. Here’s what you don’t want to do late on a Sunday night.

Google, democracy and the truth about internet search

You do not want to type seven letters into Google. That’s all I did. Google Translate. Tillaggsdirektiv till utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjanster i en samverkande forvaltning dir. 201697. Har ditt lösenord läckt? – Frilansjournalist Anders Thoresson. Engångskoder är ett sätt att minimera problemen med läckta lösenord.

Har ditt lösenord läckt? – Frilansjournalist Anders Thoresson

Ge dina lösenord lite omtanke – Frilansjournalist Anders Thoresson. Ska du göra bankärenden räcker det inte med ett vanligt lösenord.

Ge dina lösenord lite omtanke – Frilansjournalist Anders Thoresson

Du behöver också mata in en engångskod från bankdosan eller på annat sätt komplettera ditt lösenord. Anledningen är att användarnamn och lösenord lätt kan komma på drift, men att det är svårare för någon att dessutom komma över din bankdosa. Tekniken har fått namnet tvåfaktorsautentisering, ofta förkortat 2FA. Lösenordet är ena ”faktorn”, enkgångskoden från bankdosan den andra. Hemelektronik kan hackas - både på distans och i hemmet.

Antalet uppkopplade apparater har ökat kraftigt och väntas femdubblas på fem år.

Hemelektronik kan hackas - både på distans och i hemmet

Det gör att kriminella blir mer intresserade av att attackera allt från internetuppkopplade tvättmaskiner till smarta led-lampor och tv-apparater. Hemmets modem ger i vissa fall den bakdörr som behövs. Många internetapparater är sårbara - varmvattnet kan försvinna och hissar kan skicka skräppost. Antalet uppkopplade apparater på internet växer snabbt.

Många internetapparater är sårbara - varmvattnet kan försvinna och hissar kan skicka skräppost

Men flera av dem använder enkla standardlösenord och riskerar därför att hackas. Det kan i värsta fall få riktigt allvarliga konsekvenser. Allt från hushållsapparater till industriella maskiner och byggnadsteknik kan i dagens läge styras på distans via nätet. The AI Revolution: Why Deep Learning Is Suddenly Changing Your Life. I helgen förändras internet. Men när ska det styras i allas intresse? I helgen, den 1 oktober, förändras grunderna för internet. Ansvaret för domännamnssystemet, DNS – nätets adressbok med alla gatunamn – flyttas då från USA:s handelsdepartement till den ideella organisationen Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN.

Ingen kommer märka någon skillnad, och nyheten har knappast rapporterats utanför teknikpressen. Hennes robot är både kypare och gruvarbetare - Örebro universitet. Hannes Sjöblad: Vad händer när vi kopplar upp våra kroppar? The Conference. Välbehövlig vandring i kampen för öppna data. Han vandrade från Ystad till Stockholm för att missionera om öppna data. Nu är Jan Ainali i mål och summerar 71 dagar med totalt 120 mils vandring genom 26 kommuner. ”Välbehövligt” är ordet som han sammanfattar med.

Foto: Jan Ainali med sin solcellsförsedda vagn, fotograferad av @frick (CC BY) I början av april rullade Jan Ainali ut sin solcellsförsedda vagn från Ystad och satte kurs norrut. Syftet med vandringen var dels att upplysa de kommuner som han passerade om öppna data, dels att kontinuerligt rapportera hur tillgängligt öppna data är och kan användas i praktiken. Datasmoget avslöjar exakt vem du är. When machines learn. Are we being too quick to embrace technology in education? - Future Tense. Students are being given tablets, schools are teaching coding and standardised tests are delivered online, but Neil Selwyn argues we haven't thought enough about the potential impact of all this technology on the education system.

We have long moved past worrying whether or not digital technology has a place in education. Schools, colleges and universities are now replete with digital devices, systems and applications. Building AI Is Hard—So Facebook Is Building AI That Builds AI. Deep neural networks are remaking the Internet. Able to learn very human tasks by analyzing vast amounts of digital data, these artificially intelligent systems are injecting online services with a power that just wasn’t viable in years past. The secret rules of the internet. Canadian prime minister schools journalist in how quantum computing works. As a journalist, I've learned never to assume anything. Don't assume a fact you've read comes from a reliable source. Don't assume that your readers know all the details of a complicated topic you're writing.

Statssekreterare Maja Fjaestad om algoritmer och deras påverkan på samhället. "Algoritmer i samhället" heter en rapport som presenteras vid ett seminarium fredag den 11 mars. För att få större förståelse för algoritmer och dess betydelse för samhället har Kansliet för strategi- och framtidsfrågor i Statsrådsberedningen gett i uppdrag till forskarna Jutta Haider och Olof Sundin vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet, att ta reda på mer om algoritmer och samhällspåverkan.

Statssekreterare Maja Fjaestad har tagit emot rapporten. Vid seminariet i Regeringskansliet kommer författarna att presentera rapportens resultat och diskutera relaterade frågeställningar tillsammans med Darja Isaksson, ledamot i regeringens nationella Innovationsråd, och Marcin de Kaminski, metod- och ämnesföreträdare för yttrandefrihet och ICT, Sida. THE CONFERENCE 2015 - Exploring complexity in a digital world: Live Stream. How your phone tracks your every move. Updated.