background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

A Salute and a Warning to Europe. Sh1a1 Privatekonomi och arbetsr%C3%A4tt 1. Suonline - Forums lärarsida. Här på lärarsidan ges det tips på hur böckerna i Forumserien kan användas i undervisningen.

Suonline - Forums lärarsida

I anslutning till varje kapitel finns också Powerpoint-presntationer med viktiga modeller samt färdiga övningar och diskussionsuppgifter som kan genomföras på lektionerna. Dessutom finns elevsidor med frågor och uppdrag som kan underlätta studierna för dina elever. Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter. Många organisationer vill att skolan ska uppmärksamma deras frågor.

Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter

Vi har istället vänt på det och tagit reda på vad skolan vill ha. I ett nära samarbete med lärare har Amnesty utvecklat ett utbildningsmaterial som är anpassat efter gymnasieskolans behov. Materialet heter Ett fönster mot världen och består av tre teman. Huvudsidan. Partier och samhällsfrågor. Maktfaktorn - en webbplats om demokrati. 40 Maps That Will Help You Make Sense of the World. Världskoll - Koll på läget i världen. S.palmblad.nu. Bed%C3%B6mningsst%C3%B6d%20i%20samh%C3%A4llskunskap%20kurs%201a1%20och%201b. Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan) Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan)

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan) Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan)

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv. Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan) Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan)

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv. Sök materiel » Gratis i Skolan.