background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

A Salute and a Warning to Europe. Sh1a1 Privatekonomi och arbetsr%C3%A4tt 1. Suonline - Forums lärarsida. Här på lärarsidan ges det tips på hur böckerna i Forumserien kan användas i undervisningen.

Suonline - Forums lärarsida

I anslutning till varje kapitel finns också Powerpoint-presntationer med viktiga modeller samt färdiga övningar och diskussionsuppgifter som kan genomföras på lektionerna. Dessutom finns elevsidor med frågor och uppdrag som kan underlätta studierna för dina elever. Där presenteras också en begreppslista till varje kapitel med ordförklaringar. I högermenyn har du direktlänkar till ämnesplan och bedömningsstöd. Med NU! Varje nutidstips består av 13 frågor inom ämnesområdena: - Internationella nyheter- Svenska nyheter- Kultur & Sport I högermenyn kan du anmäla dig till mejlutskick av NU! Forumstrukturen är den samma i alla böcker och här på webbplatsen I det första kapitlet presenteras områdets grundläggande begrepp och samband. I det andra kapitlet diskuteras området utifrån ett individperspektiv.

Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter. Många organisationer vill att skolan ska uppmärksamma deras frågor.

Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter

Vi har istället vänt på det och tagit reda på vad skolan vill ha. I ett nära samarbete med lärare har Amnesty utvecklat ett utbildningsmaterial som är anpassat efter gymnasieskolans behov. Materialet heter Ett fönster mot världen och består av tre teman. Det handlar om yttrandefrihet, flyktingar, dödsstraff och tortyr. Självklart tar det upp rättigheter och konventioner. Texter, olika övningar, filmer och fördjupningsuppgifter ger goda möjligheter till en varierad undervisning om mänskliga rättigheter. Materialet är anpassat efter ämnesplanerna i. Huvudsidan.

Partier och samhällsfrågor. Maktfaktorn - en webbplats om demokrati. 40 Maps That Will Help You Make Sense of the World. If you’re a visual learner like myself, then you know maps, charts and info graphics can really help bring data and information to life.

40 Maps That Will Help You Make Sense of the World

Maps can make a point resonate with readers and this collection aims to do just that. Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. A few are important to know, some interpret and display data in a beautiful or creative way, and a few may even make you chuckle or shake your head. If you enjoy this collection of maps, the Sifter highly recommends the r/MapPorn sub reddit. You should also check out ChartsBin.com. 1. Map by Google 2. Map via Wikimedia Commons 3. Map by Stuart Laycock (via The Telegraph) 4. Map by eatrio.net via Reddit Pangea was a supercontinent that existed during the late Paleozoic and early Mesozoic eras, forming about 300 million years ago. 5. Map by Business Management EU 6. Map by The New York Times 7.

Map by Teepr on Reddit. Världskoll - Koll på läget i världen. S.palmblad.nu. Bed%C3%B6mningsst%C3%B6d%20i%20samh%C3%A4llskunskap%20kurs%201a1%20och%201b. Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan) Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan)

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information.

Kommentarer till texten Begrepp i kursen samhällskunskap 1a1 System. Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan) Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan)

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.

Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan) Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt.

Ämne - Samhällskunskap (Gymnasieskolan)

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.

Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Kommentarer till texten Begrepp i kursen samhällskunskap 1a1 System.

Sök materiel » Gratis i Skolan.