background preloader

Världstatistik för situationen just nu

Världstatistik för situationen just nu

http://www.worldometers.info/se/

Related:  BlandatGeografi

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö. På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Japaner vill inte ha sex Foto: AP Konservativa Japan är det land som lär ha den minst tillfredsställda befolkningen. I en undersökning sade sig endast 15 procent av japanerna vara nöjda med sitt sexliv och 45 procent av kvinnorna uppgav att de var ointresserade av – eller till och med avskydde – sex. Redan för flera år sedan varnade japanska myndigheter för att landets medborgare blir allt mindre intresserade av samlag. Det kan tyckas märkligt i vissas ögon. Anledningen till fenomenet tros vara patriarkala strukturer.

Det datadrivna samhället - ny rapport från... - Digitaliseringskommissionen I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin nya temarapport ”Det datadrivna samhället”. Rapporten handlar om vad analys av stora mängder data innebär för vår kunskap och förståelse av människan, samhället och miljön och vilka möjligheter och utmaningar utvecklingen för med sig. Analys av stora datamängder används t.ex. när musiktjänsten på nätet ger förslag på nya låtar du kan tänkas vara intresserad av att upptäcka. Inom hälso- och sjukvårdsområdet kan analys av data användas för att förbättra cancerdiagnostik och utforma individuella vårdplaner. Miljön kan förbättras när analys av data t.ex. används för att styra trafikflöden. Flera välkända skribenter medverkar i rapporten.

Afrikas befolkning fördubblas till 2050 Enligt FN:s senaste befolknings­prognos kommer världens befolk­ning att fort­sätta öka. Men hur mycket den kommer att öka är osäkert och beror till stor del på hur frukt­sam­heten, antalet barn som föds per kvinna, föränd­ras i fram­tiden. Sedan 1950 har frukt­sam­heten i världen sjunkit från i genom­snitt 5 barn per kvinna till 2,5 kring år 2010. FN visar i sin prognos hur världens befolkning förändras utifrån tre olika antag­anden om frukt­samhet. I medel­alterna­tivet sjunker frukt­sam­heten i världen från 2,5 barn per kvinna till 2,2 kring år 2050. Ny dansk lärarutbildning vill möta framtiden – Omvärldsbloggen Efter sommaren börjar 30 lärarstuderande en ny inriktning på lärarutbildningen hos Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn: Future Classroom Teacher. Den här satsningen bygger vidare på arbetet i Future Classroom Lab DK, som jag nämnde i ett inlägg för några månader sedan. Med utgångspunkt i danska och europeiska erfarenheter av didaktisk utveckling och digitalisering, vill UCC ge ett bidrag till förnyelsen av den danska skolan. Det går inte att söka direkt till den nya inriktningen, utan först när studenterna är antagna till lärarutbildningen kan de göra sitt val.

Flyktingar i världen Under de senaste två decennierna har antalet människor på flykt som resultat av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner 1997 till 70,8 miljoner år 2018 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Den största ökningen har skett de senaste fem åren framförallt på grund av kriget i Syrien som bröt ut 2011. Över 6,7 miljoner syrier har flytt ut ur landet, varav 140 000 är asylsökande medan knappt 6,2 miljoner är på flykt inom Syrien. Största ökningen av flyktingar någonsin Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR får varje dag i genomsnitt 44 400 människor lämna sina hem till följd av krig eller förföljelse.

Lite aktiviteter att göra vid skolstart del 1 Hej alla lärarkollegor! Ni har säkert redan en färdig plan för skolstarten men om ni inte är helt klara eller vill prova något nytt så kanske något av detta kan passa:) Första tipset ut är ett sommarbingo. Klicka här om du vill titta på det.

Tchadsjön krymper i takt med att terrorn ökar För bara 50 år sedan var Tchadsjön tillräckligt stor och djup för att ge över 20 miljoner människor en chans att överleva. Det här området var Nigerias brödbod, en fjärdedel av landets all vete producerades här. Men det var innan Boko Harams härjningar och innan sjön hade sjunkit undan. I dag är Tchadsjön bara en liten spillra av sin tidigare storlek och stora delar av marken ligger förstörd och obrukad. – När vattnet försvann eskalerade våldet här, säger Bokari Waziri, när SVT träffar honom i utkanten av lägret i Ngala.

» 32 julpyssel för barn – 101 idéer Här har vi samlat 32 roliga lite lättare julpyssel som passar barn perfekt. Bildlänk Bildlänk Bildlänk Bildlänk I närbild – ett hav av plast — Europeiska miljöbyrån Marint skräp – den del vi ser med blotta ögat En del av problemet med plastavfall är det som brukar kallas marint skräp. Det är sådant avfall som vi kan se på våra stränder eller som flyter omkring på haven. Merparten av detta skräp kommer från land, antingen med vindarna eller så sköljs det dit av regnvattnet. Hjärtskärande bilder av döda sjöfåglar som svalt allt från leksaksdelar till cigarettfimpar, sköldpaddor som trasslat in sig i sexpackshållare, valkroppar fulla av plast – det är dessa bilder och berättelser som har gjort att problemet med marint skräp nu är välkänt. Vad som är mindre känt, till och med bland experterna, är den exakta vidden av problemet.

index 01 sep2014 Vad är Bildtema? Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk.

Related: