background preloader

Startsida - Statistiska centralbyrån

Startsida - Statistiska centralbyrån
Hushållens konsumtion har under de senaste åren varit motorn i den svenska ekonomin med ett stort bidrag till BNP-till­växten. /sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hushallens-konsumtion-driver-Sveriges-ekonomi/ Danderyd hade den högsta medel­åldern för första­gångs­föräldrar och Boxholm hade den lägsta. /sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Forstagangspappor-aldre-an-forstagangsmammor/ Under 2013 var den för­väntade medel­­livs­­längden för kvinnor 83,7 år och för män 80,1 år. Det var första gången som svenska mäns medel­­livs­längd översteg 80 år.

http://www.scb.se/

Related:  SamhällskunskapSamhällskunskapmelisasadic

Källkritik Publicerad: 10 augusti 2013 Tema: Källkritik Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor.

Multimediabyrån - Skolverket Behöver du musik att använda med dina elever? I arkivet hittar du stämningsmusik och ett persongalleri där du kan skapa egna avatarer. Allt är fritt att använda i undervisningssammanhang. Samiska nationaldagen - Samer.se Det var 1992 på Samerådets 15:e samekonferens i Helsingfors som det beslutades att firandet av samernas gemensamma nationaldag ska ske den 6 februari. Datumet, den 6 februari, valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Landsmötet i Trondheim samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor. Mötet samlande över hundra personer. Många var kvinnor. Elsa Laula Renberg från Tärnaby var en av initiativtagarna till mötet.

Skolmaterial Ekonomifakta har tagit fram ett antal skolmaterial som lämpar sig främst till nionde klass och gymnasiet. Här finns lektionsmaterial om varför ekonomin beter sig som den gör. Du kan också ladda ner en skrift som diskuterar hur det samhällsekonomiska kretsloppet hänger ihop. Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Ett hållbart spel Klicka på bilden för att starta spelet Scenario I mer än hundra år har människor använt och förbrukat energi på ett lättsinnigt sätt, som om energikällorna skulle räcka för evigt. År 2020 kan det hända att världen hamnar i en stor kris. Spelaren har möjlighet att resa bakåt i tiden och skriva om historien. Spelarens mål är att minska energiförbrukningen, öka energieffektiviteten och välja de bästa förnybara energikällorna. Nybörjarguide Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra! Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste.

Faktaresistens – en fara för planeten Det handlar om kunskapsresistens, menar Åsa Wikforss. Hon säger kunskapsresistens och inte faktaresistens som de flesta andra när det handlar om hur personliga åsikter upphöjs till vedertagna sanningar. – Det leder fel att tala om faktaresistens. Vem blir Årets sexist 2013? 2013 var sexism en nyhet. Vi såg mönstret upprepas gång på gång: Ett klädföretag, en vit välbärgad manlig krögare eller ett danskt monster väljer att marknadsföra sig med hjälp av grov sexism. Bilderna orsakar en skitstorm i sociala medier. Gammelmedia beskriver skitstormen. Sedan får företaget, krögaren eller monstret i flera intervjuer förklara för oss att sexismen är Konst – och vi som blev kränkta av den är osofistikerade, överkänsliga och ocoola censurivrare. (Men här då.

Källkritiska begrepp Under dagens SO-lektion arbetade vi med att slå upp och förklara för varandra i basgrupperna vad de källkritiska begreppen betyder. Här är era egna förklaringar: muntlig= Genom tal, någon som säger något (motsats är skriftlig) Tryckt källa = t.ex en tidning objektiv= Koppla bort egna känslor, inte stå på någon sida, vara neutral syfte = Ett syfte är nyttan (vad någon har för nytta, användning av det) eller avsikten med det någon skrivit/säger/gör (varför har någon skrivit/sagt eller gjort något)

Related: