background preloader

Startsida - Statistiska centralbyrån

Startsida - Statistiska centralbyrån
Hushållens konsumtion har under de senaste åren varit motorn i den svenska ekonomin med ett stort bidrag till BNP-till­växten. /sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Hushallens-konsumtion-driver-Sveriges-ekonomi/ Danderyd hade den högsta medel­åldern för första­gångs­föräldrar och Boxholm hade den lägsta. /sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Forstagangspappor-aldre-an-forstagangsmammor/ Under 2013 var den för­väntade medel­­livs­­längden för kvinnor 83,7 år och för män 80,1 år. Det var första gången som svenska mäns medel­­livs­längd översteg 80 år.

http://www.scb.se/

Related:  Samhällskunskap

The World Factbook People from nearly every country share information with CIA, and new individuals contact us daily. If you have information you think might interest CIA due to our foreign intelligence collection mission, there are many ways to reach us. If you know of an imminent threat to a location inside the U.S., immediately contact your local law enforcement or FBI Field Office. For threats outside the U.S., contact CIA or go to a U.S. Embassy or Consulate and ask for the information to be passed to a U.S. official.

Statistikguiden Grunderna i statistik är att göra ett korrekt urval, ställa rätt frågor, räkna ut resultatet och dra slutsatser. På vägen ska du undvika några vanliga fällor, och vara medveten om att det finns osäkerhet i statistik. För att kunna tolka resultaten rätt, är det sedan viktigt att känna till orsakerna till osäkerheten. Skolmaterial Ekonomifakta har tagit fram ett antal skolmaterial som lämpar sig främst till nionde klass och gymnasiet. Här finns lektionsmaterial om varför ekonomin beter sig som den gör. Du kan också ladda ner en skrift som diskuterar hur det samhällsekonomiska kretsloppet hänger ihop. Detta går också att kombinera med Ekonomiprojektet som är ett fördjupningsmaterial. Har du lite tid över, eller vill ha ett roligt mellanspel under samhälls- eller ekonomilektionerna, rekommenderar vi Ekonomi-Jeopardy! Ekonomiprojektet

Vad är Blended learning och Flipped Classroom? Med Blended learning menas en blandning av lärmiljöer. Ofta är det traditionella klassmetoder som kombineras med digitala självinlärningsdelar som eleven gör utanför klassrummet på en tid som passar eleven. När Blended learning började användas var det vanligt att läraren kombinerade sin traditionella klassrumsföreläsning med enklare digitala komplement, exempelvis att kursdeltagarna fick instruktioner att se en video innan nästa föreläsning. Det gjorde dels att kursdeltagaren var mer påläst inför nästa utbildningstillfälle och dels att föreläsaren på så sätt kunde fortskrida i en snabbare utbildningstakt under sin lärarledda föreläsning i klassrummet. Det finns även flera exempel på utbildningar där eleverna har ombetts att göra vissa självinlärningsdelar inför att kursen med klassrumsföreläsningar börjar, så att den lärarledda utbildningen kan påbörjas på en högre nivå än den annars skulle kunna göra. Mer engagerade kursdeltagare med Blended learning

Frasbanken med metatext Om introduktioner Det finns många sätt att inleda en vetenskaplig text. De flesta författare av vetenskapliga texter tycks välja en av följande principer: Etablera kontexten, bakgrunden och/eller ämnets betydelse Påvisa ett problem, ett visste ämne eller en brist inom forskningsfältet Definiera ämnet eller nyckeltermer Konstatera syftet med texten Ge en överblick av innehåll och/eller strukturen av texten Inledningar av uppsatser/examensarbeten på mer avancerad nivå är vanligtvis mer komplexa och kräver även följande: ett sammandrag av centrala verk/artiklar och metoder eller av var vetenskapen står idag översikt över problemställningens forskningsfrågor eller hypoteser, studiens betydelse och begränsningar (eventuellt en motivering av det personliga intresset för ämnet/projektet)

Vem blir Årets sexist 2013? 2013 var sexism en nyhet. Vi såg mönstret upprepas gång på gång: Ett klädföretag, en vit välbärgad manlig krögare eller ett danskt monster väljer att marknadsföra sig med hjälp av grov sexism. Bilderna orsakar en skitstorm i sociala medier. Gammelmedia beskriver skitstormen. Sedan får företaget, krögaren eller monstret i flera intervjuer förklara för oss att sexismen är Konst – och vi som blev kränkta av den är osofistikerade, överkänsliga och ocoola censurivrare.

Referensguide för APA Bok 1–2 författare Mall Efternamn, X. X., & Efternamn, X. X. (År). Kvinnor och män i medier - Barn, unga och medier Diskussionen om hur kvinnor och män presenteras i medier har pågått i decennier, inte bara i Sverige utan även internationellt. När man tittar på frågor som rör medier och ojämställdhet handlar det både om en skev könsrepresentation, dvs. förekomsten av män respektive kvinnor, och om stereotypa skildringar av könen. Sedan 1995 finns en gemensam internationell FN-överenskommelse om att arbeta för jämställdhet i medier, den så kallade Pekingplattformen. Där förbinder sig Sverige och 186 andra stater att arbeta för att öka representationen av kvinnor i medierna, att aktivt motverka stereotypa könsskildringar, samt att ge kvinnor större tillgång till medier. Mer om Pekingplattformen Kvinnor utgör hälften av världens befolkning, men förekommer bara i en knapp fjärdedel av det globala nyhetsflödet.

Göteborgs universitetsbibliotek: Supersök @import url(/templates/css/3.0/bootstrap.css);@import url(/templates/css/3.0/functions/startpage.css);@import url(/templates/css/3.0/jquery-ui-1.8.23.custom.css);@import url(/templates/xsl/gu_css_backup/css/gu1_2015_02_19.css);@import url(/templates/xsl/gu_css_backup/css/gu2_2015_02_19.css);@import url(/templates/xsl/2.0/css/ub.css);@import url(/templates/css/3.0/style.css); Till innehåll Göteborgs universitetsbibliotek Webbkarta Sök På nätet och framför tv:n - Media Smart Denna lektion låter eleverna själva fundera över och arbeta med hur och på vilket sätt de konsumerar media och reklam under en kväll. Det kommer att ge dig som pedagog en inblick i elevernas medievardag och kan vara ett bra verktyg för dig när du arbetar med reklam, media och källkritik. Denna lektion inleds med en ”flipp”/hemuppgift och den bör delas ut och genomföras innan ni arbetar med lektionen (läs mer om flippen under steg 1). Denna uppgift kräver lite av eleverna, men ska inte kännas tung eller tvångsmässig. Du kan också låta eleverna under lektionstid fundera över vilka sajter och vilka sociala medier de använder under en vanlig kväll. Om det finns möjlighet kan de även besöka dessa föra kunna utföra uppgiften på bästa möjliga sätt.

Related: