background preloader

UNHCR - Mot alla odds - Välj språk

UNHCR - Mot alla odds - Välj språk

http://www.motallaodds.org/

Related:  Samhällskunskap

Fängslad! Nobelpriskampen 2006 Kan folk bete sig hur som helst under krig? Nej, som tur är finns speciella lagar som rör mänskliga rättigheter under krig. Lagarna finns samlade i en mängd artiklar under de så kallade Genèvekonventionerna. Nästan alla länder i världen har skrivit under på att de ska följa de här lagarna. En av Röda Korsets uppgifter är att se till att alla länder verkligen gör det. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling. Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå. Sekvensbilderna kan även användas i modersmålsundervisningen, kartläggning och undervisning i moderna språk. Sekvensbilder tränar elevernas logiska tänkande, att uttrycka sig muntligt och skriftligt och dessutom tränas grammatik och ordförråd. Här kommer ett exempel på arbetsgång hur vi har arbetat med lässtrategin spågumman med sekvensbilder i en grupp med elever som har varierad skolbakgrund.

Praktiskt kring skolvalet - Skolval 2014 I år kommer runt 1500 skolor anordna skolval. För att resultatet ska vara jämförbart mellan skolorna är det viktigt att valen genomförs på samma sätt på alla skolor. Den här handledningen ger tydliga instruktioner för hur valet ska genomföras. Skolor som väljer att på ett betydande sätt frångå dessa instruktioner eller inte uppfyller de krav som anges sist i instruktionshäftet kan tyvärr inte delta i den nationella resultatsammanställningen. Årskurs 6 och andra Skolval 2014 sammanställer valresultatet från årskurs 7–9 och gymnasiet.

Note to self – den allra första tiden med nyanlända Nästa vecka tar jag och min kollega Kerstin emot fem nya elever i Hjärtat. För att de ska få en så bra start som möjligt i skolan, så påminner jag mig själv om följande: Prata, prata, prata Jag vill att de nya eleverna ska kunna presentera sig själva redan första dagen. Kurs - Samhällskunskap (Grundskolan) Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld. Ämnets syfte

Först måste frågorna få svar "Anna, kan du tipsa om några appar och program som passar för nyanlända elever?” Det är en fråga jag ofta får och en fråga jag försöker undvika att svara på. För vad kan jag egentligen svara? Det beror ju på ... Lpp för nyanländ elev I facebookgruppen Svenska som andraspråk har det den senaste tiden diskuterats hur vi gör med LPP:er till våra nyanlända elever. Jag tänkte här dela med mig av ett exempel. Just nu har jag en elev som kom till Sverige precis till terminsstarten.

Missbruk – många är drabbade – Missbrukare.se Missbrukare – en stor gömd grupp Missbrukare finns i alla samhällsklasser och man kan oftast inte se vem det är som har problem. I Sverige uppskattas det finnas ungefär 26 000 narkomaner och ungefär 300 000 alkoholister, men mörkertalet är stort. Dessutom finns det andra missbruksproblem såsom sexmissbruk, matmissbruk och spelmissbruk. Vad är ett missbruk?

Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum! Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Har du planer på att starta en egen blogg för er klass?

Related: