background preloader

UNHCR - Mot alla odds - Välj språk

UNHCR - Mot alla odds - Välj språk

Förenta nationerna (FN) | Samhällskunskap | SO-rummet Vad är FN inte? FN är ingen världsregering som kan bestämma över medlemsländerna och det är heller ingen världspolis. FN kan inte jämföras med Europeiska unionen, där medlemsländerna lämnar över beslutanderätten för delar av det egna landets politik till EU:s styrande organ. FN:s stadga (grundbestämmelser) FN-stadgan anger FN:s uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation. FN:s mål och huvuduppgifter FN:s stadga anger fyra huvudmål för FN: Att upprätthålla internationell fred och säkerhet.Att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder.Att åstadkomma internationell samverkan för att främja utveckling och mänskliga rättigheter.Att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål. FN:s ekonomi FN:s budget är indelad i en obligatorisk del och en frivillig del. Vad kostar FN? FN:s verksamhet kostar ungefär 30 miljarder dollar per år. FN:s huvudorgan och organisation FN:s generalsekreterare: Generalsekreteraren leder sekretariatet och är FN:s högste chef.

SMART MED MAT – En pedagogisk webbplats om mat och matavfall från Va Syd Games For Change Darfur is Dying Darfur is Dying is a web-based, viral video game that provides a window into the experience of the 2.5 million refugees in the Darfur region of Sudan. It is designed to raise awareness of the genocide taking place in Darfur and empower college students to help stop the crisis. Students at the University of Southern California, winners of mtvU’s Darfur Digital Activist contest, created the winning prototype. The game was developed in cooperation with humanitarian aid workers with extensive experience in Darfur. The content and the creative are woven together throughout the game, beginning with the first phase where the user selects an avatar to forage for water. Darfur is Dying helps make activism intuitive in the digital age. Funder:Reebok Human Rights Foundation

Förenta nationerna Förenta nationerna (officiellt: Förenta Nationerna; FN)[1] är en mellanstatlig organisation grundad 24 oktober 1945 för att främja internationellt samarbete. Vid grundandet fanns 51 suveräna stater som medlemmar och sedan juli 2011, då Sydsudan blev upptaget, har organisationen 193 medlemsstater uppdelade på fem regionala grupper, vilket innebär att nästan samtliga av världens självständiga nationer är medlemmar.[2] Organisationens namn går tillbaka till Förenade nationernas deklaration (engelska: Declaration by United Nations) från 1 januari 1942, där regeringarna från tjugosex allierade länder anslöt sig till den brittisk-amerikanska Atlantdeklarationen, vilken förband de inblandade regeringarna till principer om hur de skulle agera under det pågående andra världskriget och den kommande freden.[3][4] När representanter för krigets segrarmakter i San Francisco, den 26 juni 1945, skrev under stadgan för att bilda en internationell organisation antog man namnet "United Nations".[5]

Roligt glosförhör - Glosor.eu Mänskliga rättigheter Den här artikeln handlar om den juridiska termen. För allmänt historiskt-filosofiskt perspektiv, se Naturrätt. Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter, antagen av Frankrikes nationalförsamling 1789 De mänskliga rättigheterna (förkortas i vardagliga sammanhang ibland MR) är en del av folkrätten och övrig internationell rätt, och preciseras i internationella överenskommelser. De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De mänskliga rättigheterna preciseras alltså i olika internationella överenskommelser. Förhistoria[redigera | redigera wikitext] Universella konventioner[redigera | redigera wikitext] Efter andra världskriget har olika dokument arbetats fram inom ramen för Förenta Nationernas stadgar som behandlar de mänskliga rättigheterna. Internationella konventioner[redigera | redigera wikitext] Kategorisering av de mänskliga rättigheterna[redigera | redigera wikitext]

Spel Bli Medlem Mänskliga rättigheter Amnesty 1. Människor Vårt arbete för individer har förändrat livet för tusentals människor runt om i världen, genom att försöka förhindra att deras mänskliga rättigheter kränks. 2. Förtroende Amnestys arbete baseras alltid på oberoende research och berättelser från ögonvittnen. 3. Vårt arbete är långsiktigt och förändring kan ta lång tid. 4. Amnesty International arbetar oberoende av varje regering, politisk övertygelse och religiös tro. 5. Att arbeta med svåra och komplexa frågor ger inga snabba segrar. 6. Amnesty stöds av 3,2 miljoner människor världen över. 7. Vi samarbetar med andra organisationer, nätverk och eldsjälar över hela världen. 8. Amnesty är en av världens mest inflytelserika ideella organisationer, och vi kan visa upp många framgångar. Jag vill göra skillnad!

History: Renaissance for Kids Back to History for Kids The Renaissance was a period of time from the 14th to the 17th century in Europe. This era bridged the time between the Middle Ages and modern times. The word "Renaissance" means "rebirth". Coming out of the Dark The Middle Ages began with the fall of the Roman Empire. The Renaissance was a time of "coming out of the dark". A Cultural Movement A big part of the Renaissance was a cultural movement called humanism. The Mona Lisa - perhaps the world's most famous painting - was painted during the Renaissance by Leonardo da Vinci It began in Italy The Renaissance started in Florence, Italy and spread to other city-states in Italy. City-states played a big role in the rule of Italy at the time. The Renaissance Man The term Renaissance Man refers to a person that is an expert and talented in many areas. Fun Facts about the Renaissance One of the most popular Greek philosophers was Plato. Learn more about the Renaissance: Works Cited

Related: