background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

Pinigt - Han såg inte ut att ha något i alla fall. Transportation Simulator Game. Games. Mobbning och kränkningar på nätet - Barn, unga och medier. Mobbning definieras av Skolverket som ”kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling där någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag”.

Mobbning och kränkningar på nätet - Barn, unga och medier

Läs Skolverkets definition av mobbning Mobbning handlar alltså om systematiska trakasserier av en person och inte om enstaka konflikter. Kränkande handlingar kan vara verbala, fysiska och/eller psykiska. Formative assessment and increased student involvement increases grad… Press sv. The Man from U.N.C.L.E. – att arbeta med i skolan?

På fredag går The Man from U.N.C.L.E. upp på bio.

The Man from U.N.C.L.E. – att arbeta med i skolan?

Bakgrund: Det här är IS. SRHR.se. Filmer att använda i sex- och samlevnadsundervisning. Problem loading page. Problem loading page. Lektioner och lärarmaterial. Brott och straff. Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet - för lärare och vuxna som jobbar med unga. Pejl - Orust kommun. Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap. Metodmaterial - No Hate Speech Movement : No Hate Speech Movement. Fler som jobbar mot samma mål ger större effekt.

Metodmaterial - No Hate Speech Movement : No Hate Speech Movement

Ett förslag är att du, inför att ni ska arbeta med materialet No hate i skolan, mejlar ut foldern Hat och kränkningar på internet, en vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn (här kan du se den) till dina elevers föräldrar eller tipsar dem om www.nohate.se/foraldrar. I foldern och på webbsidan finns råd, stöd och tips till föräldrar om hur de kan tala med sina barn om barnens digitala liv. Ses offline? ,Top 10 Greatest Rock Songs 1950 elvis,chuck berry,perkins,fast domino etc.

Www.swedwatch.org. Kortfilmer: Unga berättar om nätkränkningar. Hat på nätet. Spektakulära bilder: Så reagerar fostret när mamman röker. Connor Reid Eckhardt. Why Do People Use Drugs? How Do Drugs Work? - Drug-Free World. Folk tar droger för att de vill förändra något i sitt liv.

Why Do People Use Drugs? How Do Drugs Work? - Drug-Free World

Här är några skäl som unga människor gett till att de tar droger: Världen: Utøya - fel tid, fel plats. Fakta - Drugsmart. Alkopedia. IQ.se - Fakta om alkohol. Hur mycket måste man ha druckit för att uppnå vissa promillenivåer? - Drugsmart. Med alkoholkoncentration i kroppen menas mängden alkohol som finns i blodet.

Hur mycket måste man ha druckit för att uppnå vissa promillenivåer? - Drugsmart

Fyra hörn - Trafikverket. Start the Talk. You are here.

Start the Talk

Start the Talk. Start the Talk is an interactive role-playing game that puts parents and caregivers in the shoes of a mother talking with her son about underage drinking.

Start the Talk

8 SIDOR - Start. Hon utsattes för ”hämndporr” Vem som helst som hon möter på gatan kan ha sett henne naken. – Det gör mig riktigt, riktigt illamående och att jag känner mig otroligt kränkt.

Hon utsattes för ”hämndporr”

Jag kan inte förklara hur kväljande känslan är, säger Hannah Thompson. I november i fjol gjorde hon slut med pojkvännen, som kort därefter la upp nakenbilder på henne på internet. – När jag först såg dem trodde jag inte att det var sant, jag var bara chockad och kände inte något alls. Jag bara fortsatte att uppdatera sidan för att se om bilderna faktiskt fanns där så att jag inte hade började föreställa mig saker. Arbetslöshetsersättning lättläst.pdf. Millenniemålen - åtta löften om en bättre värld. I Am Eleven. FN & UNICEF - en översiktsfilm om FN och barnkonventionen. Människor för ändring: Häxorna - rättssäkerhet. Skolan och Världens Barn. Här kommer ett unikt redskap att använda i skolans undervisning om FN:s barnkonvention och millenniemål som passar hela grundskolan!

Skolan och Världens Barn

Genom att spela Världens Barn-bingot engageras varje elev i klassen. Genom att följa upp med en egen insamling lär sig eleverna om vikten av aktivt handlande för att vara med och göra världen bättre! Detta är ett utmärkt verktyg inför internationella barndagen 6 oktober och FN-dagen 24 oktober. Vi är glada att kunna tillhandahålla detta unika verktyg som ett samarbete med Sveriges skolor i samband med en insamling för Världens Barn. Lektionstips och lärarmaterial. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser.

Lektionstips och lärarmaterial

Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. Fakta och inspirationsmaterial om romer. Romer är ett transnationellt folk som är bosatta över hela världen.

De är Europas största etniska minoritet. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia varav romerna utgör en av dessa. Skolverket har konstaterat att det råder brist på läromedel om romer och har därför tagit fram detta stöd. Här hittar du som lärare och elev fakta och inspirationsmaterial om romsk kultur, språk, religion och historia. Sidan är uppdelad på fyra delar; en översiktstext om romer i Sverige inklusive en fördjupningssida med ytterligare källhänvisningar, romska ungdomsberättelser, en interaktiv karta med arbetsuppgifter och till slut lektionsförslag och enskilda övningar kopplade direkt till kursplanerna för ämnena svenska, samhällskunskap och historia för årskurs 7-9.

Materialet kan med fördel även användas i andra ämnen och åldersgrupper, som till exempel gymnasiet. Översikt. Frågor och svar - Ung Konsument. Www.detlevandevalet.se/wp-content/uploads/2014/03/Republiken-Skolan-–-Ett-rollspel-om-demokratifrågor-och-riksdagsvalet1.pdf. Www.so-rummet.se/sites/default/files/Fordomar-om-samer.pdf. The factlab - Where facts become your knowledge. Varför knarka? - Ungdomar.se.

Teman

Interventionism – Erikthor.com. I princip hela världens yta har någon gång kontrollerats av Europeiska länder som kolonier. Även idag tillsätter väst nya regimchefer och säkerställer att strategiskt viktiga nationer håller sig lojala till västerländska intressen. Barack Obama, mannen som sålde sloganen ”Hopp” till folket har inte helt levt upp till hoppet människor hade för honom, när det gällde Guantanamo Bay, och globala krig. Men det ser ut som att han är villig att leverera när det gäller kärnvapenfrågan. I en intervju, när mikrofonen var av, så bad han avgående president Medvedev om andrum, tills valet är över, innan förhandlingar upprättas. Han sa också sig vara hoppfull om att hitta en lösning på frågan. ”This is my last election.”

Obama har goda chanser att vinna valet, men verkar helst inte vilja lägga energi på frågan innan valet. Sök - Filmarkivet. Toalettens historia (1940) - Filmarkivet. En film om toalettens utveckling från utedass till framställandet av porslinstoaletter i Gustavsberg. Denna stumfilm visas med ny musik av Matti Bye. Läs mer om filmen i Svensk Filmdatabas. Lever lortsverige? (1959) - Filmarkivet. TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Källkritik

Media. FN och EU. Mänskliga rättigheter. Kids' Zone. Lag och rätt. Samhällets ekonomi. Nationella minoriteter. Globala konflikter. Hur Sverige styrs. Demokrati och diktatur.