background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

Minoritet.se. Världskoll. Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen. Aktivera dubbelklick Läs upp webbplatsen Lyssna Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst Stäng.

Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen

Sofia z 4515 141015 0955. Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter. Många organisationer vill att skolan ska uppmärksamma deras frågor.

Utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter

Vi har istället vänt på det och tagit reda på vad skolan vill ha. I ett nära samarbete med lärare har Amnesty utvecklat ett utbildningsmaterial som är anpassat efter gymnasieskolans behov. Materialet heter Ett fönster mot världen och består av tre teman. Det handlar om yttrandefrihet, flyktingar, dödsstraff och tortyr. Självklart tar det upp rättigheter och konventioner. Texter, olika övningar, filmer och fördjupningsuppgifter ger goda möjligheter till en varierad undervisning om mänskliga rättigheter. Materialet är anpassat efter ämnesplanerna i samhällskunskaphistoriasvenskamedier, samhälle och kommunikation. Läs mer om våra teman och ladda ner allt material kostnadsfritt!

Frågesport om allemansrätten. Världstatistik för situationen just nu. Sofia-z-4515_141015_0955.pdf. Nationella prov i samhällskunskap - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet. Regeringen har infört nationella ämnesprov i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i årskurserna 6 och 9.

Nationella prov i samhällskunskap - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet

Det sker för att stödja en likvärdig och rättvis bedömninig och betygsättning samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppnås på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. De nya nationella ämnesproven för samhällskunskap genomfördes för första gången våren 2013. Under 2014 genomförs proven i samhällskunskap för åk 9 den 15 och 16 maj och för åk 6 den 9 och 10 april. Skolverket har fått regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor utarbeta och genomföra de nationella ämnesproven. Uppgiften att utarbeta nationella ämnesprovet i samhällskunskap för årskurs 6 och 9 ligger hos Göteborgs universitet. Vid Göteborgs universitet har Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten ansvaret för utarbetande av provet i samhällskunskap. Anette JohanssonProvansvarig ÄpSh9e-post. RAFIKIS BARNRÄTTSBOK. Alla människor! - om rättigheter och lika värde.

HEM. Samer.se. Mobbning. » Texten finns på de nationella minoritetsspråken Den som blir utsatt för mobbning kan känna sig rädd, ledsen och kränkt.

Mobbning

Man kan förstås bli ledsen och må dåligt om det bara händer en gång, även om det inte kallas mobbning. Men för den som blir mobbad under en längre tid kan det påverka självkänslan och man kan känna sig väldigt ensam. Vad är mobbning? Mobbning kan vara viskningar, blickar, skratt, knuffar, slag och elaka ord. Mobbning kan också vara att någon blir utfryst bara för att personen inte klär sig som andra tycker att man ska klä sig, eller för att man ser ut på speciellt ett sätt.

Mobbning är ett starkt ord för många. På samma sätt är det med elaka skämt. Ibland är mobbningen så allvarlig att det är brottsligt. Om någon sprider kränkande bilder på någon annan, är det också ett slags mobbning som är olaglig. Lagen om kränkande fotografering Här förklarar Juridikprofessorn Mårten Schultz och juristen Tove Lindgren vad lagen betyder och vad kan man göra om man blir utsatt. Www.ajtte.com/wp-content/uploads/2006/10/2012-lärarhandledning.pdf. CHILDREN OF THE WORLD COLORING PAGES. Jag vill säga något 5-9 år » Gratis i Skolan. Samer-2013.pdf. Where Children Sleep photographs from around the world. Photographer James Mollison travelled around the world to capture children's bedrooms The project, Where Children Sleep is set to highlight children's rights across the globeChildren, and their bedrooms, come from all over the world, from China to the U.S. to Brazil By Sara Malm Published: 09:30 GMT, 3 April 2014 | Updated: 13:43 GMT, 3 April 2014 The difference between east and west, rich and poor becomes stark when looking at how our children sleep at night.

Where Children Sleep photographs from around the world

Where Children Sleep, a project by photographer James Mollison, is set to highlight children’s rights by contrasting the different living situations for young people across the globe. We meet nine-year-old Dong from China who sleeps underneath a poster of Chairman Mao with his parents and sister; Roathy, eight, from Cambodia who lives on a rubbish tip; Kaya, four, from Tokyo, whose mother makes her at least three new dresses a month; and Indira from Nepal who has worked in the local granite quarry since the age of three. Rädda Barnen. Beställ skolmaterial. Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss.

Beställ skolmaterial

Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan.

Tio lektioner om barnets rättigheter I stormens öga Filmer.