background preloader

Nyheter & Fakta

Nyheter & Fakta

http://www.forskning.se/nyheterfakta.4.4c620b9a1350cdb4358a4.html

Related:  lucmirForskningSamhällskunskap

Skolportens specialpedagogiska nyhetsbrev 2 mars 2017 Nu har perioden då många elever skriver nationella prov startat. För dig som möter elever i behov av särskilt stöd kan det vara intressant att uppdateras kring rekommendationer vilka anpassningar som kan göras. Allmänna rekommendationer från Skolverket. Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens Uttrycken vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har fått ökad tyngd genom en ny bestämmelse i 2010 års skollag. Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Beprövad erfarenhet innebär att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, som är granskad och dokumenterad. Den bästa tillgängliga kunskapen inom ett givet område är det som betraktas som evidens.

Skolmaterial Ekonomifakta har tagit fram ett antal skolmaterial som lämpar sig främst till nionde klass och gymnasiet. Här finns lektionsmaterial om varför ekonomin beter sig som den gör. Du kan också ladda ner en skrift som diskuterar hur det samhällsekonomiska kretsloppet hänger ihop. Detta går också att kombinera med Ekonomiprojektet som är ett fördjupningsmaterial. Har du lite tid över, eller vill ha ett roligt mellanspel under samhälls- eller ekonomilektionerna, rekommenderar vi Ekonomi-Jeopardy! Ekonomiprojektet Tid för undervisning Skollagen ändras för att reglerna om stöd och särskilt stöd för skolelever ska bli tydligare. Dessutom ska lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation bli enklare. Beslutet innebär bland annat:

Safir: en Systematiskt Arrangerad Förteckning av Internet-Resurser ABok- & biblioteksväsenB.l.a. Nationalbibliografier, Tidskriftsförteckningar, Äldre tryck, Avhandlingar & uppsatser, Biblioteks- kataloger, Arkiv, Bok- handel, Uppsatsteknik ... BAllmänt & blandatBl.a. Tänk om ”fusket” är kompensation för ojämlikhet Om debattören Pia Rehn Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, lärare och specialpedagog. Texten är tidigare publicerad som blogginlägg på spsm.se Rapporteringen om hur de nationella proven genomförs har föga förvånande rört upp ny misstro gentemot skolan.

”Lär av den franska skolans metod att avlasta lärarna” Sällan har en nyhet engagerat debattörer från så många samhälleliga sektorer som de rekordusla resultaten från Pisaundersökningen. Förslagen på förklaringar är många och varierade. Här finns skolans kommunalisering, det fria skolvalet, överbetoningen av skolans demokratiskt fostrande roll kontra fokus på kunskaper, den dåliga förberedelsen att undervisa elever med utländsk bakgrund (DI 4/12), läraryrkets statusförsvagning (DN 9/12) och ordningen i klassrummen (DI 20/12).

Vem blir Årets sexist 2013? 2013 var sexism en nyhet. Vi såg mönstret upprepas gång på gång: Ett klädföretag, en vit välbärgad manlig krögare eller ett danskt monster väljer att marknadsföra sig med hjälp av grov sexism. Bilderna orsakar en skitstorm i sociala medier. Gammelmedia beskriver skitstormen. Sedan får företaget, krögaren eller monstret i flera intervjuer förklara för oss att sexismen är Konst – och vi som blev kränkta av den är osofistikerade, överkänsliga och ocoola censurivrare.

Det utvidgade kollegiet är fantastiskt bra. Jag skickade ut en fråga på Twitter vad gäller sommarläsning och fick tillbaka flera bra tips på såväl facklitteratur som skönlitteratur. Jag har tidigare även antecknat ner lite böcker som jag tänk läsa när tid ges, och vilken tid är inte bättre än just sommaren :) Jag har sammanställt de tips jag har fått in samt de böcker jag tidigare har noterat som läsvärda här nedan. Ta gärna del av listan, hoppas att du finner något av intresse just för dig. Böckerna är länkade till Adlibris där du kan läsa mer om varje bok. Vägvisaren Här finns länkar till det mesta du behöver när du söker fakta. Spara tid och arbete genom att använda den smarta sökvägen! Uppslagsverk och ordböcker Det kan vara bra att börja söka i ett uppslagsverk. Här får du kortfattade fakta om ett ämne. Ordböcker hjälper dig ta reda på ett ords betydelse eller översätta det till ett annat språk. Böcker & boktips I bibliotekskatalogen SELMA söker du böcker på skolbiblioteket.

Related: