background preloader

Nyheter & fakta - forskning.se

Nyheter & fakta - forskning.se

http://www.forskning.se/nyheterfakta.4.4c620b9a1350cdb4358a4.html

Related:  ForskninglucmirSamhällskunskapForskningMiljö, natur & vetenskap

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens Uttrycken vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har fått ökad tyngd genom en ny bestämmelse i 2010 års skollag. Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Beprövad erfarenhet innebär att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, som är granskad och dokumenterad. Den bästa tillgängliga kunskapen inom ett givet område är det som betraktas som evidens. Skolportens specialpedagogiska nyhetsbrev 2 mars 2017 Nu har perioden då många elever skriver nationella prov startat. För dig som möter elever i behov av särskilt stöd kan det vara intressant att uppdateras kring rekommendationer vilka anpassningar som kan göras. Allmänna rekommendationer från Skolverket.

Skolmaterial Ekonomifakta har tagit fram ett antal skolmaterial som lämpar sig främst till nionde klass och gymnasiet. Här finns lektionsmaterial om varför ekonomin beter sig som den gör. Du kan också ladda ner en skrift som diskuterar hur det samhällsekonomiska kretsloppet hänger ihop. Detta går också att kombinera med Ekonomiprojektet som är ett fördjupningsmaterial. Har du lite tid över, eller vill ha ett roligt mellanspel under samhälls- eller ekonomilektionerna, rekommenderar vi Ekonomi-Jeopardy! Ekonomiprojektet ”Det är samhället det är fel på, inte internet” New York. Ryktet om ungdomars internet­missbruk är betydligt överdrivet. Det slår den amerikanska forskaren Danah Boyd fast i en ny bok där hon effektivt avlivar myten om unga som mobilberoende narcissister.

Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. » Läs mer om myndigheten Preliminära resultat: Forsmark är en lämplig plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle Av de platser som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har undersökt är Strålsäkerhetsmyndighetens preliminära bedömning att det, från strålsäkerhetssynpunkt, inte sammantaget finns någon plats som är mer lämplig än Forsmark för SKB:s ansökta slutförvar för använt kärnbränsle. » Preliminära resultat: Forsmark är en lämplig plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle

”Lär av den franska skolans metod att avlasta lärarna” Sällan har en nyhet engagerat debattörer från så många samhälleliga sektorer som de rekordusla resultaten från Pisaundersökningen. Förslagen på förklaringar är många och varierade. Här finns skolans kommunalisering, det fria skolvalet, överbetoningen av skolans demokratiskt fostrande roll kontra fokus på kunskaper, den dåliga förberedelsen att undervisa elever med utländsk bakgrund (DI 4/12), läraryrkets statusförsvagning (DN 9/12) och ordningen i klassrummen (DI 20/12).

Tänk om ”fusket” är kompensation för ojämlikhet Om debattören Pia Rehn Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, lärare och specialpedagog. Texten är tidigare publicerad som blogginlägg på spsm.se Rapporteringen om hur de nationella proven genomförs har föga förvånande rört upp ny misstro gentemot skolan.

Vem blir Årets sexist 2013? 2013 var sexism en nyhet. Vi såg mönstret upprepas gång på gång: Ett klädföretag, en vit välbärgad manlig krögare eller ett danskt monster väljer att marknadsföra sig med hjälp av grov sexism. Bilderna orsakar en skitstorm i sociala medier. Gammelmedia beskriver skitstormen. Sedan får företaget, krögaren eller monstret i flera intervjuer förklara för oss att sexismen är Konst – och vi som blev kränkta av den är osofistikerade, överkänsliga och ocoola censurivrare.

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull. Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1. De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Marie Linder har satt ihop en Storify med presentationerna, en videoinspelning och sammanfattningar av dagen. Planetariet, Astronomisk översikt Astronomisk översikt Stjärnhimlen Stjärnornas uppkomst och utveckling Solen och planeterna Världsalltet

Related:  Evolution & organismerhk14529Länksamlingar & övergripande sidorGenteknikNaturusa science