background preloader

Film; Människors olika förutsättningar

Film; Människors olika förutsättningar
Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi. Men denna gång handlar det inte om att lära sig städer, länder, bergarter eller om olika vulkaner, nej denna gång ska vi lära oss mer om människors olika förutsättningar i världen vi lever i. Varför är förutsättningarna så olika? Ta del av planeringen innan kursen startar. Planeringen hittar ni här: Människors olika förutsättningar Hemma: * Titta på flippen nedan. * Skriv ner minst två tankar/funderingar/frågor/saker du reagerade på under tiden du tittar på flippen. I skolan: * Utifrån era tankar och funderingar bygger vi en tankekarta och skapar en förförståelse kring ämnet. * Vad vet vi redan innan kursen om rika och fattiga länder?

Opinion Under valåret kommer opinionsmätningarna att dugga tätt. Här kan du ta del av de senaste mätningarna – men också hur opinionsläget utvecklats historiskt. DN har med Ipsos hjälp sammanställt alla väljarbarometrar som institutet gjort sedan 1979. Väljarbarometern Ipsos och dess föregångare Synovate och Temo har undersökt väljaropinionen för DN:s räkning sedan 1979. Förtroendemätningen Ipsos och dess föregångare Synovate har sedan 2000 mätt väljarnas förtroende för samtliga riksdagspartiers partiledare. Statsministerduellen Vem tror du är bäst på följande..? Ipsos och dess föregångare Synovate har sedan 2006 på DN:s uppdrag undersökt förtroendet för partiledarna i de två partier som normalt leder regeringen i Sverige - Socialdemokraterna eller Moderaterna. Opinionsläget just nu Om det var riksdagsval i dag, vilket parti skulle du rösta på då?

Världskoll - Vem skulle du vara om du levde i ett annat land? De stora frågorna Fick en så härlig kommentar på min blogg igår, så här skrev ”Lisa”: ”Hej! Jag har ganska nyligen hittat din blogg och jag vill säga till dig att du står helt klart i en klass för sig! Framförallt blir jag så glad när jag får frågor av er som läser bloggen. ”De stora frågorna” är ett begrepp som jag plockat från Göran Svanelid och Big5. Förmågorna som lyfts fram i kunskapskraven är de förmågor som ingår i Big5. På samma sätt som förmågorna synliggör kunskapskraven så hjälper de stora frågorna till med att synliggöra det centrala innehållet för eleven. Många talar om att det finns en motsättning mellan ”förmågetänk” och centralt innehåll/fakta, men jag tänker tvärtom! När jag sätter mig och gör en planering inför ett nytt arbetsområde så går jag igenom det centrala innehållet. Vi i SO gruppen på Östergårdsskolan har tillsammans arbetat fram en grovplanering inför terminsstart, med arbetsområdet ”Valet är ditt”. Lycka till :)

Fredrik Almroth - Photos du journal Utsatt för brott - Brottsrummet Ungdomar är en utsatt grupp för till exempel nättrakasserier, mobilstöld, rån och gatuvåld. En Brå-undersökning från 2013 där skolelever i årskurs nio berättat om sina erfarenheter visar att en tredjedel av alla niondeklassare har blivit bestulna, en femtedel har utsatts för våld och en tiondel har blivit hotade. Brottsoffer De som begår brott mot unga är ofta andra ungdomar. Men även många barn utsätts för brott hemma. Nätet är också en vanlig plats att bli hånad och hotad på. Du kan läsa mer om ungas rättigheter vid brott på Brottsoffermyndighetens webbplats för unga: jagvillveta.se Viktigt att polisanmäla Det är bra att polisanmäla ett brott så fort som möjligt, det underlättar ofta för att hitta bevis. Polisen är alltid skyldig att ta emot din anmälan. Stöd och hjälp När man blivit utsatt för ett brott kan man må väldigt dåligt. Det finns brottsofferjourer på många platser i landet. Andra som man kan vända sig till är en ungdomsmottagning, skolhälsovården eller en vårdcentral.

Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen Här presenteras aktuell ämnesdidaktisk forskning med relevans för de fyra SO-ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Ambitionen är att ha ett brett anslag med flera olika teman och typer av forskning med det gemensamma att det ska vara relevant för lärare och rektorer. Forskningen inom SO-didaktik har ökat i omfattning de senaste åren och har nu också en mer praxisnära inriktning än tidigare. En viktig utgångspunkt är att det både finns gemensamma och specifika ämnesdidaktiska faktorer inom SO-ämnena. Det finns flera ämnesövergripande faktorer som är viktiga för att lyckas genomföra bra undervisning i skolan. Den ämnesdidaktiska forskning som presenteras har olika fokus. Vad är då ämnesdidaktik? Lärarens förmåga att göra denna omvandling till bra undervisning brukar kallas för ”ämnesdidaktisk kompetens”. SO-didaktisk forskning Den ämnesdidaktiska forskningen i de fyra SO-ämnena är på många sätt ojämn. Forskarskolor för verksamma lärare

BOJ - Brottsofferjouren ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl. Ett misstag många lärare gör är att de fokuserar på det som är lätt att mäta. Några av Christian Lundahls råd för ett mer effektivt bedömningsarbete är att formulera prov med färre frågor, låta eleverna bedöma varandra samt ge kollektiv återkoppling. 1. Istället för att göra ett prov med 30-40 frågor kan du göra ett prov med 5 frågor som du tar tid på dig att formulera och som du tror kan ge dig en bra bild av hur förståelsen ser ut bland eleverna och vad som kan vara mer problematiskt. 2. För att undvika att återkopplingen kommer för sent efter ett prov kanske du inte heller behöver ge återkoppling på alla frågor utan en fyllig återkoppling på några av frågorna. – Om eleverna får klara direktiv om vad de ska titta på, så kallade kvalitetsindikatorer, så kan de flesta elever göra bedömningar redan från årskurs fyra. 3. Ge återkoppling vid rätt tidpunkt Starta nätverk 1. 2.

De rödgröna rycker ifrån regeringen Trots en politisk apriloffensiv har inte alliansen lyckats ta in på oppositionen. Tvärtom är gapet mellan blocken det största på nästan sex år, visar DN/Ipsos nya mätning. Samtidigt går Feministiskt initiativ framåt och når 2,3 procent. Under april har allianspartierna satsat hårt på att återta det politiska initiativet. I vårbudgeten presenterades nya satsningar på skolan, vården och landsbygden – hjärtefrågor för de tre mindre allianspartierna. Parallellt har Moderaternas ledarduo statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg ägnat mycket tid åt att kritisera de tre rödgröna partierna för att inte göra upp om politiken före valet. Men de borgerliga framstötarna har inte påverkat väljarna, åtminstone inte i det korta perspektivet. Klicka här för att se en större version av grafiken. Gapet till de tre rödgröna partierna är 15,9 procent, den största skillnaden sedan september 2008. Läget för alliansen är dessutom något värre än den rekordlåga total­siffran visar.

Planbook Touch: Lesson Planning Software for the iPad Planbook Touch has dozens of features to help you get more organized, save time, and share your lesson plans Choose Your Schedule Planbook can accommodate schedules where you teach the same thing each day, your classes change each day but repeat weekly and rotating schedules (up to a 14 day rotation). Write your Lesson Plans Planbook gives you 6 customizable fields to hold your lesson plans. Attach Files and Links to Your Plans Planbook Touch lets you attach any web link or file directly to your plans. Print/Email your Plans Planbook makes it easy to share your plans with your administrator, other teachers or students via print or email. Adjust your Schedule When the weather gets rough (or any of the 100s of things happen that can affect your best laid plans), Planbook lets you quickly bump or pull back lessons to adjust your plans. Track Standards Planbook Touch lets you view standards you've previously entered using Planbook for Mac. Dropbox Support Convert Days Companion Mac and Windows Apps

Speldatabas | Pedagogiskt Centrum >Ladda hem Pedagogical and Didactical Centre created this game by commission from The Living History Forum, as a part of a three-game series about history, nationalism and reconciliation. The game is a classroom format role play where the participants play four different families in the Village. The families have very different values and very strong opinions of each other based on events during the latest 100 years. During the game, the four families have to solve 3 different conflicts by voting. When using this game in an educational context, the village, families and conflicts can act as a metaphor for real-world events and conflicts, and the feelings and thoughts the students experienced during the game can help them understand some of the underlying mechanisms of human decision-making during long-term conflicts. Communication Empathy Language / English

Related: