background preloader

Film; Människors olika förutsättningar

Film; Människors olika förutsättningar
Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi. Men denna gång handlar det inte om att lära sig städer, länder, bergarter eller om olika vulkaner, nej denna gång ska vi lära oss mer om människors olika förutsättningar i världen vi lever i. Varför är förutsättningarna så olika? Ta del av planeringen innan kursen startar. Planeringen hittar ni här: Människors olika förutsättningar Hemma: * Titta på flippen nedan. * Skriv ner minst två tankar/funderingar/frågor/saker du reagerade på under tiden du tittar på flippen. I skolan: * Utifrån era tankar och funderingar bygger vi en tankekarta och skapar en förförståelse kring ämnet. * Vad vet vi redan innan kursen om rika och fattiga länder?

Mayakulturen | Historia Människooffer utfördes oftast genom att prästen skar ut hjärtat på offret. De vanligaste offren var krigsfångar, men även andra män, kvinnor och barn offrades för att tillfredsställa gudarnas blodstörst. Det går också att finna likheter i aztekernas och mayafolkets skapelsemyter. De trodde t.ex. båda på att flera världar hade existerat före den nuvarande. Flera av deras största gudar hade dessutom liknande egenskaper och tillbads av ungefär samma orsaker. Mayarikets nedgång började på 800-talet e.Kr Under 800-talet och 900-talet slutade det ena samhället efter det andra att fungera inom mayariket. Forskarna är inte helt säkra på de direkta orsakerna till den plötsliga nedgången. Hur det än var med orsakerna till mayakulturens plötsliga nedgång, så var många städer helt övergivna i slutet av 900-talet. Mayarikets undergång Mayakulturen fortlevde dock på sina ställen i ytterligare flera hundra år. Européernas ankomst utgjorde det definitiva slutet för det uråldriga mayariket.

Opinion Under valåret kommer opinionsmätningarna att dugga tätt. Här kan du ta del av de senaste mätningarna – men också hur opinionsläget utvecklats historiskt. DN har med Ipsos hjälp sammanställt alla väljarbarometrar som institutet gjort sedan 1979. Väljarbarometern Ipsos och dess föregångare Synovate och Temo har undersökt väljaropinionen för DN:s räkning sedan 1979. Förtroendemätningen Ipsos och dess föregångare Synovate har sedan 2000 mätt väljarnas förtroende för samtliga riksdagspartiers partiledare. Statsministerduellen Vem tror du är bäst på följande..? Ipsos och dess föregångare Synovate har sedan 2006 på DN:s uppdrag undersökt förtroendet för partiledarna i de två partier som normalt leder regeringen i Sverige - Socialdemokraterna eller Moderaterna. Opinionsläget just nu Om det var riksdagsval i dag, vilket parti skulle du rösta på då?

Beredskapsaffischer KB visade 2005 en utställning om konsten att sälja det som ingen vill ha. Det handlar om att sälja in krig men också om att mobilisera försvar. Affischerna lär oss något om de tankar som rådde då. Det är möjligt att marknadsföra krig eftersom nyttan avgör om det är säljbart. Om det finns en nytta är det säljbart. Affischerna kan hjälpa oss att föreställa oss den historiska situation som rådde när affischerna framställdes. Adolphe Willette 1917/Donald Boström 2005 Affischer under första och andra världskriget KB:s utställning omfattade främst franska affischer under första och andra världskriget. Carl Larsson 1914 JAC Carl Agnar Jacobsson 1914 Gunnar Widholm 1914 Ossian Elgström 1928 Anonym 1932 När andra världskriget bröt ut visade svensk reklam och svensk industri prov på solidaritet med samhället. Den första kampanjen genomfördes 2,5 månad efter krigsutbrottet. ”Allvarstid kräver…” stod för en själlös och högtravande text. Anonym 1941 (affischen saknas i KB) Anonym 1939 [Bengt Mellberg] 1943

Fredrik Almroth - Photos du journal Historia - KOMPLETT genomgångsmaterial Författare: Rolf Fält Datum: 9 september Ämnen: SV/SO, Historia, SO År: Grundskola år 7–9 Lektionstyp: Inte Powerpoint, Prezi (gratis freeware direkt på nätet, Beskrivning HEJ! Här kommer ett magnum opus. Typ. Det uppdateras kontinuerligt. Genomgångarna är i ett mjukvaroprogram som heter Prezi. Så om du är ny och vill spara tid eller "erfaren" och vill digitalisera, ta en titt på materialet nedan (som är bifogat som länkar, så programmet fungerar). Romarriket - Gamla Europa (medeltiden)- Tidigmoderntid - Amerikanska och franska revolutionen - Industrialiseringen - Imperialismens storhetstid - Första världskriget - Mycket glädje!

Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen Här presenteras aktuell ämnesdidaktisk forskning med relevans för de fyra SO-ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Ambitionen är att ha ett brett anslag med flera olika teman och typer av forskning med det gemensamma att det ska vara relevant för lärare och rektorer. Forskningen inom SO-didaktik har ökat i omfattning de senaste åren och har nu också en mer praxisnära inriktning än tidigare. En viktig utgångspunkt är att det både finns gemensamma och specifika ämnesdidaktiska faktorer inom SO-ämnena. Det finns flera ämnesövergripande faktorer som är viktiga för att lyckas genomföra bra undervisning i skolan. Den ämnesdidaktiska forskning som presenteras har olika fokus. Vad är då ämnesdidaktik? Lärarens förmåga att göra denna omvandling till bra undervisning brukar kallas för ”ämnesdidaktisk kompetens”. SO-didaktisk forskning Den ämnesdidaktiska forskningen i de fyra SO-ämnena är på många sätt ojämn. Forskarskolor för verksamma lärare

Historia 1a1 Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia. Kursens huvudsyfte är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften. Om du läser kursen Historia 1b så ingår både historia 1a1 och 1a2 i den. Skolverkets ämnesplan Innehåll på sidan: Introduktion: vad är historia? Om historiska epoker Från förhistoria till modern tid Modern historia Källor och källkritik Historiebruk Examinationsuppgifter Historia 1 ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl. Ett misstag många lärare gör är att de fokuserar på det som är lätt att mäta. Några av Christian Lundahls råd för ett mer effektivt bedömningsarbete är att formulera prov med färre frågor, låta eleverna bedöma varandra samt ge kollektiv återkoppling. 1. Istället för att göra ett prov med 30-40 frågor kan du göra ett prov med 5 frågor som du tar tid på dig att formulera och som du tror kan ge dig en bra bild av hur förståelsen ser ut bland eleverna och vad som kan vara mer problematiskt. 2. För att undvika att återkopplingen kommer för sent efter ett prov kanske du inte heller behöver ge återkoppling på alla frågor utan en fyllig återkoppling på några av frågorna. – Om eleverna får klara direktiv om vad de ska titta på, så kallade kvalitetsindikatorer, så kan de flesta elever göra bedömningar redan från årskurs fyra. 3. Ge återkoppling vid rätt tidpunkt Starta nätverk 1. 2.

De rödgröna rycker ifrån regeringen Trots en politisk apriloffensiv har inte alliansen lyckats ta in på oppositionen. Tvärtom är gapet mellan blocken det största på nästan sex år, visar DN/Ipsos nya mätning. Samtidigt går Feministiskt initiativ framåt och når 2,3 procent. Under april har allianspartierna satsat hårt på att återta det politiska initiativet. I vårbudgeten presenterades nya satsningar på skolan, vården och landsbygden – hjärtefrågor för de tre mindre allianspartierna. Parallellt har Moderaternas ledarduo statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg ägnat mycket tid åt att kritisera de tre rödgröna partierna för att inte göra upp om politiken före valet. Men de borgerliga framstötarna har inte påverkat väljarna, åtminstone inte i det korta perspektivet. Klicka här för att se en större version av grafiken. Gapet till de tre rödgröna partierna är 15,9 procent, den största skillnaden sedan september 2008. Läget för alliansen är dessutom något värre än den rekordlåga total­siffran visar.

Planbook Touch: Lesson Planning Software for the iPad Planbook Touch has dozens of features to help you get more organized, save time, and share your lesson plans Choose Your Schedule Planbook can accommodate schedules where you teach the same thing each day, your classes change each day but repeat weekly and rotating schedules (up to a 14 day rotation). Write your Lesson Plans Planbook gives you 6 customizable fields to hold your lesson plans. Attach Files and Links to Your Plans Planbook Touch lets you attach any web link or file directly to your plans. Print/Email your Plans Planbook makes it easy to share your plans with your administrator, other teachers or students via print or email. Adjust your Schedule When the weather gets rough (or any of the 100s of things happen that can affect your best laid plans), Planbook lets you quickly bump or pull back lessons to adjust your plans. Track Standards Planbook Touch lets you view standards you've previously entered using Planbook for Mac. Dropbox Support Convert Days Companion Mac and Windows Apps

Speldatabas | Pedagogiskt Centrum >Ladda hem Pedagogical and Didactical Centre created this game by commission from The Living History Forum, as a part of a three-game series about history, nationalism and reconciliation. The game is a classroom format role play where the participants play four different families in the Village. The families have very different values and very strong opinions of each other based on events during the latest 100 years. During the game, the four families have to solve 3 different conflicts by voting. When using this game in an educational context, the village, families and conflicts can act as a metaphor for real-world events and conflicts, and the feelings and thoughts the students experienced during the game can help them understand some of the underlying mechanisms of human decision-making during long-term conflicts. Communication Empathy Language / English

Related: