background preloader

Repetition SAMHÄLLSKUNSKAP

Facebook Twitter

Repetition inför NP i Shk by Stina Larsson on Prezi. Förstå kunskapskraven: Resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska. Inspiration och kunskap för SO-intresserade.

Gammalt NP och NP liknande uppgifter

Filmer SLI (kräver inloggning!) Test/elevspel. Samhällskunskap grundläggande: Samhällsekonomi. Den globala ekonomin. Läxhjälpsfilm: Vem är du? Socialisation Del 1. SO-Johan: Lag och rätt (kort version) Jämförelse mellan svensk och amerikansk demokrati. Statsskick och styrelseskick. Sammanfattande flip om svenska statsskick. Nationella minoriteter. Lagen om nationella minoriteter. EU – en snabb översikt - EU-upplysningen vid Sveriges riksdag. EU är en internationell organisation där 28 europeiska länder har valt att samarbeta om vissa frågor.

EU – en snabb översikt - EU-upplysningen vid Sveriges riksdag

Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att i dag omfatta 28 länder. Från början handlade samarbetet om att gemensamt kontrollera kol- och stålproduktionen i Europa. I dag ingår många fler frågor i EU-ländernas samarbete. Här följer en kort introduktion till vad EU gör och hur samarbetet ser ut. Studiematerial - Riksdagen. Ska ni arbeta med demokrati och riksdagen i skolan?

Studiematerial - Riksdagen

Beställ gärna våra broschyrer, eller ladda ner dem som pdf. Riksdagen erbjuder studiematerial för olika kunskapsnivåer. Materialet kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Studiematerialet är helt kostnadsfritt. Grundläggande. Från brott till åtal (Samhällskunskap) - Studi.se. Dina pengar (Samhällskunskap) - Studi.se. Samhällets pengar (Samhällskunskap) - Studi.se. Det ekonomiska kretsloppet (Samhällskunskap) - Studi.se. Utbud och efterfrågan (Samhällskunskap) - Studi.se. Vad är demokrati? (Samhällskunskap) - Studi.se.

Riksdagen (Samhällskunskap) - Studi.se.