background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

Persson, Reinfeldt och Löfven - så har stödet för regeringen varierat - SVT Nyheter. Persson, Reinfeldt och Löfven - så har stödet för regeringen varierat.

Persson, Reinfeldt och Löfven - så har stödet för regeringen varierat - SVT Nyheter

Utrikespolitiska institutet. USA:s konstitution räknas som världens äldsta nedtecknade och nu gällande grundlag.

Utrikespolitiska institutet

Konstitutionen har stått modell för många andra länders författningar och brukar också beskrivas som världens kortaste: den består av fyra handskrivna sidor. Inget har ändrats i den ursprungliga texten men grundlagen har kompletterats med 27 tillägg (amendments). De tio första tillkom redan 1791 och kallas gemensamt för rättighetsförklaringen (Bill of Rights). Den garanterar individen rättigheter som yttrande-, tryck-, religions-och mötesfrihet, samt rättssäkerhet och rätten att bära vapen. 38 maps that explain the global economy. Commerce knits the modern world together in a way that nothing else quite does.

38 maps that explain the global economy

Almost anything you own these days is the result of a complicated web of global interactions. And there's no better way to depict those interactions and the social and political circumstances that give rise to them than with a map or two. Or in our case, 38. These maps are our favorite way to illustrate the major economic themes facing the world today. Some of them focus on the big picture while others illustrate finer details. Human Development Data (1990-2017) Sweden (SWE) Exports, Imports, and Trade Partners. Skatt på kapital - Iterm. Brottsrummet - Brottsförebyggande rådet. Du & Jag Rätt & Fel innehåller övningar och frågeställningar som är lämpliga vid ämnesövergripande temaundervisning om brottslighet, trygghet, brottsförebyggande samt om de principer som det svenska rättssystemet vilar på.

Brottsrummet - Brottsförebyggande rådet

Materialet vänder sig till lärare och elever i årskurs 6-9. Livets spelregler är en handledning för temaarbete för årskurserna 3–5. Handledningen vänder sig till både lärare och elever och innehåller övningar som kan vara lämpliga vid ämnesövergripande undervisning om brottslighet, trygghet och brottsförebyggande arbete.

Var går gränsen? Är en handledning med fakta, berättelser, frågeställningar, övningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om jämställdhet, kroppslig och själslig integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Vad är statliga subventioner? BNP - Sverige - Ekonomifakta. I Djursholm väljer de kommunala skolor. Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I Djursholm väljer de kommunala skolor

Foto: Stefan Mattsson / AFTONBLADET / 4496 Djursholm ligger i Sveriges rikaste kommun. I Djursholm bor några av Sveriges mest förmögna personer. Enligt valsedeln röstar de blått och bör inte ha några ideologiska problem med vinstdriven välfärd. Men av någon anledning är en av deras större vårdcentraler just landstingsdriven och patienterna upplever att den vårdcentralen är bäst på både bemötande och delaktighet jämfört med andra i området. #LIVSTID. TT Nyhetsbyrån. Statsbudgetens inkomster - Ekonomifakta. Senast uppdaterad: 2018-04-16 av Fredrik Carlgren Publicerad: 2018-04-16 Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper.

Den största av dessa är skatter, som hushållen och företagen betalar in. År 2017 uppgick statsbudgetens inkomster preliminärt till cirka 1 000 miljarder kronor. Se hur det går till att rösta i vallokal. Maktfaktorn - en webbplats om demokrati. Startsida. Instagramdom dyrt för förälder. Skadeståndskravet i det uppmärksammade Instagram-målet i Göteborg är nu fastställt.

Instagramdom dyrt för förälder

Och det slår hårt mot den yngre flickans mamma, som nu måste betala 150.000 kronor. Mamman blir så kallat ”solidariskt betalningsansvarig” för det skadestånd som flickan dömts att betala. Två flickor, då 15 och 16 år, dömdes i juni i fjol i Göteborgs tingsrätt för grovt förtal till ungdomstjänst och ungdomsvård. De spred kränkande uppgifter om 38 ungdomar. Den yngre och hennes mamma överklagade skadeståndsdelen, men flickan fick inget prövningstillstånd. Mamman har sagt att hon inte har kunnat förhindra dottern att begå brott, och att hon inte har råd att betala. Efterlyst S46E03 - Upplopp kring Instagram, Säsong 46, Efterlyst. YRMiS – Din förebild på nätet. Händelser och brott från Polisen. Se straffsatserna för flera vanliga brott. Påföljd för brott i Sverige.

De påföljder för brott som används i svensk rätt är enligt 1 kap 3 § brottsbalken straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.[1] Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter, villkorlig dom och skyddstillsyn.[2][3] Övriga påföljder får tillämpas trots att de inte är nämnda i bestämmelserna om de särskilda brotten.[4] När någon döms för flera brott, skall rätten döma till gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet.[5] Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.[6] Ålder och påföljder[redigera | redigera wikitext] För brott som någon begått innan han eller hon fyllt arton år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl.

Påföljd för brott i Sverige

Vad är en bank? · Ekonomihandboken. Alla banker lånar pengar från riksbanken.

Vad är en bank? · Ekonomihandboken

Det är orsaken till att denna faktiskt kan styra räntan. Arbetsgivaravgift - Ekonomifakta. Hallå konsument - Konsumentverket. Att låna pengar betyder att du ingår ett avtal med till exempel en bank.

Hallå konsument - Konsumentverket

Avtalet går ut på att du lånar en summa pengar av banken och betalar tillbaka lånet med ränta. Du kanske vill låna till ett hus eller en bil. För att du ska få låna pengar i en bank kräver banken ofta en säkerhet. Med det menas att banken vill vara säker på att få tillbaka sina pengar om du inte kan betala. Många banklån kräver en säkerhet i form av ett hus eller en bostadsrätt. I stort sett alla lån kostar. Ränta När du lånar pengar måste du betala ränta. Journalmannen. Klassresan.