background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

Inspiration och hjälp för elever och lärare. Årskurs 7-9 - Media Smart. Media Smart för högstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge eleverna en fördjupad förståelse och kunskap om reklam.

Årskurs 7-9 - Media Smart

Inom områden som etik, lagar och sociala medier får eleverna arbeta med ett antal enkla och roliga övningar. I materialets sista lektion får eleverna arbeta med gymnasievalet och reflektera över betydelsen av att allt fler skolor gör allt mer reklam – bra eller dåligt för eleven? Målet är att eleverna med hjälp av Media Smart ska kunna veta vad som skiljer reklam från information, kritiskt kunna granska ett reklambudskap samt tyda och tolka en avsändare av ett budskap.

Kort och gott vill vi utbilda morgondagens smartaste konsumenter! Mediers påverkan, reklam och mediekritik. Trots presstödet har många tidningar tvingats lägga ner de senaste decennierna.

Mediers påverkan, reklam och mediekritik

De stora tidningarna har i många fall konkurrerat ut de mindre - eller köpt ut dem. Detta har lett till en omfattande diskussion om mediernas situation i västvärlden. Ung Ekonomi, Egna pengar. Egna pengar Egna pengar kan vara bra att ha när du ska handla saker.

Ung Ekonomi, Egna pengar

De flesta skolungdomar har inkomster av olika slag. Lyxfällan - TV3 Play.

Lag och rätt

Logga in. Karlskoga. Karlskoga. Så många bor i Karlskoga - Alfred Nobels Karlskoga. 30 största yrkena. Rika filantroper skänker allt mer. ”Den som dör rik, dör i skam.”

Rika filantroper skänker allt mer

Det är den förre ABB-chefen Percy Barnevik som i en intervju citerar den amerikanske superkapitalisten JP Morgan. Innan han dog skänkte han sina pengar till välgörenhet.