background preloader

Så funkar riksdagen

Så funkar riksdagen
Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati. När vi röstar väljer vi vilka partier och personer som vi tycker bäst företräder våra åsikter i riksdag, kommun, landsting och i EU-parlamentet. Olika frågor bestäms på olika nivåer. Foto: Lars Brundin, TT. Under många år var det mycket små grupper i samhället som hade rätt att rösta till riksdagen. Förmögenhet, inkomst och kön avgjorde om man fick rösta eller inte. Foto: Riksdagens arkiv. I dag får alla som är 18 år och svenska medborgare rösta i riksdagsvalet. Foto: Melker Dahlstrand. Att få uttrycka sina tankar och känslor är en mänsklig rättighet och en central del av demokratin. Foto: Jonas Ekströmer, TT. Tryckfrihet är också en demokratisk rättighet. Foto: Roger Turesson, TT. Genom offentlighetsprincipen har vi stora möjligheter att följa vad riksdag, regering och våra myndigheter gör. Foto: Stefan Frank Jensen, TT. Foto: Fredrik Sandberg, TT. Foto: Berit Roald, TT. Någon har sagt att demokratin måste erövras varje dag. Bild 1 av 9 Foto:

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/

Related:  Samhällskunskap

Vad är grejen med politiska partier? För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Grundlagarna Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom finns riksdagsordningen – ett mellanting mellan grundlag och lag. Svåra att ändra Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Folkrätt - Sakpol.se Som namnet antyder så består folkrätten av lagar som reglerar relationerna mellan folk, till skillnad från inomstatliga lagar som enbart gäller för en stats medborgare. Även om begreppet folk används så är det stater och dess regeringar, inte människor, som är de huvudsakliga subjekten för lagarna. Folkrätten är den offentliga delen av internationell rätt, som även innefattar internationell privaträtt. Den folkrätt som tillämpas idag har sin grund i principen om staters suveränitet som växte fram under 1600-talet. Med bildandet av Förenta Nationerna 1945 förändrades dock folkrätten dramatiskt. Idag utgör FN-stadgan, de internationella domstolarna och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna betydande delar av den moderna folkrätten.

Folkrätten: Folkmord Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? Ibland är det svårt att förstå vad alla begrepp och uttryck inom FN-världen betyder. Här förklarar vi några vanligt återkommande begrepp inom Skyldighet att skydda. Fakta om dödsstraffet 2014 Dödsstraffet Mänskliga rättigheter Amnesty Globala siffror Minst 607 människor avrättades i 22 länder under 2014. Det är en nedgång med 22 procent jämfört med 2013, då Amnesty kunde bekräfta att minst 778 avrättningar genomförts i 22 länder. Detta är siffror på bekräftade avrättningar. Mörkertalet är stort eftersom många länder hemlighåller uppgifter om antalet dödsdömda och antalet avrättningar

Startsida - Statistiska centralbyrån

Related: