background preloader

Breathingearth - CO2, birth & death rates by country, simulated real-time

http://www.breathingearth.net/

Related:  GeografiSamhällskunskapEarth SciencesEconomieEnvironmental Science

Japaner vill inte ha sex Foto: AP Konservativa Japan är det land som lär ha den minst tillfredsställda befolkningen. I en undersökning sade sig endast 15 procent av japanerna vara nöjda med sitt sexliv och 45 procent av kvinnorna uppgav att de var ointresserade av – eller till och med avskydde – sex. Redan för flera år sedan varnade japanska myndigheter för att landets medborgare blir allt mindre intresserade av samlag. Det kan tyckas märkligt i vissas ögon. Anledningen till fenomenet tros vara patriarkala strukturer.

Skolmaterial Ekonomifakta har tagit fram ett antal skolmaterial som lämpar sig främst till nionde klass och gymnasiet. Här finns lektionsmaterial om varför ekonomin beter sig som den gör. Du kan också ladda ner en skrift som diskuterar hur det samhällsekonomiska kretsloppet hänger ihop. Detta går också att kombinera med Ekonomiprojektet som är ett fördjupningsmaterial. Afrikas befolkning fördubblas till 2050 Enligt FN:s senaste befolknings­prognos kommer världens befolk­ning att fort­sätta öka. Men hur mycket den kommer att öka är osäkert och beror till stor del på hur frukt­sam­heten, antalet barn som föds per kvinna, föränd­ras i fram­tiden. Sedan 1950 har frukt­sam­heten i världen sjunkit från i genom­snitt 5 barn per kvinna till 2,5 kring år 2010. FN visar i sin prognos hur världens befolkning förändras utifrån tre olika antag­anden om frukt­samhet. I medel­alterna­tivet sjunker frukt­sam­heten i världen från 2,5 barn per kvinna till 2,2 kring år 2050.

Vem blir Årets sexist 2013? 2013 var sexism en nyhet. Vi såg mönstret upprepas gång på gång: Ett klädföretag, en vit välbärgad manlig krögare eller ett danskt monster väljer att marknadsföra sig med hjälp av grov sexism. Bilderna orsakar en skitstorm i sociala medier.

Flyktingar i världen Under de senaste två decennierna har antalet människor på flykt som resultat av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner 1997 till 70,8 miljoner år 2018 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Den största ökningen har skett de senaste fem åren framförallt på grund av kriget i Syrien som bröt ut 2011. Över 6,7 miljoner syrier har flytt ut ur landet, varav 140 000 är asylsökande medan knappt 6,2 miljoner är på flykt inom Syrien. Största ökningen av flyktingar någonsin Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR får varje dag i genomsnitt 44 400 människor lämna sina hem till följd av krig eller förföljelse.

Kvinnor och män i medier - Barn, unga och medier Diskussionen om hur kvinnor och män presenteras i medier har pågått i decennier, inte bara i Sverige utan även internationellt. När man tittar på frågor som rör medier och ojämställdhet handlar det både om en skev könsrepresentation, dvs. förekomsten av män respektive kvinnor, och om stereotypa skildringar av könen. Sedan 1995 finns en gemensam internationell FN-överenskommelse om att arbeta för jämställdhet i medier, den så kallade Pekingplattformen. Där förbinder sig Sverige och 186 andra stater att arbeta för att öka representationen av kvinnor i medierna, att aktivt motverka stereotypa könsskildringar, samt att ge kvinnor större tillgång till medier.

Tchadsjön krymper i takt med att terrorn ökar För bara 50 år sedan var Tchadsjön tillräckligt stor och djup för att ge över 20 miljoner människor en chans att överleva. Det här området var Nigerias brödbod, en fjärdedel av landets all vete producerades här. Men det var innan Boko Harams härjningar och innan sjön hade sjunkit undan. I dag är Tchadsjön bara en liten spillra av sin tidigare storlek och stora delar av marken ligger förstörd och obrukad. – När vattnet försvann eskalerade våldet här, säger Bokari Waziri, när SVT träffar honom i utkanten av lägret i Ngala.

På nätet och framför tv:n - Media Smart Denna lektion låter eleverna själva fundera över och arbeta med hur och på vilket sätt de konsumerar media och reklam under en kväll. Det kommer att ge dig som pedagog en inblick i elevernas medievardag och kan vara ett bra verktyg för dig när du arbetar med reklam, media och källkritik. Denna lektion inleds med en ”flipp”/hemuppgift och den bör delas ut och genomföras innan ni arbetar med lektionen (läs mer om flippen under steg 1). Denna uppgift kräver lite av eleverna, men ska inte kännas tung eller tvångsmässig.

I närbild – ett hav av plast — Europeiska miljöbyrån Marint skräp – den del vi ser med blotta ögat En del av problemet med plastavfall är det som brukar kallas marint skräp. Det är sådant avfall som vi kan se på våra stränder eller som flyter omkring på haven. Merparten av detta skräp kommer från land, antingen med vindarna eller så sköljs det dit av regnvattnet. Hjärtskärande bilder av döda sjöfåglar som svalt allt från leksaksdelar till cigarettfimpar, sköldpaddor som trasslat in sig i sexpackshållare, valkroppar fulla av plast – det är dessa bilder och berättelser som har gjort att problemet med marint skräp nu är välkänt. Vad som är mindre känt, till och med bland experterna, är den exakta vidden av problemet.

Related:  More intresting1nithnithdinaprsinteractive clevernessInterestin factsSustainable living - practical wisdom for survivalInteresting LinksCartes en tous genresreg.fnhowardMapsIndicateurshistoirecool stuffEnvironmentindicateursCartes et atlasChartscreativeskallywag36curiosidadesFacts, Info, Etc.Earth scienceCharts / Timelines / MapsGeographygematriaetc.aouichakd.ismailjust plain interesting