background preloader

SAMHÄLLSKUNSKAP 1B

Facebook Twitter

DEL 1 HUR PÅVERKAS VI AV MEDIAFLÖDET & REKLAM

Medialized : Just say yes. Varje dag försöker vi människor påverka andra att säga ja och varje dag möts vi av tusentals uppmaningar att säga ja.

Medialized : Just say yes

Men vad är det som får oss att säga ja till budskap i reklam eller från makthavare? Enligt den amerikanske professorn Robert Cialdini är det sex olika faktorer som spelar in. Cialdini berättar om sin forskning och vi möter indiska såpaskådisar som vill påverka tittarna att säga ja till en modernare syn på äktenskap och samlevnad. Vi möter även männen bakom "The Yes Men" som använder sig av människors tilltro till expertbudskap för att driva med politiker och företag. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. About-Face. Improving the image of gender and race in the media. Medialized: A thread in the web. Fatta fotot. Medialized: The power of pictures.

DEL 2 . MEDIA + DEMOKRATI

Forum för levande historia. Demokrati är ett sätt att ordna samhället, motsatsen är diktatur.

Forum för levande historia

Ordet demokrati kommer från grekiskans ord demos (folket) och kratein (styre) och betyder på svenska ungefär folkstyre/folkmakt. Sverige ses exempelvis som en demokrati och i grundlagen står det att "all offentlig makt ska utgå från folket". I praktiken är det ofta folkvalda politiker som representerar folket som beslutar om hur landet ska styras. Medialized: What's on tonight? Vad är det egentligen som avgör vad som passar i in i TV?

Medialized: What's on tonight?

Samtidigt som Egypten skakades av demonstrationer våren 2011 var det upplopp i den indiska staden Hyderabad, där en grupp separatister som stöds av 40 miljoner indier kräver en egen delstat. Egypten skildrades i tusentals TV-inslag världen över, men Indien fick knappt någon uppmärksamhet alls. Varför? Journalisten Claes JB Löfgren berättar om sitt arbete och om den nyhetsvärdering som journalister världen över gör varje dag. Den amerikanska journalistprofessorn Marcia Ladendorf är kritiskt till utvecklingen inom TV.

Landguiden. Sverige har en lång tradition av yttrandefrihet och förbud mot censur.

Landguiden

Tidningsläsandet har länge varit utbrett, men konkurrensen från digitala medier gör att andelen som läser dagstidningar minskar. Sedan 1990-talet finns reklamfinansierad radio och TV vid sidan av de statliga public service-bolagen. Tre grundlagar reglerar massmediernas verksamhet. Regeringsformen slår fast den grundläggande rätten till yttrande- och informationsfrihet. Tryckfrihetsförordningen som infördes 1766 var den första i sitt slag i världen; den gällande är från 1949.

Teknikutvecklingen med nya medier ledde till en flera år lång utredning för att se om tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna borde ersättas med en lag som skulle gälla alla medier oavsett teknik. Sveriges EU-inträde 1995 bidrog till nya lagar som anses nagga yttrande- och tryckfriheten i kanten.

GLOBALT

Medialized: Behind bars. Det är bara 17% av världens befolkning som lever i länder där det råder pressfrihet.

Medialized: Behind bars

I övriga länder styrs och kontrolleras journalister på olika sätt, och i många länder riskerar journalister våld, hot och övergrepp. Vi besöker tre av de värsta länderna. I Vietnam styrs alla medier av staten och bloggare fängslas. I Burma kan inga journalister arbeta fritt. Yttrandefrihet. Rätten att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slås fast i den allmänna förklaringens artikel 19 liksom i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 19.

Yttrandefrihet

Yttrandefriheten har fått nya möjligheter i och med utbredningen av internet i världen. På bara en millidels sekund kan information och åsikter spridas till hundratusentals mottagare runt om i världen. Foto: Martina Huber Allmänt om yttrandefrihetenYttrandefriheten tillhör tillsammans med bl.a. åsiktsfriheten de mest grundläggande fri-och rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Möjligheten att uttrycka sin åsikt och bilda opinion i olika frågor har länge ansetts vara en viktig förutsättning för att de politiska processerna ska fungera på ett demokratiskt sätt. Vidare kan yttrandefriheten bidra till att bekämpa korruption. Medialized : Your place or mine?

KOMMUNIKATION

Ai Weiwei skickar en stol till Stockholm - Kultur. Om knappt en månad inleds Stockholms filmfestival.

Ai Weiwei skickar en stol till Stockholm - Kultur

I festivaljuryn finns företrädare från filmbranschen, men en plats reserveras varje år för en särskild kulturpersonlighet från en annan konstform än film. Den personen är utsedd men kommer inte att kunna närvara i år. Det handlar om den kinesiske konstnären och dissidenten Ai Weiwei. Känd regimkritiker. Senaste livstecknet från Pussy Riot-medlem. Ja, jag fruktar för mitt liv. Brev från lägret, 18 oktober 2013 På kvällen den 17 oktober kallades jag till expeditionen på lägersjukhuset LPU-21 för att hämta ut ett paket.

Senaste livstecknet från Pussy Riot-medlem. Ja, jag fruktar för mitt liv

Den leende kvinnan i expeditionen, som gång efter annan på ledningens order nekat mig besök av advokater, männi-skorättsaktivister och min make, överlämnade några tidningar. Omtänksamt bad hon mig sitta ner på bänken: ”Vänta här på eskorten tillbaka till huvudbyggnaden.” Jag väntade i tio minuter. Exit Through The Gift Shop 2010.

FAKTA

PO. PO får in cirka 400 anmälningar om året.

PO

Det första PO granskar när en anmälan kommit in är om anmälan rör en tryckt periodisk skrift, om anmälaren är personligen berörd av publiceringen samt om publiceringen skett under de senaste 3 månaderna. Om PO beslutar att utreda saken vidare skickas en kopia av klagomålet till den anmälda tidningen för yttrande. Tidningen ska normalt svara inom två veckor. En kopia på tidningens svar går sedan till anmälaren för kommentar. Varje sådan kommentar skickas tidningen för kännedom. Källkritik – genomskåda mediebruset. Betygskriterier och kursupplägg.