background preloader

Årskurs 7-9 - Media Smart

Årskurs 7-9 - Media Smart
Media Smart för högstadiet består av fem lektioner som syftar till att ge eleverna en fördjupad förståelse och kunskap om reklam. Inom områden som etik, lagar och sociala medier får eleverna arbeta med ett antal enkla och roliga övningar. I materialets sista lektion får eleverna arbeta med gymnasievalet och reflektera över betydelsen av att allt fler skolor gör allt mer reklam – bra eller dåligt för eleven? Målet är att eleverna med hjälp av Media Smart ska kunna veta vad som skiljer reklam från information, kritiskt kunna granska ett reklambudskap samt tyda och tolka en avsändare av ett budskap. Du som lärare kan använda hela eller delar av materialet. Till varje lektion finns ett eller flera klipp, både rörliga och stillbilder. Till vissa lektioner finns även övningsuppgifter för eleverna att göra enskilt eller i grupp. Lycka till! Skolan ska förmedla de beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Del ur Lgr 11: Kursplan i bild Related:  Barn och unga på nätet, sociala medier...

Diskriminerad eller kränkt i skolan: Skolornas arbete vid trakasserier och kränkningar Anna Wide, undervisningsråd på Skolinspektionen, talar i sitt föredrag om vad skolorna bör tänka på i sitt arbete med kränkningar och trakasserier. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Folkets Bio Filmpedagogerna – Vi sätter film och media i ett sammanhang

Filmpedagogerna | Just another WordPress.com site Stora digitala klyftor i skolan | ifous.se - Tillsammans gör vi skillnad Vilka elever som får en bra undervisning i medie- och informationskunnighet beror helt på slumpen, menar forskaren Barbro Oxstrand. Hon anser att mediekunnighet borde vara en självklar del av skolornas uppdrag. I det ena klassrummet får eleverna inte ha på sin mobiltelefon överhuvudtaget. I ett annat klassrum får de använda den för att leta efter fakta och ta bilder som de för över till datorn. – De elever som råkar ha en lärare som är mediekunnig, som har ett eget stort intresse – det är de elever som får den bästa undervisningen, säger Barbro Oxstrand. Hon är lärare och lärarbibliotekarie och har de senaste åren haft en halvtidstjänst som doktorand vid Forskarskolan CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, vid Göteborgs universitet. Hennes licentiatuppsats om lärares medie- och informationskunnighet lades fram i början av året. – Det var jättestor skillnad. De lärare som var osäkra på digitala medier undervisade som de alltid har gjort, berättar hon. IKT eller MIK?

Barnen, Bris och IT 2014, hur ser verkligheten ut? - Det är viktigt är att skapa utrymme för samtal och möten, och låta unga reflektera kring sin vardag online; hur de vill vara och bli behandlade. Vi vuxna måste lära oss att vara lika respektfullt nyfikna på den unges vardag på nätet, som på den som äger rum i skolan, på träningen, i stallet eller på fredagsfesten, säger Thomas Jonsland, sakkunnig på Bris och författare till rapporten. Den 10 februari släpptes den nya rapporten Barnen, Bris och it 2014 – ungas vardag online, en sammanställning av Bris kontakter, med barns och ungdomars egna berättelser om sin vardag på nätet. Rapporten är baserad på de nätrelaterade problem som barn och unga uppger i sina kontakter med Bris-mejlen, -chat och -forum samt Bris Vuxentelefon om barn. Rapporten ger konkreta exempel på problem som barn och unga upplever, kommentarer samt jämförelser med aktuell statistik om barns och ungas medievanor från Ungar & medier 2012/13. Källa: statensmedierad.se Hur ser det ut på din skola? Hur hanteras dessa frågor?

Surfa lugnt » Länkar och läromaterial På denna sida samlar vi länkar till information för såväl föräldrar som lärare. Materialet kommer både från Surfa Lugnt och andra organisationer. Uppdaterat material för användning i skolan För vem: Skolan Vem ligger bakom: Surfa Lugnt Här finns material för fri användning i skolan. Ett föreläsningsmaterial vuxna till vuxna:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett förslag till lektion och samtalsguide vuxna och unga:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett filter i huvet – för unga (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för unga (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för unga (Talarmanus PDF) Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation Powerpoint)Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation PDF)Ett filter i huvet – för vuxna (Talarmanus PDF) #Nätprat – Telenors projekt mot otrygghet på nätet För vem: Föräldrar och barn Vem ligger bakom: Telenor Telenors projekt #nätprat fokuserar på samtalet mellan föräldrar och barn om nätet. No hate i skolan – lärare No hate i skolan – elever

Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar Olle Cox. Foto: Nathalie Parkvall Sociala medier som Facebook, Instagram och YouTube är idag självklara inslag i ungas vardag. Även lärare använder i allt högre grad nätet för kollegialt utbyte, omvärldsbevakning och som pedagogiska verktyg i undervisningen. Men det gäller också att som lärare kunna hantera de problem som kan uppkomma med en ökad nätnärvaro i skolan. Hit hör exempelvis trakasserier och mobbning. För att kunna arbeta förebyggande behövs kunskaper. Konferensen "Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar på nätet" arrangerades för att ge den typen av kompetensutveckling. Värdegrund och vuxenkontakt - en bra början Olle Cox, nätexpert från Friends och dagens moderator menade att det handlar om vilken kompetens unga redan har, men också vilken kompetens vi vuxna upplever att de behöver få. – Unga idag har en teknisk kompetens men det som händer på nätet har ofta med sociala relationer att göra. Lättare bete sig aggressivt på nätet Skolans ansvar enligt lag

Instagramupploppen | Filmpedagogerna I dagarna två har jag föreläst för lärare, skolpersonal, skolledare och föräldrar kring sociala medier. Av en tillfällighet har detta inträffat samtidigt som det s.k. Instagrammålet kommit upp i rätten. Samtidigt brinner det och är uppror i Stockholm. Märkligt nog hänger dessa saker samman. Till att börja med: När det rapporteras om Instagrammålet i media är det vissa saker som inte framkommer – eller rapporteras lite fel. Medias rapportering om Instagrammålet. Vad gäller kontot: Det var många killar som hängdes ut på kontot gbgorroz. Vad gäller rättegången: Enbart de som har dokumentation över att de blivit kränkta är målsägande. Att anmäla och utreda liknande händelser: Flera elever försökte anmäla kontot och de kränkande kommentarerna som var skrivna om dem innan de s k upploppen skedde på tisdagen den 18 december. Polisen lyckades spåra Ip-nummer med hjälp av Instagram. Efterspelet till själva upploppen: Utanför Plusgymnasiet blev det upplopp. Hög andel socialbidragstagare.

Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant? Fler tips

Debattartikel: Nätmobbningen är allas ansvar Ett barn sitter framför datorn och blir misshandlat. Slagen kommer tätt. Över själen breder blåmärken ut sig. Sår, stickor, bett. Det här barnet är inte ensamt. Internet och sociala medier innebär fantastiska möjligheter till möten och kommunikation mellan människor. Men det är vi vuxna som måste dra gränserna. Kränkningar som sker via nätet är ingen egen form av mobbning. Politikerna då? Tydliggör att det ingår i skolans uppdrag att arbeta mot nätmobbning.För detta ändamål öronmärker pengar till framförallt skolan, men också till ungdomspsykiatrin, föräldra-, idrotts- och fritidsföreningar.Inför obligatoriska kurser på samtliga lärarutbildningar i hur man arbetar förebyggande och akut mot kränkningar, där även nätmobbning inkluderas. Att agera mot nätmobbningen kommer att löna sig på såväl kort som lång sikt. Mobbning är ett samhällsproblem och det är hög tid att vi börjar behandla problemet så. Johanna Nilsson, författare, aktuell med boken Gilla ”Hata Horan!”

IKT-fritids- ett socialt och kulturellt fenomen | I den här bloggen kan du följa vårt arbete med IKT på fritidshemmet med värdegrundsarbete som fokus. Vi som arbetar och skriver heter Linnea Malmsten, lärare och Stina Hedlund, fritidspedagog. Här presente

Related: