background preloader

Livets Lotteri - Rädda Barnen

Livets Lotteri - Rädda Barnen

http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/

Related:  □□ FN-Dagen - BarnkonventionenSOVärdegrundevelinaborgen

På väg till skolan (Bio) De bor på fyra avskilda hörn av vår planet men delar en oerhört törst efter kunskap. De vet att utbildning och kunskap är avgörande för deras framtid, och kanske till och med deras överlevnad. Från de farliga savannerna i Kenya till de slingriga stigarna i Marockos atlasberg, från den tryckande hettan i södra Indien till de vidsträckta och svindlande platåerna i Patagonien delar dessa barn ett mål och en dröm. Jackson, Zahira, Samuel and Carlito är hjältarna i På väg till skolan, en film som visar vad de fyra eleverna dagligen måste konfronteras med och besegra – enorma avstånd över förrädiska landskap, ormar, elefanter, banditer – för att ta sig till sitt klassrum. Genom att ta steget ut i den verkliga världen lämnar de också barndomen bakom sig, och deras liv kommer aldrig att bli desamma igen.

FN-dagen, mänskliga rättigheter, undervisningsexempel och tips! - Charlotta Granath FN-dagen närmar sig och skolor kommer på olika sätt att uppmärksamma detta. Vad passar då bättre än att dela tips, filmer och undervisningsmaterial som kan användas både på FN-dagen, men även i det kontinuerliga demokrati- och värdegrundsarbetet? För knappt 1 år sedan fick jag frågan att skriva Raoul Wallenberg Academys undervisningsmaterial om de mänskliga rättigheterna, 30 mänskliga rättigheter – 30 lektioner i olika ämnen. Det skulle vara konkret, hands on, ett material att använda direkt i undervisning, aktuellt och med tydlig förankring i styrdokument. Vilken spännande och utmanade uppgift!

Rädda Barnens material om Livets Lotteri Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella frågor nämligen: Om jag hade fötts på någon annan plats - hur hade mitt liv sett ut då? Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med. Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella världsfrågor. Eleverna övar i att ta ställning och argumentera för sin sak samtidigt som de tränar sig i att respektera andras åsikter. Materialet kan användas för elever i olika åldrar. Vad händer i hjärnan när vi blir lämnade? En ofrivillig skilsmässa eller separation är en livsomvälvande händelse. En kris där känslor svallar, vi famlar och ramlar. Alla reagerar olika på grusade förväntningar och drömmar om framtiden men gemensamt är att en skilsmässa innebär stress och en ökad belastning på hjärnans känslomässiga system. Känslor som vrede, förtvivlan, sorg och oro kan dra igång på högvarv och det stora känslopåslaget lämnar lite utrymme åt den mer rationella och förnuftiga delen av hjärnan – vilket i sin tur gör upplevelsen än mer känslosam. Tack! Vi har skickat ett mejl till din epostadress.

Barnkonventionen Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen är ett kraftfullt verktyg i Rädda Barnens arbete för att barn ska få det bättre. Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Teskedsorden Länktips Akta Huvudet Angeläget Om äldre elever - Studiehandledning i praktiken ELEVERNAS BEHOV Våra elever har ett enormt behov av att lära sig svenska så snabbt som möjligt. Deras livserfarenheter och skolkunskaper kan plötsligt bli oanvändbara på grund av att det inte går att lägga fram dem på ett sätt som förstås av andra. Den obligatoriska kartläggningen (steg 1 och 2) genomförs ofta slentrianmässigt och ligger som underlag för klassplaceringen. Steg tre är idag frivilligt och det är upp till ämneslärarna att se till att det blir gjort. Arbetsbelastningen gör att steg tre tyvärr genomförs alldeles för sällan.

SLI.SE - FN & UNICEF - En översiktsfilm om FN och barnkonventionen Utbildningsradion, 2013, Från 6 år, 14 min. U102763-01 Del 1 av 16. Ami, Bruno, Coco och Dani får en chans att rädda teatern från nedläggning. På sjukhuset opereras ett trasigt ord som lämnats in akut, och i Bokstavsbutiken får butiksbiträdet Dick en chans att övertyga en kund som tvivlar på nyttan med bokstäver. Swedish Film, 2011, Från 7 år, 76 min. Lektionstips och uppgifter för arbete med historiebruk - Charlotta Granath I mitt förra inlägg skrev jag om vad historiebruk är, om olika kategoriseringar och hur vi kan introducera arbetet med historiebruk i undervisningen. Här kommer nu flera undervisningsexempel och tips på länkar, material och uppgifter som passar utmärkt att använda sig av och diskutera med eleverna! Exempel 1 – Historiebruk på gator och torg Gator och torg har olika namn, valda med omsorg, för alla att ta del av i det offentliga rummet.

Röda Korset - Lärarrummet Här kan du som lärare hitta material, filmer, lektionsupplägg och annat som inspirerar i ditt vardagliga arbete. Allt vi lägger upp här får du använda hur du vill. Vi vill gärna bidra med information och erfarenheter från vår långa historia. Vårt uppdrag är bland annat att sprida humanitära värderingar och som en del av detta arbete har vi samlat material som kan vara intressant att användas i utbildningssammanhang. Humanitetsspelet är ett interaktivt spel som utgår från elevers egen kreativitet och engagemang för mänskliga rättigheter. Här laddar du ner material för att själv hålla i spelet.

Om yngre elever - Studiehandledning i praktiken ATT GENOMFÖRA STUDIEHANDLEDNING MED YNGRE NYANLÄNDA ELEVER Det finns en stor skillnad i hur man bemöter yngre respektive äldre elever. ​Att arbeta med äldre innebär tydligare ramar och ett målmedvetet arbete kring ämneskunskaper och studieteknik. När det gäller yngre elever handlar det mer om socialisation, trivsel, kamratrelationer och trygghet. Ämnesinnehållet kommer så klart alltid ligga till grund för språkutvecklingen när det gäller studiehandledning, men skolvardagen behöver ta mycket plats under de första månaderna.

Related: