background preloader

Livets Lotteri - Rädda Barnen

Livets Lotteri - Rädda Barnen

http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/

Related:  □□ FN-Dagen - BarnkonventionenSvenskaSOVärdegrundevelinaborgen

På väg till skolan (Bio) De bor på fyra avskilda hörn av vår planet men delar en oerhört törst efter kunskap. De vet att utbildning och kunskap är avgörande för deras framtid, och kanske till och med deras överlevnad. Från de farliga savannerna i Kenya till de slingriga stigarna i Marockos atlasberg, från den tryckande hettan i södra Indien till de vidsträckta och svindlande platåerna i Patagonien delar dessa barn ett mål och en dröm. Jackson, Zahira, Samuel and Carlito är hjältarna i På väg till skolan, en film som visar vad de fyra eleverna dagligen måste konfronteras med och besegra – enorma avstånd över förrädiska landskap, ormar, elefanter, banditer – för att ta sig till sitt klassrum. Genom att ta steget ut i den verkliga världen lämnar de också barndomen bakom sig, och deras liv kommer aldrig att bli desamma igen.

Björn Ranelid: Avbryt genast det svenska språkets förfall Det tycks vara en dygd för många individer att stympa och förkorta olika ord. Dessutom älskar de att föra in engelska ord när det är helt onödigt och inte tillför det svenska språket någonting, skriver Björn Ranelid. Ordet väger ingenting och likväl är det mäktigare än allting annat på Jorden. Det har aldrig varit viktigare än vad det är nu. FN-dagen, mänskliga rättigheter, undervisningsexempel och tips! - Charlotta Granath FN-dagen närmar sig och skolor kommer på olika sätt att uppmärksamma detta. Vad passar då bättre än att dela tips, filmer och undervisningsmaterial som kan användas både på FN-dagen, men även i det kontinuerliga demokrati- och värdegrundsarbetet? För knappt 1 år sedan fick jag frågan att skriva Raoul Wallenberg Academys undervisningsmaterial om de mänskliga rättigheterna, 30 mänskliga rättigheter – 30 lektioner i olika ämnen. Det skulle vara konkret, hands on, ett material att använda direkt i undervisning, aktuellt och med tydlig förankring i styrdokument. Vilken spännande och utmanade uppgift!

Rädda Barnens material om Livets Lotteri Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella frågor nämligen: Om jag hade fötts på någon annan plats - hur hade mitt liv sett ut då? Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med. Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella världsfrågor. Eleverna övar i att ta ställning och argumentera för sin sak samtidigt som de tränar sig i att respektera andras åsikter. Materialet kan användas för elever i olika åldrar. Vad händer i hjärnan när vi blir lämnade? En ofrivillig skilsmässa eller separation är en livsomvälvande händelse. En kris där känslor svallar, vi famlar och ramlar. Alla reagerar olika på grusade förväntningar och drömmar om framtiden men gemensamt är att en skilsmässa innebär stress och en ökad belastning på hjärnans känslomässiga system. Känslor som vrede, förtvivlan, sorg och oro kan dra igång på högvarv och det stora känslopåslaget lämnar lite utrymme åt den mer rationella och förnuftiga delen av hjärnan – vilket i sin tur gör upplevelsen än mer känslosam. Tack! Vi har skickat ett mejl till din epostadress.

Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet. Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Barnkonventionen Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen är ett kraftfullt verktyg i Rädda Barnens arbete för att barn ska få det bättre. Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Teskedsorden Länktips Akta Huvudet Angeläget Om äldre elever - Studiehandledning i praktiken ELEVERNAS BEHOV Våra elever har ett enormt behov av att lära sig svenska så snabbt som möjligt. Deras livserfarenheter och skolkunskaper kan plötsligt bli oanvändbara på grund av att det inte går att lägga fram dem på ett sätt som förstås av andra. Den obligatoriska kartläggningen (steg 1 och 2) genomförs ofta slentrianmässigt och ligger som underlag för klassplaceringen. Steg tre är idag frivilligt och det är upp till ämneslärarna att se till att det blir gjort. Arbetsbelastningen gör att steg tre tyvärr genomförs alldeles för sällan.

SLI.SE - FN & UNICEF - En översiktsfilm om FN och barnkonventionen Utbildningsradion, 2013, Från 6 år, 14 min. U102763-01 Del 1 av 16. Ami, Bruno, Coco och Dani får en chans att rädda teatern från nedläggning. På sjukhuset opereras ett trasigt ord som lämnats in akut, och i Bokstavsbutiken får butiksbiträdet Dick en chans att övertyga en kund som tvivlar på nyttan med bokstäver. Swedish Film, 2011, Från 7 år, 76 min. Klassrumskommunikation - 1. Starta Målgrupp: Lärare i grund- och gymnasieskola Sju timmar om klassrumskommunikation med digitala verktyg Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? I läroplanerna för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola skrivs i kapitel 1 under rubriken Skolans uppdrag: "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.

Related: