background preloader

Livets Lotteri - Rädda Barnen

Livets Lotteri - Rädda Barnen
Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut? Snurra på hjulet i Livets Lotteri så får du veta. Enligt statistiken har du bara 0,08 procents chans att födas i Sverige och du hamnar sannolikt i ett land med fler problem än där du vuxit upp. Livets Lotteri vill visa på hur olika situationen är för barn i världens alla länder. Likaså hur viktigt det är att tänka långsiktigt när man kämpar för att skapa bestående förbättringar för barn världen över. Utforska ditt nya land – Vi vill ge människor en inblick i hur olika förutsättningar man har som barn beroende på var man föds. Kopplad till Facebook Livets Lotteri är tätt sammankopplat med Facebook och Twitter för att kampanjen ska vara lätt att sprida och för att öka kunskapen om Rädda Barnen. Pröva ett nytt liv i Livets Lotteri Var föds du någonstans den här gången? Inspirationsmaterial för läraren Till toppen

Unika sårbarhetskartor för grundvatten i Stockholms län - Länsstyrelsen i Sto... Samtliga räddningstjänster och kommuner i Stockholms län har nu tillgång till unika sårbarhetskartor för grundvattnet. Kartorna kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag för att skydda grundvatten när det inträffar olyckor som innebär utsläpp av miljöfarliga ämnen. – Kartorna kommer också att fungera som verktyg för arbetet inom vattenförvaltningen med att nå god kemisk grundvattenstatus, säger miljöutredare Håkan Johansson på Länsstyrelsen. Vi är alla beroende av rent vatten, och de kanske viktigaste vattentäkterna är de underjordiska reservoarer av grundvatten som finns på många platser i vårt land. Risken för att en grundvattenreservoar ska förstöras av giftiga ämnen som läcker ut vid till exempel en tankbilsolycka varierar mycket beroende på hur marken är beskaffad vid just den platsen. – Olika marktyper har olika grad av genomsläpplighet. Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) har därför på Länsstyrelsens uppdrag tagit fram kartor som beskriver just detta, för hela Stockholms län.

Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Om du pratar om mänskliga rättigheter för första gången med din klass kan du börja med att fånga upp deras tankar och kunskaper om ämnet. Fråga till klassen: Vad tänker ni på om jag säger mänskliga rättigheter? Se filmen tillsammans.Låt klassen återberätta och kommentera filmens innehåll.Fyll i med mer information om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Fakta om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna • De mänskliga rättigheterna gäller för alla. Läs mer på www.manskligarattigheter.gov.se

Gapminder: Unveiling the beauty of statistics for a fact based world view. Världskoll - Vem skulle du vara om du levde i ett annat land? Jämför länder | Världskoll Här kan du se hur stor yta varje person i landet har. Källa Här kan du se hur stor andel av världens internetanvändare som finns i landet. Eftersom siffran beräknas utifrån hela världen så kan små länder få en ganska liten andel även om nästan alla i landet är uppkopplade. Källa Trots att väldigt många använder internet i Sverige står svenskar inte ens för en halv procent av allt surfande i världen! Här kan du se hur mycket befolkningen växer eller minskar i procent under ett år. Källa Här kan du se medellivslängden i landet. Källa Medellivslängden i Sverige är bland de högsta i världen! Källa Här kan du se hur många procent av landets befolkning som kommer att dö i år. Källa 2011 slutade Sverige att ge bistånd till Nicaragua, då hade vi gett bistånd till landet i nästan 30 år. 2011 slutade Sverige att ge bistånd till Nicaragua, då hade vi gett bistånd till landet i nästan 30 år. Källa Här kan du se hur många år en person som växer upp i landet förväntas gå i skolan. Källa Källa Källa Källa källa

Seterra/ geografispel The game Europa: länder is available in the following languages: Seterra finns även som app för Android, iPhone och iPad ! I appen kan du följa dina egna framsteg via topplistorna, du kan spela utan internetförbindelse och du slipper se reklam! (Androidversionen finns både i en betalversion utan reklam och i en reklamfinansierad gratisversion). Seterra är ett gratis geografispel som lär dig länder och huvudstäder i hela världen. Detta är onlineversionen som är skriven i HTML5 och fungerar i den senaste versionen av de flesta webbläsare, t ex Safari, Firefox och Google Chrome, samt Internet Explorer 9 och senare. Sökord: Blindkarta, spel, utbildningsspel, kartspel, geografi, prov, test, kartövningsprogram, online, samhällsorientering, läxa

Videos Hans Rosling explains a very common misunderstanding about the world: That saving the poor children leads to overpopulation. Not only is it not right, it’s the other way around! The world might not be as bad as you might believe! Don’t Panic – is a one-hour long documentary produced by Wingspan Productions and broadcasted on BBC on the 7th of November 2013. The visualizations are based on original graphics and stories by Gapminder and the underlaying data-sources are listed here. Hans’s — “All time favorite graph”, is Read more … Hans Rosling is debunking the River of Myths about the developing world. Instead of studying history one year at the university, you can watch this video for less than five minutes. Explaining the global vaccination programs is NOT a party-killer! Is there a relation between religion, sex and the number of babies per woman? What was the greatest invention of the industrial revolution? Hans Rosling explains why ending poverty is crucial to stop population growth.

Diktatur förr och idag För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Flyktingen: Folk dog inför mina ögon Flykten till Sverige gick via lastbil genom öknen och på en överfull pråm med krånglande motor över Medelhavet. Hennes släktingar hade betalat 35.000 kronor till människosmugglare för att 17-åriga Sara skulle kunna lämna en av världens hårdaste diktaturer. Klockan var tre på natten och det var kolmörkt ute när de blev tillsagda att ge sig av. – Jag kände skräck. Saras långa färd mot ett nytt liv började drygt fyra månader innan pråmen lade ut från Libyens kust. Tillsammans med fyra vänner tog sig Sara till fots över gränsen till Sudan. Det kostade 800 sudanesiska pund, 1.200 kronor, bara att ta sig till huvudstaden Khartoum. Sara berättar att hon löste betalningen genom att kontakta släktingar, som sände pengar direkt till smugglarna. De packades ihop på överfulla lastbilar. – Folk dog inför mina ögon, andra ramlade av flaket i trängseln och lämnades kvar. Efter fyra dagar möttes de i öknen av mindre bilar från Libyen. – Det var fruktansvärt. Det blev mörkt igen. – Nej, svarar hon.

Peter Wolodarski: Billigare flyga än åka med dödens båtar. Om det fanns lagliga vägar in i Europa hade människor inte behövt dö på Medelhavet. Veckans katastrof var möjlig att undvika. För att förstå det svåra måste ibland de enkla, lite naiva frågorna ställas. I veckan gjorde professor Hans Rosling just det när han i en video på Youtube diskuterade flykten över Medelhavet. Fler människor än någonsin dör när de försöker ta sig från Nordafrika till Europa. Har de inte råd med en säkrare transport? Om det handlade om pengar är jämförelsen inte svår att göra. Som jämförelse kostar de farliga båtresorna, som lett till 1.000 döda denna månad, omkring 10.000 kronor. Man kan alltså flyga till Europa för mindre än hälften av priset för en livsfarlig båttur. Det grymma svaret är att EU:s medlemsstater inte ger dem något val. EU:s regelverk förhindrar flyg­bolagen att transportera passagerare som saknar inresetillstånd. Landvägen är också den blockerad. ”Det är ett utmärkt system. Så förhindras människor rent fysiskt att utnyttja sin rätt att söka asyl.

”Vår ohållbara konsumtion utarmar jordens resurser” FN:s miljökonferens i Rio. För att uppnå en hållbar utveckling krävs ett komplext samspel mellan en lång rad faktorer. Det handlar om mat, energi och mycket annat. Vi vill att begreppet hållbarhet ska bli mer konkret och mätbart, skriver Fredrik Reinfeldt, Gunilla Carlsson och Lena Ek. Denna vecka reser vi till Brasilien för att delta i FN:s konferens om hållbar utveckling, ”Rio +20”. Vår värld står inför både stora möjligheter och stora utmaningar. Samtidigt plågas fortfarande många av världens länder av krig och konflikter, inte sällan i länder som också kämpar med utbredd fattigdom i befolkningen. Det saknas inte utmaningar om vi vill att världen ska gå mot en mer hållbar utveckling. Till att börja med måste ett antal grundläggande förutsättningar vara på plats. Det är inte minst viktigt att åtgärda de bristande mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheterna för världens 3,5 miljarder kvinnor och flickor. 1. 2. 3. 4.

Related: