background preloader

Livets Lotteri - Rädda Barnen

Livets Lotteri - Rädda Barnen
Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut? Snurra på hjulet i Livets Lotteri så får du veta. Enligt statistiken har du bara 0,08 procents chans att födas i Sverige och du hamnar sannolikt i ett land med fler problem än där du vuxit upp. Livets Lotteri vill visa på hur olika situationen är för barn i världens alla länder. Likaså hur viktigt det är att tänka långsiktigt när man kämpar för att skapa bestående förbättringar för barn världen över. Utforska ditt nya land – Vi vill ge människor en inblick i hur olika förutsättningar man har som barn beroende på var man föds. Kopplad till Facebook Livets Lotteri är tätt sammankopplat med Facebook och Twitter för att kampanjen ska vara lätt att sprida och för att öka kunskapen om Rädda Barnen. Pröva ett nytt liv i Livets Lotteri Var föds du någonstans den här gången? Inspirationsmaterial för läraren Till toppen

Rik eller fattig? Du bestämmer! | FlippadSO Skolan Basgrupp: Framför er har ni exempel på 16 stycken länder. Dessa länder skiljer sig åt på många olika sätt, några länder räknas som ”rika” och andra länder räknas som ”fattiga”. Men vad är det som gör att ett land räknas som rikt respektive fattigt? Ja, många faktorer kan vägas in i uppgiften, det gäller att ni tillsammans i basgruppen kommer fram till vilka faktorer ni anser vara viktigast att väga in! Till er hjälp har ni tillgång till kartbok samt Chromebooks så att ni har möjlighet att söka information om länderna. Källa: Gapminder.org Uppgift Skriv en lista över faktorer som ni anser är viktiga att ha med och som påverkar ett lands utveckling.Arbeta tillsammans i basgruppen och skapa er en översikt över de 16 länderna. Alla Alla grupper presenterar sina rapporter i helklass. Vi jämför era tankar med Gapminders karta över låginkomst, medelinkomst samt höginkomst-länder. Här får ni möjlighet att öva informationshanteringsförmågan, kommunikativa förmågan samt analysförmågan Ps.

Minibladet - Nyheter Dygnet Runt Toppnyheterna just nu Toppdelad Livets lotteri - för lärare, kopieringsunderlag Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella frågor nämligen: Om jag hade fötts på någon annan plats - hur hade mitt liv sett ut då? Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med. Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella världsfrågor. Eleverna övar i att ta ställning och argumentera för sin sak- men tränar också i att respektera andras åsikter. Materialet kan användas för elever i olika åldrar. Det här får du som laddar ner materialet: Lektionspass med övningar kring livsvillkor i olika länder Frågeställningar och värderingsövningar kring Barnkonventionen Uppgifter och reflektionsfrågor kring bilder, filmer, kartor och faktatexter genom Rädda Barnen, Wikipedia, YouTube, Flickr och Google Earth. Vad får dina elever ut av arbetet med Livets lotteri? Här är materialet Foldern som beskriver inspirationsmaterialet Matematisk uppgift (2 mb)

Related: