background preloader

Värdegrund

Facebook Twitter

Youtube. Forskaren: Så kan du hantera stökiga elever. Debatten mellan psykologen Bo Hejlskov Elvén och läraren och skoldebattören Isak Skogstad slutade i ett bråk efter ett inslag i TV4.

Forskaren: Så kan du hantera stökiga elever

På Storvretskolan i Botkyrka skapade felaktigt användande av Bo Hejlskov Elvéns program ett elevvälde som fått lärare att kapitulera. Lågaffektivt bemötande (LAB) väcker känslor. Och det kan få konsekvenser för lärare. – Debatten förs i ett ganska högt tonläge. Risken med detta debattklimat är en ökad polarisering där lärare väljer sida och tror att det ena är rätt och det andra är fel. Han började som lärare, och redan tidigt intresserade han sig för utmanande elever. .

– Det finns faktiskt många likheter mellan tillämpad beteendeanalys och LAB. Teorierna bakom skiljer sig emellertid åt, säger Martin Karlberg. – Utgångspunkten i LAB är att barn gör så gott de kan, men utifrån IBIS så agerar barn snarare utifrån tidigare inlärningserfarenheter. Enligt en undersökning från Lärarförbundet får stöket var fjärde lärare att fundera på att sluta.

Skapa din egen klassrumskultur. Det är spännande att se hur en och samma klass kan bete sig helt olika beroende på i vilken miljö de befinner sig i.

Skapa din egen klassrumskultur

När jag själv gick i skolan visste jag precis hur jag skulle vara i ett klassrum beroende vilken lärare jag hade. Vilken lärare jag hade avgjorde hur lektionen var. Jag är övertygad om att varje lärare, i stor utsträckning, styr själv vilken kultur de har i sitt klassrum. Men vad är då viktigt för att skapa en god klassrumskultur som uppmuntrar eleverna att våga anta utmaningar, utmana sig själva och utveckla inre motivation till lärande? I den här bloggen ska jag gå igenom ett par faktorer som fungerar väl för mig. Gör utmaningarna roligaPositiv förstärkningBeröm rätt sakerHjälpa varandra Gör utmaningarna roliga Jag tror att det är pedagogiken och förhållningssättet i klassrummet som motiverar mina elever. Positiv förstärkning En annan viktig del för att skapa god klassrumsmiljö är att arbeta med positiv förstärkning. Beröm rätt saker Vilken elev har jag gett beröm?

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering. Näthat – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse. Rädda Barnens material om Livets Lotteri. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella frågor nämligen: Om jag hade fötts på någon annan plats - hur hade mitt liv sett ut då?

Rädda Barnens material om Livets Lotteri

Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med. Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella världsfrågor. Eleverna övar i att ta ställning och argumentera för sin sak samtidigt som de tränar sig i att respektera andras åsikter. Materialet kan användas för elever i olika åldrar. Det här får du som laddar ner materialet: Lektionspass med övningar kring livsvillkor i olika länder Frågeställningar och värderingsövningar kring Barnkonventionen Matematisk uppgift med sannolikhetsräkning Vad får dina elever ut av arbetet med Livets lotteri?

Här är materialet: Bilaga som förklarar övningarna Barns olika livsvillkor Tänk om du föddes på nytt Temauppgifter Reflektion och eftertanke Matematisk uppgift Bildmaterial Till toppen. Livets Lotteri - Rädda Barnen. Teskedsorden. Länktips Akta Huvudet Angeläget Black Lives Matter Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story Den Globala Skolan Dina Rättigheter Egalia Emerichfonden En stärkt röst Ett tryggt föreningsliv för alla Expo Forum för levande historia.

Teskedsorden

Teskedsorden. För klassrummet. Röda Korset - Lärarrummet. Här kan du som lärare hitta material, filmer, lektionsupplägg och annat som inspirerar i ditt vardagliga arbete.

Röda Korset - Lärarrummet

Allt vi lägger upp här får du använda hur du vill. Vi vill gärna bidra med information och erfarenheter från vår långa historia. Vårt uppdrag är bland annat att sprida humanitära värderingar och som en del av detta arbete har vi samlat material som kan vara intressant att användas i utbildningssammanhang. Humanitetsspelet är ett interaktivt spel som utgår från elevers egen kreativitet och engagemang för mänskliga rättigheter. Här laddar du ner material för att själv hålla i spelet.

Du kan också läsa om våra olika satsningar för elever under Elevrummet, för mer information om vad du kan uppmuntra dina elever till. Behöver du komma i kontakt med oss? Välkommen att höra av dig till via mail. Rutiner vid kränkande behandling by Magnus Elfving on Prezi. No hate. Ordet är fritt - men behöver du säga allt du tänker? Läs- och diskussionscirkel på temat jämställdhet. Här i detta inlägg delar jag en läs- och diskussionsuppgift på temat jämställdhet och kan med fördel användas ihop med någon av de uppgifter jag skrev om i mitt förra inägg.

Läs- och diskussionscirkel på temat jämställdhet

Uppgiften är planerad som ett nationellt muntligt prov och kan bedömas enligt följande matris/aspekter. Eleverna genomför uppgiften i grupper där fyra personer ingår och de kommer att förbereda sig genom att läsa olika texter ur ett material från Statens Medieråd som tar upp jämställdhetsperspektivet. Sätt samman grupper om tre till fyra elever i en grupp. Välj ut några texter alt låt eleverna välja en var. De ska välja olika texter om de är i samma grupp. Låt eleverna sitta i de grupper som de är indelade i.

Här nedan kommer instruktionen för eleverna men ni hittar den även här för utskrift. Läs- och diskussionscirkel på temat jämställdhet Ni ska nu få träna på att diskutera och samtala kring texter. Planering och genomförande: Moment – förberedelser Ni kommer att sitta i grupper om tre till fyra personer.