background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Flippad film - Referatteknik och källhänvisning. Tips inför uppsatsen. TEXTGENRER. Youtube. TEXTGENRER. TEXTGENRER. DEBATTARTIKEL. TEXTGENRER. Jorden runt på nolltid. Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang?

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter

Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Kortskriva med notiser. På minuten. 16 rader.

Novell

Gmail - Free Storage and Email from Google. The best sites for finding high-quality, free images – ICTEvangelist. So often we want to find images to use in our everyday work.

The best sites for finding high-quality, free images – ICTEvangelist

Google images doesn’t really provide the answers when it comes to high quality CC free images. Digital citizenship is high on the agenda for pupils and students but equally so for teachers too. In this post I’ll share my favourite places to get high-quality images for you to use in your resources, presentations, posters and more. Pixabay has been high on my list for this purpose for some time.

It allows you to not only search for high quality photos but also illustrations, vector graphics and videos. Simply sign up and away you go. The creative commons team have created a search engine for searching for images that you can use and adapt that meet your requirements. A site I am returning to more and more (probably more frequently than Pixabay) is Pexels.

On the topic of Pexels too I should also do a shout out for the Pexels Videos site. Here’s an example video I made using video clips found on Pexels Video: Livets Lotteri - Rädda Barnen. TEXTGENRER. De eller dem? Nätprat – Trygg på nätet. Svenska tal – Ett talarkiv med svensk retorik och tal på svenska. Björn Ranelid: Avbryt genast det svenska språkets förfall. Det tycks vara en dygd för många individer att stympa och förkorta olika ord.

Björn Ranelid: Avbryt genast det svenska språkets förfall

Dessutom älskar de att föra in engelska ord när det är helt onödigt och inte tillför det svenska språket någonting, skriver Björn Ranelid. Ordet väger ingenting och likväl är det mäktigare än allting annat på Jorden. Det har aldrig varit viktigare än vad det är nu. Det mänskliga språket är en uppfinning och inte en upptäckt. Endast människan av alla levande varelser kan tala, skriva, räkna och skapa nya ord. Många människor orkar springa långa sträckor, lyfta tyngder och hoppa högt över en ribba, men de orkar inte säga eller skriva fullständiga ord såsom "informera", "kontrollera", "personligt", "maximum", "introduktion" med flera uttryck. Nobeltal svenska. Ellen DeGeneres Medal of Freedom Award 11-22-16. En modell för novell - Lektionsupplägg - Bibblis. När Applåderna aldrig vill ta slut... Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare. Klassrumskommunikation - 1. Starta. Målgrupp: Lärare i grund- och gymnasieskola Sju timmar om klassrumskommunikation med digitala verktyg Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om...

Klassrumskommunikation - 1. Starta

Läsförmågor/reflektion av text – Facebook Post by Annika Sjödahl. Textkopplingar – Poster by Annika Sjödahl. Bildspråk – Presentation by Annika Sjödahl. Smidig feedback. Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt. På denna sida samlar vi länkar till information för såväl föräldrar som lärare.

Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt

Materialet kommer både från Surfa Lugnt och andra organisationer. Nationen: Ortens historia. Tidslinje för litterära epoker. Sambandsord – Poster by Annika Sjödahl. Läsfixarna i alla ämnen. Vi jobbar med strategier. Dagen idag fylldes av läsfixarna.

Läsfixarna i alla ämnen. Vi jobbar med strategier.

Vi pratar om att använda oss av strategier och läsfixarna synliggör strategier på ett bra sätt. Men de behöver inte ”bara” användas vid läsning! Vi började dagen med att jag läste högt nästa kapitel i vår högläsningsbok Pippi Långstrump. Dagen kapitel heter Pippi är sakletare och hamnar i slagsmål. Under tiden som jag läser vill jag att barnen försöker se inre bilder av hur det skulle kunna se ut när Pippi är sakletare och annat som händer i kapitlet. När jag läst klart tränar vi på att ”dra kopplingar” mha olika frågeställningar som jag ställer. Några knep för att googla bättre – Poster by Annika Sjödahl.

Chambers samtalsmodell. Jenny på Wendes: Tänk så mycket bra material det finns... I dag kommer jag att tipsa om en del länkar och material som jag brukar använda i min undervisning.

Jenny på Wendes: Tänk så mycket bra material det finns...

How to use the newspaper clipping generator. Security Check Required. 2 "hemliga" tips som höjer betygen! Förstå kunskapskraven: Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap. Källors trovärdighet och relevans. Referat och källhänvisningar. Våga vara pluggis: SKAM - träna norska med ungdomsserie.

Den norska ungdomsserien Skam har tagit både ungdomar, recensenter och lärare i nordiska språk med storm.

Våga vara pluggis: SKAM - träna norska med ungdomsserie

Först hyllades serien i Danmark och sedan några veckor tillbaka, när SVT lade upp den första säsongen på sin playkanal, har hajpen även nått oss. När du ska visa serien i klassrummet är det NRK som gäller. Där kan man titta på alla tre säsonger med norsk text. Att se avsnitten med norsk text bidrar stark till en ökad förståelse av norskan. Här nedan hittar du fyra olika övningar som passar för att introducera nordiska språk och att träna norska med utgångspunkt i några avsnitt av serien. Grundkurs i norska för ”Skam”-älskare. Förkortning för ”nå koser vi oss”, alltså ”nu myser vi” eller ”nu unnar vi oss”.

Grundkurs i norska för ”Skam”-älskare

Används ofta ironiskt eller skämtsamt. The Newspaper Clipping Generator - Create your own fun newspaper. Dags att fira in årets nyord! Annonsblockerare program som förhindrar att annonser visas på internetsidor [2000] ¶ Allt mer utrymme på Facebook tycks upptas av annonser och det är därför som många använder annonsblockerare för att hålla reklamen stången.

PC-Tidningen 27 september 2016 blippbetalning. Det där är ingen labbrapport. Kära lilla tonåring. Kärlek vid första ögonkastet. Att skriva insändare. Läsförståelsestrategier. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar.

Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta. Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Läsförståelsestrategier. Värna om språket - tre delar. Språkhistoria riktad mot ungdomar. En enda kväll - Mats Berggren.

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b? Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg.

I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Banken för att visa hur man söker och väljer ut hoppas jag vi kan bygga vi upp tillsammans. Pluggkoden. Lärlabbet: Källkritik - UR Skola. Att anpassa språket - vad innebär det? - Mia Smith.

En utveckling av engelskan på högstadiet är att man lägger alltmer fokus på anpassningen av språket. Vem talar vi med? Att möta en bok - En man som heter Ove. Läs- och skrivprojekt. Jag har samlat några av mina återkommande favoriter. De är mina favoriter för att texterna och uppgifterna når fram. Ondskan - Jan Guillou.

Källkritik: Tid och rum - UR Skola. Värna om språket - tre delar. Att övertyga, årskurs 7-9 - Barn, unga och medier. Sökresultat: orka plugga - UR Skola. Sökresultat: orka plugga - UR Skola. De fem lässtrategierna: Inre bilder - UR Skola. Jenny på Wendes: Svenska i samarbete med skolans bibliotekarie. Under veckorna 9-12 samarbetar jag och skolans bibliotekarie i ett projekt i kursen Svenska 1. REPORTAGE – KÄLLKRITIK. Livets lotteri – ett skrivprojekt. Nedan följer delar av en variant på Boken om mig (som vi övergett för länge sedan då den inte riktigt ”tog fart”).

Den här varianten har vuxit fram under de senaste åren och blir tydligare och bättre för varje år som går. KÄLLKRITIK I UNDERVISNINGEN. Om källkritik i skolan - Affischer. Att bygga ett ordförråd. Här är deras evidensbaserade förslag och grund till gemensamma mål och metoder: 1. Jenny på Wendes: Läsning på padda, i faktabok och i serietidning. Har du koll på att du via de allmänna inställningarna i din iPad kan få fram en helt okej talsyntes som läser upp den text du markerar? Och har du koll på att den också kan läsa upp texter på andra språk? Less is more… En skrivmall ska fungera som ett stöd och det är ju inte förbjudet om den samtidigt inspirerar lite. Det osynliga barnet - Tove Jansson. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska.

Découvrez Google Drive : tous vos fichiers au même endroit. "Presenten" av Jonas Karlsson 23 september 2014 kl 06:15 - Radionovellen. Litteraturcirkel - Fröken Ekmans klassrum. Lässtrategier för gymnasiet. Intro lässtrategier. Lite om nordiska språk ~ Kilskrift. Jag har stött på så många lärare som tycker att det är svårt att undervisa i nordiska språk. En del nöjer sig med att lära sina elever att räkna på de olika språken och vill det sig riktigt illa så så hoppar man helt enkelt över de få rader som finns i Lgr11 om de nordiska språken. I syftestexten: Lässtrategier - exempel från klassrummet! Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier. MIK-rummet. Att utveckla ett resonemang i svenska.

Cirkelmodellen i berättelseskrivande. Resonera/analysera bedömningsaspekter – A4 by carina.rickard. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning. Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset. ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter. Tips för att komma igång med språkutvecklande undervisning och undervisning i lässtrategier. ODVKIN-NY. Språket i alla ämnen.