background preloader

So

Facebook Twitter

Loops. Elevinflytande under bedömningstillfället. Vi har försökt att läsa de abrahamitiska religionerna på fyra veckor.

Elevinflytande under bedömningstillfället

Det är givetvis en omöjlighet för elever i sjuan att försöka lära sig ”alla” viktiga fakta om judendom, kristendom och islam på den korta tiden. Vi förutsatte att de redan hade kunskaper om de tre religionerna från mellanstadiet och satte igång med att jobba med några myter från det gamla testamentet. Vi hade några genomgångar om de olika religionerna och lite om hur några myter skiljer sig åt. Jämförelser av religioner Det blev många jämförelser under dessa veckor. Eleverna får välja frågor Sedan delades eleverna in i tre grupper som läste om varsin religion. Eleven har kunskaper om de centrala tankegångarna och urkunderna kopplade till konkreta handlingar och uttryck i de olika religionerna.Eleven kan föra resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna.Eleven kan föra resonemang om hur religioner kan påverka vad som sker i samhället och hur det som sker i samhället kan påverka en religion.

Elevinflytande under bedömningstillfället. Elevinflytande under bedömningstillfället.

Geografi

Arbeta med texter i SO. Geodeckarnas reseblogg – Mirians SO. Koppling till LGR11 De kommande veckorna kommer du att skriva en reseblogg tillsammans med en kamrat.

Geodeckarnas reseblogg – Mirians SO

Du kommer att ”besöka” tre olika länder och skriva om dessa tre i er blogg. Ni kommer att få arbeta ämnesövergripande med svenska, matte och SO. Du kommer att få lära dig hur man använder matematiken praktiskt i t.ex. ämnet geografi. Du kommer att få arbeta med statistik, skala och problemlösning i vardagliga situationer. Hur räknar man tid och avstånd med hjälp av en karta? Gapminder - en favoritresurs - Cecilia Johansson. När jag gick i skolan på 70-talet beskrevs befolkningsexplosionen som världens stora skrämmande framtidsutmaning.

Gapminder - en favoritresurs - Cecilia Johansson

Hur skulle jordens resurser räcka till den ständigt växande människomassa, som så att säga skulle välla in över oss? Lösningen hette barnbegränsning. Kinesernas då nyligen införda enbarnspolitik framhölls som ett föredöme, medan de hopplösa omoderna barnalstrande indierna skulle omvändas med steriliseringsprogram och preventivmedels-kampanjer, bl.a finansierade av SIDA.

I Sverige, världens modernaste och rikaste land hade vi naturligtvis lösningen på deras problem. Tema: BEFOLKNING. Geografens Periscope ~ Kilskrift. Det kanske är för tidigt att skriva det här inlägget...

Geografens Periscope ~ Kilskrift

Det är bara det att när idén väl hoppat in i mitt huvud så går det inte att släppa och jag behöver få något sorts utlopp för min idé, även om jag inte kan skriva allt nu. Jag brukar kalla såna idéer för "grisblinkningar". Ni vet som Madicken som får sina idéer lika snabbt som en gris blinkar. Alla idéer blir inte alltid 100 % perfekta och ibland inte ens genomförda, Det som jag har i huvudet just nu är en som kräver ett blogginlägg samtidigt som man lyssnar på Kim Larsen och Queen.

(Den som har samma musiksmak som jag förstår vad jag menar, annars går det bra att fylla på med någon annan energisk och inspirerande musik.) Tillbaka till grisblinkningen. Så - dags för Europa! Men självklart tappar vi inte fokus från Läroplanen. Så idag satte sig de båda klasserna på var sin lektion och gick igenom kartan. SO F-6 torg Kampanjer Liber. Alignment - geografi. Jag har funderat mycket på hur man kan tydliggöra tanken om alignment även för eleverna i min undervisning.

Alignment - geografi

Det finns en mycket bra mallbild i "Språkutvecklande SO-undervisning". För mig är det självklart att det måste vara en tydlig plan från start till mål i ett arbetsområde.Hur lyfter man fram alla viktiga delar i en planering utan att döda lusten att lära? Idag skulle vi starta upp ett nytt arbetsområde där det ska handla om geografi, självklart kommer delar av de andra SO-ämnena beröras men då jag har en sjua ville jag att vi skulle fokusera på planeringen av arbetsområdet med avstamp endast i geografiämnet. Inledningsvis frågade jag dem om de visste vad man ska arbeta med i geografi under 7-9.

De hade sina aningar men blev nyfikna på vad det fanns för innehåll. De fick då sätta sig med kunskapskraven och centralt innehåll och försöka förstå vad det handlade om. Det är nu det händer något festligt. Det första steget var då att se vilken mental bild av världskartan alla hade. Chronas May Be The Best New World History Site Of The Year. Chronas is a new site that lets you used a time “slider” at the bottom to see how the world looked at pretty much any given date during the past 2000 years.

Chronas May Be The Best New World History Site Of The Year

If you click on the countries/regions/empires shown, then it will show you the appropriate Wikipedia entry. It’s still working out its kinks — it wouldn’t let me view it on a mobile device and, even though it says you can view it on browsers other than Chrome – I wouldn’t. I’m adding it to The Best Websites For Teaching & Learning About World History, though I’m not quite ready to add it to The “All-Time” Best Social Studies Sites.

Thanks to Google Maps Mania for the tip.

Andras träd

Kartor. 15 bra digitala verktyg för geografi. Idag har jag och mina elever från åttan i Mälarhöjdens skola en PopUplektion på SETT.

15 bra digitala verktyg för geografi

Vi jobbar med geografi och för er som inte har möjlighet att komma förbi så kan ni läsa här om 15 av de appar och hemsidor som vi använder när vi undersöker världen och presenterar vad vi kommit fram till. Jag ger även några exempel på frågor eller användningsområden knutet till arbetsområdet handel. Undersöka WDI – Data Finder I den här appen kan du själv skapa visualiseringar av data. Images of Change Med den här appen kan du se förändringar i naturen via satellitbilder från NASA. World Factbook Visual Edition Den här appen kan du använda på liknande sätt som WDI men här får du en jämförelse mellan alla länder. Gapminder.org Här hittar du Hans Rosling och hans statistik, som kommer från bland annat FN och Värlsdbanken.

Factlab.com På Factlab så kan du också välja på en mängd olika data från olika källor. Dinosaurs. Below, you will find a wide range of ideas and resources to help you when you are teaching children about dinosaurs.

Dinosaurs

If you have any relevant resources to share, please email them and I will add them to this page. Thank you! Dinosaur Tag - Will the dance dinosaurs or the freeze dinosaurs catch you... and will you be saved by the dinosaur officers? Brachiosaurus Booklet - A template that children can use to write a report about a brachiosaurus. Contributed by Kully. FREE BLACK HISTORY CHARACTER BIOS. Läs- och skrivundervisning : Venndiagram i NO/SO.