background preloader

SO

Facebook Twitter

Download.php?lesson=27624&file=lektion_se_27624_Utveckla resonemang i flera led. Lärarrummet: Reading to learn i Alfta - UR Skola. UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla - UR Skola. Blindkarta europa - S k p Google. Hur jobbar man med Reading to Learn? Reading to Learn (R2L) är en utveckling av genrepedagogiken och skapades för att ge eleverna mer stöttning och mer explicit undervisning.

Hur jobbar man med Reading to Learn?

Det som är speciellt för det här undervisningssättet är att läraren upprättar stödstrukturer för att få eleverna upp på högre och högre nivåer. Här ger jag inte någon längre introduktion, det går att läsa mer på den australiensiska hemsidan Istället ska jag prata om hur man går till väga när man undervisar. Vilket text ska jag jobba med? Till att börja med väljer man en text. Innan undervisning – bearbetning av texten Sedan behöver man bearbeta texten. Arbetssättet heter Reading to Learn eftersom man går från läsandet av texter till att skriva gemensamt och avslutar med att eleverna skriver självständigt. Stycke för stycke-läsning Planering: Innan undervisning bearbetar man texten genom att ta ut viktiga begrepp och ord som man tror att eleverna inte kan. Detaljerad läsning Då växte skenet, fladdrade. Vid vilken tidpunkt hände det? Informationstjuvar. Plocka ut nyckelord ur en text.

Spel för lärande: Geografi Europa och Sverige. SO - Undervisa nyanlända. Jordens inre och yttre krafter. Syfte Syftet med avsnittet är att eleverna ska utveckla förmågan att analysera hur jordens inre och yttra krafter påverkar naturen och samhället, dels i närområdet men också på andra platser på jorden.

Jordens inre och yttre krafter

Konkretiserade mål med avsnittet. Media Smart. Människor för ändring. Begreppslistor på arabiska i SO, NO och teknik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. FBA31F97C45242139CC98D73808D032B. ForstaSpraketNOSO Lararsidor. Språkutvecklande SO-undervisning - Natur och Kultur. SO F-6 torg Kampanjer Liber. Världsklass Faktaböcker SO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Läs mer VÄRLDSKLASSFortsättningen på succén Fröken Europa!

Världsklass Faktaböcker SO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

Världsklass är den spännande fortsättningen på Fröken Europa. Nu handlar det om globala frågor som rättvisa, miljö och hållbar framtid. Men också om hur det känns att vara kär, vara kompisar eller ovänner. Den nye läraren Ruben ställer till det för eleverna när han vägrar undervisa om världen på ett traditionellt sätt. I Kerstin Gavanders andra skönlitterära bok om Kristin, Billy och alla andra får vi följa med i jakten på sanningen om Eva. Webbapp Digitalt Liber. PULS 4-6 - Natur och Kultur. Välkommen till PULS 4-6!

PULS 4-6 - Natur och Kultur

Kompletterande material till grundböckernaHär kan du hitta kompletterande material till PULS-böckerna, som till exempel facit, bedömningsunderlag, filmer och digitala verktyg – klicka på respektive bok här nedanför. Kompletterande, fristående material Du kan även beställa PULS-snurror som underlättar läsförståelse av faktatexter och andra inspirerande gratismaterial. Klicka på fliken Extramaterial, fristående nedan!

Elevwebben På PULS Elevwebb finns bl a filmer och övningsfrågor till böckerna. Direktlänk till elevwebben: www.nok.se/puls4-6/elevwebb. SO. Sandra Lundin är högstadie-och gymnasielärare vid Svenska skolan i Paris.

SO

Naturligtvis blev vi jätteglada när Sandra ville gästblogga hos oss. Att UR används utomlands det vet vi, men hur är extra kul att få reda på. När jag för en tid sedan fick se i SMUL:s (Svenska som modersmål utomlands) slutna Facebook-grupp att det efterfrågades en lärare som kunde skriva om sin användning av UR i sin undervisning kändes det som att frågan var direkt riktad till mig, eftersom jag är en flitig UR-lärare. Jag följer de diskussioner kring andraspråksinlärning som finns i deras forum på Facebook eftersom jag själv är tvåspråkig från födseln och intresserar mig för andraspråksinlärning generellt, men också för att jag numera arbetar på en utlandsskola för elever som har svenska som modersmål.

Innan jag blev introducerad till UR:s fantastiska värld hade jag tillbringat oändligt mycket tid med att försöka hitta lämpligt material till mina kurser, som dels skulle passa kursplanerna och dels målgruppen. Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang?

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter

Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang. En av de absoluta vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för.

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

Att kunna föra resonemang krävs och bedöms i nästan alla ämnen bland annat i NO-ämnena. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs, så att alla elever ges möjlighet till en hög måluppfyllelse. I detta blogginlägg tänkte jag därför berätta om hur jag tillsammans med mina elever i åk 5 arbetat och fokuserat extra på detta i biologi. Pdf3259. ElevhjÄlp_-_stödmeningar_-_källkritik_mm. Sambandsord/linking words. Dela det här: Gilla Gilla Laddar...

Sambandsord/linking words

Avbryt %d bloggare gillar detta: SO-didaktik i centrum. Vilken betydelse har vikingatiden?

SO-didaktik i centrum

Inlägget är skrivet av Patrik Johansson som behandlar hur historie- och SO-lärare kan använda sig av texten ”Vikingar – myt och verklighet” av Fredrik Svanberg, som är en av texterna i den nyskrivna antologin ”Sverige i tiden” (som kan laddas ner i sin helhet gratis på Historiska museets hemsida). Johansson inleder med att kommentera Svanbergs text och sedan kommer exempel på instuderingsfrågor till denna. Vidare presenteras tankeverktygen historisk betydelse och historiebruk som han anser är lämpliga att jobba med i relation till texten. Slutligen visas hur historiebruksaspekten av vikingatiden kan synliggöras med hjälp av historiska källor. Även till dessa källor finns förslag på instuderingsfrågor. Inledning.

Instuderingsfrågor samhällskunskap. Vecka 8 (fredag) har 6A samhällskunskapsprov.

Instuderingsfrågor samhällskunskap

Här kommer instuderingsfrågorna. Svar på frågorna länkas som vanligt längst ner. Kom ihåg att även försöka svara på frågorna med egna ord, och se om du kanske kan utveckla svaren ännu mer. Instuderingsfrågor Samhällskunskap Ekonomi och Media De centrala begreppen du ska kunna kan du öva på här: digitalt.liber.se/begreppsmaskin.