background preloader

SO

Facebook Twitter

Dagens Svenskbladet - Förstasidan. Allt inom SO. : An unexpected error has occurred. Home. : An unexpected error has occurred. Häxrättegången - enkel pjäs för mellanstadiet. Beskriving Välj ut en pojke som skall vara präst.

Häxrättegången - enkel pjäs för mellanstadiet

Du kan gärna poängtera att det varit förbjudet med kvinnliga präster i Sverige tills relativt nyligt (1960). Låt prästen välja två visgossar. Låt dem vara pojkar, även om det förekom flickor, för att inte skapa begreppsförvirring. Tomtenissar på paketjakt! – Skolmagi.nu. Ett hus fullt av berättelser. Besök medeltidens Glimmingehus i 3D. Nyheter Nu kan du besöka och uppleva Glimmingehus på avstånd.

Besök medeltidens Glimmingehus i 3D

Riksantikvarieämbetet har 3D-scannat borgen invändigt och släpper miljöerna fria. Därmed blir Nordens bäst bevarade medeltidsborg tillgänglig för gäster från hela världen. – Vi vill ge våra besökare en fördjupad upplevelse av borgen. Nu kan man titta i borgen innan sitt besök, återvända till den efteråt eller helt enkelt bara uppleva den i den här nya formen, säger Jan Olofsson, enhetschef vid Glimmingehus. Han blickar tillbaka på en ganska frustrerande besökssäsong med coronarestriktioner som begränsat hur många som kunnat besöka borgen samtidigt. Blir världen bättre? – Läs & ladda ner boken Blir världen bättre – Globala målen. Where Children Sleep — JAMES MOLLISON. SO. Sandra Lundin är högstadie-och gymnasielärare vid Svenska skolan i Paris.

SO

Naturligtvis blev vi jätteglada när Sandra ville gästblogga hos oss. Att UR används utomlands det vet vi, men hur är extra kul att få reda på. När jag för en tid sedan fick se i SMUL:s (Svenska som modersmål utomlands) slutna Facebook-grupp att det efterfrågades en lärare som kunde skriva om sin användning av UR i sin undervisning kändes det som att frågan var direkt riktad till mig, eftersom jag är en flitig UR-lärare. Jag följer de diskussioner kring andraspråksinlärning som finns i deras forum på Facebook eftersom jag själv är tvåspråkig från födseln och intresserar mig för andraspråksinlärning generellt, men också för att jag numera arbetar på en utlandsskola för elever som har svenska som modersmål. Innan jag blev introducerad till UR:s fantastiska värld hade jag tillbringat oändligt mycket tid med att försöka hitta lämpligt material till mina kurser, som dels skulle passa kursplanerna och dels målgruppen. Göteborgs stadsmuseum. Byggdes Göteborg verkligen i ett träsk?

Göteborgs stadsmuseum

Vem var biskopen i Biskopsgården? Och varför finns det ingen spårvagn nummer 12? Lärarhandledningar - Kävlinge kommun. DigitaltMuseum. Geografi, Sveriges landskap och län. Sverige har ett gammalt system av landskap som inte används annat än inom turism och i grundskolan längre.

Geografi, Sveriges landskap och län

Ändå är det ett tydligt och enkelt sätt att lära sig mycket fakta om Sverige när man lär sig mer om Sveriges landskap. Kartorna kan laddas ner, 100dpi för skärm eller 300dpi för skrivare, här: Europa. - ppt ladda ner. World Skills 360. Hjältar som förändrar världen - Unicefbutiken.se. Förintelsens minnesdag. : free maps, free blank maps, free outline maps, free base maps. Skolmaterial – Skolövningar om Globala målen från förskola till gymnasium.

Nobelprislektionen. FN-dagen - värd att fira! Lärarhandledning Varldens Barn, 9 12 år. Skolmaterial – Skolövningar om Globala målen från förskola till gymnasium. Geografi Sverige by Web IT Solutions AB. WVS Database. Rätt i tiden - Utdöda djur - SVT Nyheter. Det är så klart nästan omöjligt att veta exakt när den sista individen av varje art dog ut, men vi tror vi vet på ett ungefär.

Rätt i tiden - Utdöda djur - SVT Nyheter

Mammut (1700 f.Kr.) Elefantdjur som för ca tre miljoner år sedan vandrade norrut från Afrika. Många kopplar ihop mammutarna med en europeisk istid men de levde alltså i betydligt varmare klimat i Afrika under mer än fyra miljoner år. De flesta dog ut i slutet av den senaste istiden, men dvärgmammutarna på Wrangels ö dog inte ut förrän ca 1700-1500 f.Kr. Uroxe (1627) Uroxen var ett stort oxdjur som levde i Europa, Asien och Nordafrika.

Dront (1680) Dronten var en sorts duvfågel som levde på ön Mauritius i Indiska oceanen. Gråparakit (1764) En papegojfågel som fanns på ön Mauritius. Samband Historia Plus. MÅNGKULTURELLA ALMANACKAN. Vasatiden - översikt för mellanstadiet. Jordens inre processer. Jordens inre processer. Utvecklinjslinjer i historia - en introduktion. KEPS-modellen : ett analysverktyg för historia. "Hemliga" tips som höjer betygen. Geografi. Lärarrummet. De var de första svenskarna. De första moderna människorna som vandrade in i nuvarande Sverige när inlandsisen började släppa sitt grepp för drygt 10.000 år sedan var jägare och samlare.

De var de första svenskarna

Förmodligen följde de hjordar av vildrenar som levde längs iskanten. Brevvännerna – Brevvänner för hållbar utveckling. Exempeluppgifter från proven 2014, åk 6 « Nationella prov och bedömningsstöd för SO-ämnen. Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Exempeluppgifter från proven 2014, åk 6 « Nationella prov och bedömningsstöd för SO-ämnen

Sekretess Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. (se annan flik) Provet 2014 är sekretessbelagt till 2017 (åk 6) resp. 2020 (åk 9), varför proven vt 2014 inte kommer att publiceras här. Visualisation of Global Cargo Ships. Six Word Memoirs Home - Six-Word Memoirs. Five. Five.

This EFL lesson is designed around a short film by The Mercadantes titled Five and the theme of religion.

Five

Students research five major religions and compare them, watch a short film of five children praying and then discuss religions. I would ask all teachers who use Film English to consider buying my book Film in Action as the royalties which I receive from sales help to keep the website completely free. Ämnesövergripande begrepp SVERIGE. Kooperativt lärande ger mervärde på högstadiet. Jag och mina elever i årskurs 8 har under en period arbetat intensivt med kristendomen.

Kooperativt lärande ger mervärde på högstadiet

And migration. In 1908, Carl Emanuel Anell left Sweden for the US – but first, he had his picture taken. Spel för lärande: Geografi Europa och Sverige. What and Where to Eat in the World? Världen online. Världen online. Lektionstips och uppgifter för arbete med historiebruk - Charlotta Granath. I mitt förra inlägg skrev jag om vad historiebruk är, om olika kategoriseringar och hur vi kan introducera arbetet med historiebruk i undervisningen. Här kommer nu flera undervisningsexempel och tips på länkar, material och uppgifter som passar utmärkt att använda sig av och diskutera med eleverna! Exempel 1 – Historiebruk på gator och torg Gator och torg har olika namn, valda med omsorg, för alla att ta del av i det offentliga rummet. I följande material Historiebruk på gator och torg: Från Karl XII till Alfons Åberg visar Stockholmskällan kartor, fotografier och dokument.

Eleverna får arbeta med historiska referensramar, historiska begrepp och historiebruk. Index of /geografens_testamente. Play / Snatteri - Ungdomar och brott. Film: Misshandel på krogen? - Sveriges Domstolar. Tio lektioner om barnets rättigheter_UNICEF. Reklamboken_webb. Barnkonventionen. Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen är ett kraftfullt verktyg i Rädda Barnens arbete för att barn ska få det bättre. Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling.

Alla jordens länder utom USA har valt att förbinda sig att förverkliga konventionen om barnets rättigheter. De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen, har lovat att de ska använda alla resurser de har för att uppfylla den. Rädda Barnens uppgift är att påverka länder så att de verkligen gör det. FN-dagen, mänskliga rättigheter, undervisningsexempel och tips! - Charlotta Granath.

FN-dagen närmar sig och skolor kommer på olika sätt att uppmärksamma detta. Vad passar då bättre än att dela tips, filmer och undervisningsmaterial som kan användas både på FN-dagen, men även i det kontinuerliga demokrati- och värdegrundsarbetet? För knappt 1 år sedan fick jag frågan att skriva Raoul Wallenberg Academys undervisningsmaterial om de mänskliga rättigheterna, 30 mänskliga rättigheter – 30 lektioner i olika ämnen.

Det skulle vara konkret, hands on, ett material att använda direkt i undervisning, aktuellt och med tydlig förankring i styrdokument. Vilken spännande och utmanade uppgift! Jag tackade ja och kom i kontakt med flera organisationer och myndigheter. De mänskliga rättigheterna gäller alla, är universella och gäller över hela världen oavsett land, kultur eller speciell situation. Följande filmer från Forum för levande historia och UR Skola ger en god introduktion till de mänskliga rättigheterna. Äldre material - Svenska FN-förbundet. E471109101. Livets Lotteri - Rädda Barnen.

Dollar Street. Hamnskiftarens resa: Skåne, Blekinge. Free maps, free blank maps, free outline maps, free base maps. Rätt eller fel 3. Rätt eller fel 2. Rätt eller fel 1. Förprov Vasatiden. Home - Swedes in the States. Forum för levande historia. The official site of Sweden. Bli målmedveten - Globala målen. Studiematerial - Riksdagen. Ska ni arbeta med demokrati och riksdagen i skolan? Beställ gärna våra broschyrer, eller ladda ner dem som pdf. Riksdagen erbjuder studiematerial för olika kunskapsnivåer. Materialet kan beställas i klassuppsättningar och hålls ständigt aktuellt. Studiematerialet är helt kostnadsfritt. Grundläggande. Lilla Aktuellt valet. Terminsplanering geografi åk 4-6 – Digitalt läromedel - Clio Online. Boken "Om Sverige" på flera språk.

DigitaltMuseum. SO F-6 torg Kampanjer Liber. Samhälle 8 - Val och partier. Samhälle i dag 8 - Val och partier.