background preloader

40 Must-See Photos From The Past. #5 Is Insane.

40 Must-See Photos From The Past. #5 Is Insane.
We came across this selection of astonishing photos from the past, thanks to Reddit user epicnesshunter. Some of these are absolutely mind-boggling, but what makes most of them so powerful is that they were taken in the past century, just one or two generations away from us. #1. Woman With A Gas-Resistant Pram, England, 1938 #2. #3. #4. #5. #6. #7. #8. #9. #10. #11. 106-year-old Armenian Woman guards home, 1990 #12. #13. #14. #15. #16. #17. #18. #19. #20. #21. #22. #23. #24. #25. #26. #27. #28. #29. #30. #31. #32. #33. #34. #35. #36. #37. #38. 23 year-old Evelyn McHale’s suicide – she jumped from the 83rd floor of the Empire State Building and landed on a United Nations limousine, 1947 #39. #40. We know you enjoyed these. Related:  SkrivaSO

MUNDOS INTERNOS, MUNDOS EXTERNOS (COMPLETO) Källkritiken och textrörligheten: Lektionen om kvittot Jag har undervisat om kvitton, parkeringslappar och annan smått och gott. Det finns stor undervisning i det lilla. Jag har ett litet motto för mig själv. Förförståelse och introduktion: Aktivera upp förförståelsen genom att visa ett kvitto som du plockar upp ur din kloka lärarficka. Börja utforska genom att göra en textpromenad, det kan liknas vid en bildpromenad: En textpromenad betyder att vi sätter ord på det vi ser och vi vet: Jag ser att det är ett kvittoJag ser att någon har varit och druckit kaffeJag vet att den som köpte kaffe köpte två koppar kaffeDet står att det är en butikDet finns en mailadress att maila tillDet står SEK, jag tror det betyder att de har handlat i SverigeJag sera att de har handlat i Sverige – språket på kvittot är på svenska..Jag ser att den som säljer kaffet gör reklam på kvittotJag vet vad den personen som köpte två koppar kaffe – vilket fik den var på? Detta samtal, för det ska vara i samtalsform gör att alla elever kan delta. – Sitter, hur vet vi det?

Olaus Magnus’ Carta Marina: Sea monsters on a gorgeous Renaissance map The first time one looks at a color print of Olaus Magnus’ 1539 Carta Marina, the eyes scan the crowded landmass and fix on the creatures in the western part of the map. Larger than the other images and framed by open space, they dominate the chart visually and stir the imagination. To us, the quaint figures rising in the northern waters of Olaus’ map of Scandinavia could be illustrations in a children’s book. However, given that maps chart human knowledge, that they provide glimpses of our understanding of the world at any point in time, Olaus’ 16th-century contemporaries would have regarded the Carta Marina sea monsters differently than we do. Click a monster to learn more. Interactive by Chris Kirk When the chart was made, in the early years of the Age of Exploration, there was a lingering belief in the existence of griffins, unicorns, dragons, the phoenix, the monstrous races, and a host of other unnatural creatures.

Stephen Cook: 2013 – What’s Changed This Year? By Stephen Cook, the Golden Age of Gaia, With just three days to go until 2013 has transitioned to 2014, I wonder what great and amazing things await us all? Each and every day lately, I awake with the sense that something ‘big’ is about to happen. That feeling of anticipation has continually increased, especially in this last month. On my final Lift Your Spirit radio program for the year last Saturday, titled December 21 – One Year On…What Now? But in the meantime, at Steve’s suggestion – and while my comments are not in any way conclusive – I share an excerpt from the show where I talk about the really big changes in the wider world that I believe we can look back on even now and say: “Yes, that was significant move towards a world that works for everyone.” Stephen Cook: To me, I think the world has changed a lot. Yes, there is, and we all expand our love and our compassion to those countries. Stephen Cook: Yes.

Den magiska dörren -ett romanprojekt | Josef Sahlin Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Upprinnelsen till att jag skrev det här materialet var från början att jag fick en halv klassuppsättning datorer till klassen och med det fick möjlighet att tänka om lite kring undervisningen, hur jag på bästa sätt kunde använda dessa. Arbetet går givetvis också bra att utföra med papper och penna. Anledningen till att det här romanprojektet just fick heta Den magiska dörren är att vi har en synnerligen märklig dörr i skolan där jag jobbar. Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Det vore också roligt om du återkopplade till mig om ni använder materialet. Framsida – Hej!

Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant? Fler tips

gl.higherbalance.com/cosmic-thread/ “Scientists have discovered Proof of a cosmic connection for the whole Universe!”…. They showed an image that is mind blowing! It looks eerily like the human brain’s neural system! It is what Eric has always said; the Universe is a living thing! What is even more mind blowing is that Eric has spoken about this very moment over a decade ago and said they would figure this micro/macro connection out around this time in history! The day started out as we were all at our desks, business as usual, when Eric walked into our office and said for all of us to pull up a seat at the conference table because he had something to share with us all, and it was important… Its what he said next that left us all stunned… There was a discovery and the world is going to change, We all scrambled for recorders, if this doesn’t sound like it was professionally recorded, that’s because it wasn’t. That was pretty exciting but what followed was even more profound… He explained how this all ties into us….

serienocheleven.wordpress Datainspektionen - Vi skyddar din integritet i IT-samhället MUST SEE: What If Animals Could Talk To You? By Trinity Bourne | Openhand I’ve just watched the most incredible film about communicating with animals. The message it brings us is so deep. It’s all about the vibration! So what does this mean for us? It’s no secret that the human race as a whole has lost something incredibly sacred and divine; the ability to communicate soul to soul with absolutely authenticity… the ability to permeate through the veil of illusion and connect with what is really real. I highly recommend this full length 52 minute documentary film on the art of animal communication, viewable here: The Animal Communicator Or, you can first watch this deeply inspiring clip from the film about the amazing story of the black leopard encounter: Article Source: Openhand

Texttyper SVA åk 9 Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. Nationella prov för samhällsorienterande ämnen, årskurs 6 och 9 Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap Välkommen till information om NP So åk 6 och 9! Detta är provkonstruktörernas gemensamma webbplats med information om de nationella proven i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap. Proven utvecklas av Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Malmö högskola och Uppsala universitet. Proven ges i grundskolan årskurs 6 och 9, sameskolan årskurs 6, samt specialskolan årskurs 7 och 10. Ämnesproven genomfördes första gången våren 2013. Skolverket har givit Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Malmö högskola och Uppsala universitet i uppdrag att konstruera ämnesproven. För innehållet på dessa sidor svarar universiteten i samverkan. Under hela konstruktionsprocessen har de ansvariga universiteten/högskolorna samarbetat med många verksamma lärare inom So-ämnena på mellan- och högstadiet. Länkar till mer information om respektive ämne finns under fliken "Fyra ämnen - åtta prov".

One Vibration - One Vision - One Vibration Precis som jag! – Några råd till mitt 15 åriga jag Vi arbetar just nu med acceptans och lika värde. Vi har titta på några klipp av Tänkt till – Melanin. Ett moment i det området är att lyssna på råd från artister som de önskade att de hade fått när de var tonåringar. Ni kommer sedan få en skrivuppgift som bygger på dessa klipp. Ni kan få välja vilka ni vill arbeta med. Filmklippen – tolka & förstå Uppgiften är att lyssna på de olika klippen och skriva ner deras råd i stödmallen. Några råd till mitt 15 åriga jag – stödmall Vi går gemensamt igenom svaren efter varje klipp. Skrivuppgift – Precis som jag I filmen Melanin: Det är inte ok! Är du osäker på formen så kan du först läsa på enligt denna Padlet: Rubrik: enligt de som anges nedan. Form: följ de typiska dragen för den texttyp som anges. Precis som jag Vilka fem råd vill du ge till dig själv idag som du tror är viktiga för framtiden? Form: brev Form: krönika Form: reportage Extra uppgift om du vill och hinner:

Related: