background preloader

Sobloggalfa

Sobloggalfa

Historisk källkritik Dokumentärer och film För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

SO åk 4-6 Leksands grundskolor | Mia Brundin förstelärare i SO-ämnen i Leksands kommun Ullis skolsida FlippadSO | Välkommen! Detta är en liten välkomstpresentation till vår SOblogg! Här kan du surfa in när du vill och hur ofta du vill :) Längst upp på sidan hittar du de olika förmågorna som du säkert känner igen och som vi hela tiden kommer att återkomma till. Du hittar även de viktiga källkritiska begreppen längst upp under en egen flik. Begrepp som vi kommer att använda på lektionerna och som är en väldigt viktig del i vår SO-undervisning! Min undervisning kanske är lite annorlunda än den du är van vid. Jag tror på att för att lära så mycket som möjligt måste man kunna repetera, läsa, lyssna och se på samma sak flera gånger. Förutom bloggen kommer ni kunna dela tankar, reflektioner, ta del av citat och bilder på vår Facebooksida! Vill du snabbt ha kontakt med mig så finns jag även på Kik – FrokenFlipp. Jag ser jättemycket fram emot att arbeta tillsammans med er! Och du – glöm inte det viktigaste av allt: ”Everyone you will ever meet knows something you don’t”!

FlippadSO Mikael Bruér | SO-lärare Mitt Flippade Klassrum Nationella prov för samhällsorienterande ämnen, årskurs 6 och 9 Bakgrund och konstruktionsarbetet Att konstruera prov Viktiga begrepp när man ska konstruera bra nationella ämnesprov, och prov överhuvudtaget, är validitet och reliabilitet. Lite förenklat kan man säga att validiteten handlar om att mäta det man avser att mäta. Reliabiliteten handlar om att reducera slumpens inverkan på provresultatet, att proven blir rättvisa helt enkelt. Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till. Enligt kunskapskraven ska den mest frekventa bedömningen bestå i hur utvecklade resonemang eleven för om olika saker. Således bör ämnesproven innehålla ett större antal frågor av olika format så inte vissa elevgrupper missgynnas. Detta resonemang är i högsta grad giltigt när det gäller nationella ämnesprov i de samhällsorienterande ämnena då det sällan enbart handlar om att bedöma renodlade förmågor oberoende av ”kunskap om” någonting. Frågan blir då om det är möjligt att pröva hur utvecklade resonemang eleverna på andra sätt än enbart öppna frågor? Att resonera

40 Maps That Will Help You Make Sense of the World If you’re a visual learner like myself, then you know maps, charts and infographics can really help bring data and information to life. Maps can make a point resonate with readers and this collection aims to do just that. Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. If you enjoy this collection of maps, the Sifter highly recommends the r/MapPorn sub reddit. 1. 2. 3. 4. Pangea was a supercontinent that existed during the late Paleozoic and early Mesozoic eras, forming about 300 million years ago. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 40. *Bonus* World Map Tattoo with Countries Visited Coloured If you’re a visual learner like myself, then you know maps, charts and infographics can really help bring data and information to life. Hopefully some of these maps will surprise you and you’ll learn something new. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Related: